Loading

Nieuwsbrief De Es 16 november 2018

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij de Vlinderslag van deze week met hierin de volgende onderwerpen.

 • Update Groende Eiland
 • Voorleeswedstrijd
 • Spelmiddag groep 1 en 2
 • Sinterklaas / Schoenzetten
 • Kerstpakkettenactie Minima
 • De Bibliotheek op school
 • Brigadieren
 • Luizenpluizen

Een heel goed weekend toegewenst!

Robbert Flim / Roel Roelofs

Wat wordt het prachtig!

De Es is en blijft volop in beweging! Deze week heeft het bedrijf BOERplay de toestellen op het 'Groene Eiland' geplaatst: Een boomhut, balanceertoestellen, een duikelstang, kabelbaan, klimtoestellen, een vogelnestschommel en goaltjes. We hadden ons vooraf natuurlijk een beeld geschetst dat het mooi zou worden, maar nu alles daadwerkelijk klaar is, zijn we echt nog enthousiaster dan we al waren. De werkzaamheden hebben op sommige plekken alleen het gras dat net een beetje doorkwam weer volledig laten verdwijnen. Gelukkig heeft de gemeente al aangegeven om in samenspraak met de Sallandse Wegenbouwmaatschappij te kijken naar een tijdelijke oplossing. Het is namelijk ondoenlijk om de kinderen alleen vanaf de stenen te laten kijken naar al die prachtig mooie toestellen... Er moet natuurlijk gespeeld worden! Wat zijn we blij met deze vorm van samenwerking met de gemeente Hellendoorn, de Sallandse, maar zeker ook onze overkoepelende stichting Ieder Kind Telt!

De gemeente Hellendoorn is daarnaast ook begonnen met de aanplant van de grond voor school. Het zal niemand ontgaan zijn (zeker niet gezien de geur) dat er voedingsrijke grond ligt voor De Es. Deze week is ook het aanplanten van planten en (vlinder)struiken op deze plek gestart.

Al met al krijgt ook het gebied rondom school steeds meer vorm!

Stepstones en Kabelbaan

Waterpomp

De KaMeR test de speeltoestellen

Vogelnestschommel

Klimmen en klauteren

Balanceertoestel

Duikelstang / Boomhuis

“Oh, kom er eens kijken.....”

Beste kinderen van “De Es” en de ouders,

Hier een kort berichtje van de Sint en zijn Pieten.

Schoenzetten:

Op vrijdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school! Dit betekent dus dat je volgende week vrijdag een extra schoen, klomp of laars mee moet nemen naar school, zodat de Pieten die kunnen vullen met een verrassing. Doe wel een kaartje/plakkertje met je naam aan/onder de schoen. Dat is wel zo gemakkelijk voor de Pieten. Ook als je een mooie tekening maakt voor Sinterklaas en/of de Pieten, graag je naam er op!! De schoenen worden allemaal in de eigen klas verzameld.

Sinterklaasfeest onderbouw:

Komende maandag krijgen de kinderen van groep 1-4 een verlanglijstje mee. Hierop mogen de kinderen / ouders aangeven wat ze graag willen hebben. Dit lijstje moet uiterlijk twee dagen later op woensdag 21 november weer ingeleverd zijn op school!

Sinterklaasfeest voor de bovenbouw.

De leerlingen van groep 5-8 gaan lootjes trekken. Dit wordt komende maandag 19 november uitgelegd in de groepen. Op die dag mogen de kinderen ook hun lootjes / verlanglijstje invullen. Een dag later, op dinsdag 22 november worden de lootjes getrokken. De kinderen mogen voor €5,00 iets kopen en het is de bedoeling dat ze een gedicht en een surprise maken! Het geld voor het cadeautje krijgen ze van school.

Met vriendelijke groet,

Sinterklaas.

PS. Americo is gek op wortels en hooi.
Klasse-orkest 2018

Wat een succes!

Op donderdagavond werd in de Leerkamer een periode van lessen en hard oefenen in 'De Tente' afgesloten met het Klasse-orkest 2018: Leerlingen van groep 5, 6 en 7 speelden samen met de Hellendoornse Harmonie de liedjes die ze ingestudeerd hadden met de docenten van Tact-muziekonderwijs.

Drums, klarinet, trompet... Leerlingen van De Es hebben in een bomvolle Leerkamer laten zien dat ze op muzikaal gebied heel wat in hun mars hebben.

Via deze weg danken we de docenten van Tact voor hun hulp en de Hellendoornse Harmonie voor deze prachtige vorm van samenwerking en verbinding! Dit zetten we voort!

De bibliotheek op school

We weten allemaal dat (voor)lezen erg belangrijk is voor een goede taalontwikkeling van onze kinderen, maar hoe bied je je kind thuis leesplezier als het geen echte ‘lezer’ is?

Daarvoor staan handige tips op de website www.debibliotheekopschool.nl

Neem eens een kijkje, klik door op ‘jeugdbibliotheek’, selecteer op leeftijd en kies voor leesboeken of informatieve boeken.

Dan gaat er een wereld voor je open, want je kunt kiezen op thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de interesses van je kind.

Is lezen lastig door bijvoorbeeld dyslexie?

Bij de thema’s staat een grote collectie Makkelijk Lezen boeken vermeld, die kunnen worden gehaald of gereserveerd bij de plaatselijke bibliotheek.

Vragen? Stel ze gerust aan een medewerker van de plaatselijke bibliotheek of aan de leesconsulent van onze school Diny Groothalle.

Succes en veel leesplezier,

Leesconsulenten ZINiN Bibliotheken

Kerstpakketten-actie Minima

De Raad van Kerken wil dit jaar bijna 700 kerstpakketten bezorgen bij minima-gezinnen in de gemeente Hellendoorn, om hen als het ware een steuntje in de rug te geven.

Hieronder vindt u een aantal producten. Van maandag 10 december tot woensdag 19 december staan er in de groepen dozen waarin kinderen één van deze producten kunnen deponeren. Wij brengen de volle dozen voor de kerstvakantie naar de Raad van Kerken zodat zij hiermee kerstpakketten kunnen maken. Wilt u / wil jij hen steunen?

Producten:

Koffie (snelfiltermaling), thee, jam, vis in blik, toast, ragout, roomboter, koekjes, bastognekoeken, knabbelnootjes / pinda’s, pringlechips, fruit in blik, feestpudding, kerstchocolade of bonbons, sinaasappelsap, macaroni of pasta, aardappelpuree, blik corned beef of smac, rijst, soep (niet in blik), pannenkoekenmix, poedersuiker, droge worst, knakworst, tuttifrutti, vruchtensiroop, kaarsen.

Luizenpluizers...

Namens de ouderraad

Beste ouders, verzorgers,

Er is na de herfstvakantie in de groepen (nog) niet gecontroleerd op luizen, om de eenvoudige reden dat het lastig is om 'luizenpluizers' te krijgen. De Ouderraad heeft daarom voorgesteld om dit per groep zelf te regelen. We willen graag per groep weer een controle-ronde uitvoeren. Mocht u willen helpen in de klas van uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Dan kan er onderling afgestemd worden wat het beste moment voor deze controle-ronde is. Qua tijdsinvestering schatten we dat dit hooguit 30 minuten per groep in beslag neemt.

Als zich geen ouders aanmelden, wordt er in een groep niet gecontroleerd. U wordt hierover dan geïnformeerd.

App-update

Zoals al bekend zijn we bezig met het ontwikkelen van een app. De app is inmiddels klaar, alleen hebben we geconstateerd dat de koppeling met groepen / leerlingen nog niet lukt. Dit ligt nu bij het bedrijf dat de app ontwikkelt. We hopen dat dit euvel op korte termijn verholpen is, zodat de app daadwerkelijk in de lucht kan! We houden u op de hoogte!

De voorbereidingen voor de voorleeswedstrijd zijn in volle gang! Inmiddels zijn bijna alle finalisten bekend. Spannend… wie zullen dit jaar onze schoolkampioenen worden?

De voorleeswedstrijd vindt plaats op donderdag 22 november tijdens de reguliere schooltijden in onze schoolbibliotheek. We houden de wedstrijd in drie delen: ‘s Morgens is er een wedstrijd voor de groepen 1-2-3, het eerste deel van de middag een wedstrijd voor de groepen 4-5-6 en later op de middag een wedstrijd voor groep 7-8. In verband met de grootte van de groepen en de beperkte ruimte in de bibliotheek kunnen we alleen de ouders uitnodigen van kinderen die deelnemen aan de wedstrijd. We rekenen op uw begrip hiervoor.

We willen de wedstrijd ’s middags om stipt 13.00 u. laten beginnen. I.v.m. de organisatie is het handig dat alle kinderen van groep 4-5-6 deze dag op school eten. Uiteraard zijn hier voor deze groepen dit keer geen kosten aan verbonden.

Bij elke wedstrijd is een jury aanwezig om het voorleestalent van alle deelnemers te komen beoordelen. Bij de onderbouw gebeurt dat door Daniëlle Harmsen (buurtbewoner en ouder groep 8), Sanne Mulder (student groep 1) en Remko Horstink (student groep 7). Bij de midden- en bovenbouw ligt de jurytaak in handen van Mireille Slot (ZINiN bibliotheek Nijverdal), Hanneke Flim (inderdaad familie van…), Emma Kruithof (groep 6) en Jeanne Boom (groep 8).

We wensen iedereen veel plezier en succes! Zet ‘m op

22 november: Spelmiddag groep 1 en 2

Op donderdagmiddag (tijdens de voorleeswedstrijd van de bovenbouw), is er voor groep 1 en 2 een extra gymmoment. Meester Tom zet die middag een spelcircuit uit in De Voordam. Leerlingen uit groep 1 en 2 moeten deze middag gewoon om 13.00u op school zijn en kunnen hier ook, net als anders, om 15.15u opgehaald worden. Het enige dat ze die dag extra mee moeten nemen is hun gymtas.

Update Brigadieren

Van de brigadierouders

In de verkeersmail van afgelopen week hebt u kunnen lezen dat we blijven kampen met een nijpend brigadier tekort. Dit had de consequentie dat we tijdelijk op een aantal momenten in de week GEEN brigadiers hadden op sommige punten.

Met ingang van week 48 (maandag 26 november) heffen we daarom de oversteek aan de Ommerweg op. Brigadiers van die plek kunnen we dan inzetten op de 'open' plekken aan de Ninaberlaan.

Maar... We zien in toenemende mate dat kinderen / ouders oversteken bij Fietsenmaker Kamphuis of aan de Reggeweg. Dit frustreert brigadiers (volkomen begrijpelijk!) soms enorm. Dit zorgt er ook voor dat een aantal vrijwillige ouders hebben aangegeven te willen stoppen aan de Ninaberlaan.

We kijken tot de Kerstvakantie aan hoe het brigadieren aan de Ninaberlaan en de GH Boschstraat verloopt, anders zijn we helaas genoodzaakt om ook de oversteek aan de Ninaberlaan op te heffen. Dit houdt dan in dat we alleen het brigadieren aan de Geerhard Boschstraat nog zullen verzorgen.

Agenda komende periode:

 • 17 november: Intocht Sinterklaas in Zaanstad
 • 19 november: Swim2Play Groep 3/6
 • 19 november: GMR (aanvang 19.30u)
 • 22 november: Voorleeswedstrijd
 • 22 november: Groep 1/2 's middag spelmiddag in de Voordam. Gymspullen mee!
 • 23 november: Schoen mee voor het schoenzetten
 • 24 november: Intocht Sint in Hellendoorn
 • 26 november: Schoen gevuld??
 • 26 november: Swim2Play Groep 2/7
 • 26 november: MR De Es (aanvang 19.30u)
 • 03 december: Swim2Play Groep 2/7
 • 05 december: Sinterklaas op school
 • 09 december: Nijverdalse Bergcross
 • 10 december: Swim2Play groep 2/7
 • 10 december: Groot Hellendoorns Dictee
 • 13 december: Groep 6 naar Laggenbeck en Munster
 • 17 december: Swim2Play groep 2/7
 • 20 december: Kerstfeest / kerstwandeling op school
 • 24 december: Start Kerstvakantie (tot maandag 4 januari)

Credits:

Created with images by Rahul Chakraborty - "A Trailer of the Future"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.