Loading

Sundbyøster Plads som centrum

Sundbyøster Plads ligger i Sundbys centrum. Den gamle sporvognsplads huser i dag Sundbyøster Skole, Sundbyøster Hallen og en legeplads. Disse attraktioner vender ryggen til Sundbyøster Plads og bidrager ikke med liv eller ophold til pladsen. Pladsen opleves derfor som stor og tom.

Pladsens potentiale

Sundbyøster Plads har potentiale for at blive et lokalt centrum, der kan samle mennesker på tværs af området. En plads, der kan danne rammen om forskellige typer aktiviteter og understøtte bylivet i bydelen.

Hvad er der sket i projektet?

Siden 2013 er mange beboere blevet hørt om deres drømme og ideer til pladsens fremtid. I skrivende stund bliver alle input fra tidligere borgerinddragelse samlet i et program, der skal klæde et rådgiverhold på til at beskrive og tegne fremtidens Sundbyøster Plads.

I sommeren 2018 har vi afprøvet liv og aktiviteter på Sundbyøster Plads. Vi har undersøgt, hvordan pladsen kan danne rammen om alt fra skate til børneloppemarked, motionsdans og street food.

På et visionsværksted i september 2018 kom en gruppe engagerede borgere med spændende input til, hvordan pladsen bliver et centralt mødested i Sundby. Skal der være bedre belysning, et springvand i midten eller et dyrkningsfællesskab? Idéerne var både mange og vidt forskellige.

Se det visuelle referat fra visionsværkstedet i 2018 her:

Midlertidige byrumsmøbler

De første midlertidige byrumsmøbler flyttede ind på pladsen i april 2018. De var lavet i et forløb med unge fra Sundbyøster Skole. Se mere her

Kunst på pladsen

Den 24. juni 2018 indviede vi ny midlertidig kunst på pladsen. Kunstner Roar Lerche har både lavet flot byggehegnskunst og en række finurlige metalfigurer, der forhåbentlig har inspireret til ny brug af pladsen.

Projektets proces

Processen for et anlægsprojekt kan være lang og svær at få overblik over, så her er en illustreret tidslinje for projektet.

Projektet har været i udbud og BOGL blev valgt som rådgiver. Lige nu er projektet i sidste fase inden anlæg, der forventes sat i gang i starten af 2022.

VÆR MED!

Har du en særlig interesse i Sundbyøster Plads? Vil du gerne med i maskinrummet og i samarbejde med projektlederen lede projektet fremad? Så kan du være med i projektudviklingsgruppen for Sundbyøster Plads. Her mødes man regelmæssigt og diskuterer projektets fremdrift og kommer med input indenfor de rammer styregruppen har sat.

Vil du engagere dig i projektet, så skriv til sundby@tmf.kk.dk

Du er også altid velkommen til at skrive til os, hvis du har ideer, forslag eller spørgsmål til projektet.

Følg med

Vil du bare gerne følge med i projektet, kan du følge med på vores Facebook eller tilmelde dig områdefornyelsens nyhedsbrev her: