Suomen Erikoisturvaryhmä Kokemus - Luotettavuus - suorituskyky

ERIKOISTURVALLISUUSPALVELUT

Suomen Erikoisturvaryhmä Oy

Erikoisturvallisuuden asiantuntijayritys. Tarjoamme ammattitaidolla ja huolellisesti suunniteltuja turvallisuuspalveluita yrityksille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille, Suomessa ja ulkomailla.

Sisällys

 1. Johdanto
 2. Yksityisetsivät
 3. Henkivartiointi
 4. Turvamies-autonkuljettajat
 5. Vastaterrorismin asiantuntijapalvelut
 6. Yritysturvallisuus
 7. Turvallisuuskonsultointi
 8. Salakuuntelun paljastaminen
 9. Taustatarkastukset
 10. Hävikin torjunta
 11. Turvallisuuden testaaminen
 12. Vartiointi
 13. Tapahtumaturvallisuus

Johdanto

Suomalainen erikoisturvallisuuden asiantuntijayritys, joka on perustettu vuonna 2011. Yrityksen perustajilla on lähes 20 vuoden kokemus turvallisuusalalta. Yrityksen palveluksessa on useita henkilöitä, joilla on vuosien kokemus turvallisuusalalta tai viranomaistoiminnasta. Yrityksemme tarjoaa kokonaisvaltaista turvallisuusalan asiantuntijapalvelua Suomessa ja ulkomailla.

Suomen Erikoisturvaryhmä Oy:n vahvuudet turvallisuusyhteistyökumppanina:

 • Luottamukselliset toimeksiannot
 • Nopea palvelun saanti
 • Laatu – Yrityksen johto toimeksiannoissa mukana
 • Vankka ammattitaito
 • Intohimo turvallisuusalaan ja turvapalveluiden tarjoamiseen
 • Maailmanlaajuinen ja paikallinen asiantuntijaverkosto

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Yrityksemme turvallisuusasiantuntijoilla on kokemusta globaalisti ja paikallisesti. Asiantuntijamme tarjoavat tehokasta turvallisuuskonsultointia yritysten erilaisiin ongelmiin ja uhkiin Suomessa ja ulkomailla.

Korkean riskin toimeksiannot

Tarjoamme ratkaisuja, myös korkean riskin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Näitä tehtäviä voivat olla esimerkiksi; vihamielisen tarkkailun paljastaminen (terroristit ja järjestäytyneet rikollisryhmät), kaappauksen estäminen, henkilöiden etsintä ja pelastaminen ulkomailta, kansainvälisten rikosten selvittäminen, ym.

Yrityksemme palveluksesta löytyy ulkomaisia vastaterrorismin asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus terrorismin vastaisesta viranomaistoiminnasta useista eri maista, kuten Israel, Ranska, Italia, sekä useat Lähi-Idän ja Afrikan maat. Lisäksi löytyy kotimaista osaamista eri viranomaistahoilta, kuten Suposta.

Toiminta-alue

Toimimme Suomen lisäksi maailmanlaajuisesti, mukaan lukien korkean riskin maat, Lähi-Idässä ja Afrikassa.

Yksityisetsivät

Yksityisetsivät

Yksityisetsivämme tekevät erilaisia tehtäviä, aina rikosten paljastamisesta uskottomuustapausten selvittämiseen Suomessa tai ulkomailla. Yksityisetsivillämme on myös useiden vuosien kokemus myös vaativista korkean riskin ammattirikollisten tarkkailuista ja tutkinnasta Suomessa ja ulkomailla.

Yksityisetsivämme ovat työskennelleet mm. Euroopassa, Itä-Euroopassa, Afrikassa ja USA:ssa. Yksityisetsivämme ovat kouluttautuneet useilla eri alan kursseilla myös ulkomailla, josta esimerkkinä USA. Yrityksemme palveluksesta löytyy myös entisiä poliiseja ja muita viranomaisia. Yrityksellämme on hyvät suhteet eri viranomaisiin sekä eri alojen asiantuntijoihin myös ulkomailla, joilta saamme tarvittaessa paikallista apua toimeksiantojen suorittamiseen.

Yksityisetsiväpalveluita tarjoamme yrityksille ja yksityisille asiakkaille. Toimeksiantojen pituudet voivat vaihdella muutamasta tunnista useisiin viikkoihin, riippuen asiakkaan tarpeesta.

Yrityksille tarjottavia palveluita:

 • Rikosten paljastamistehtävät
 • Yritysten ja työntekijöiden taustatarkastukset
 • Sisäisen hävikin torjunta ja selvittäminen
 • Yritysvakoilun estäminen ja paljastaminen
 • Kilpailukielto sekä muiden sopimusten toteutumisen valvonta
 • Työntekijän seuranta hänen ollessaan sairaslomalla, työmatkalla ym.
 • Kameravalvontalaitteiden asentaminen (Erikoiskamerat)
 • Tarkkailun paljastaminen (Rikollisten, terroristien ym. tarkkailun paljastaminen)
 • Vastatarkkailu (Tarkkailun paljastaminen ja tarkkailijoiden taustojen selvittäminen)
 • Salakuuntelu/salakuvauslaitteistojen skannaus ja tutkinta (Neuvottelutilat, toimistot, asunnot ym)

Yksityisille asiakkaille tarjottavia palveluita:

 • Avioliittorikkomukset / uskottomuustapaukset
 • Rikosten paljastamistehtävät
 • Kiristämis,- ja uhkaukset (uhka-arviot, todistusaineistot ja suojelu)
 • Vainoamistapausten selvittäminen
 • Lähestymiskiellon noudattaminen
 • Lasten tapaamisten tarkkailu (kaappauksen ja maasta viennin ehkäisy)
 • Kadonneen henkilön- ja omaisuuden etsintä
Henkivartijat

Henkivartijat

Henkivartijamme ovat edustavia ja kielitaitoisia asiakaspalvelun ammattilaisia. Henkivartijamme ovat vartijan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi erikoiskoulutettu henkivartiointiin (mm. SIA Level 3 Certificate in Close Protection), jota pidetään kansainvälisenä standardina.

Henkivartijoidemme erikoiskoulutus sisältää henkilösuojaustaitojen lisäksi suojaava ajo, tarkkailu-, vastatarkkailu- ja tarkkailun paljastaminen, taktinen ensiapu sekä useita muita tärkeitä koulutuksia. Osa henkilökunnastamme on saanut, myös koulutusta vastaterrorismiin. Uhkakuvat ovat muuttuneet maailmalla ja myös Suomessa, joten henkilökuntammekin varautuu mahdollisiin terrorismista aiheutuneisiin uhkiin.

Kaikilla työntekijöillämme on useiden vuosien työkokemus turvallisuusalan eri tehtävistä Suomessa sekä ulkomailla. Työntekijämme käyvät jatkuvasti päivittämässä ja lisäämässä ammattitaitoaan yrityksen sisäisillä ja ulkopuolisten kouluttajien järjestämillä kursseilla. Henkilösuojausryhmämme harjoittelee myös säännöllisesti henkilösuojaukseen liittyviä asioita, mukaan lukien itsepuolustus- ja kamppailulajeja, voimankäyttövälineiden sekä ampuma-aseen käyttöä.

Useilla henkivartijoillamme on usean vuoden kokemus, myös korkean riskin henkilösuojaamisesta Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, Lähi-Idässä, josta erityisesti Irakissa.

Yrityksemme palveluksesta löytyy myös suomalaisia venäjää puhuvia henkivartijoita, joilla on vuosien kokemus turvallisuusalan töistä myös Venäjällä.

Tarjoamme:

 • Henkivartijat
 • Henkivartijaryhmät (sis. Henkivartija, autonkuljettajat, ym.)
 • Turvamies-autonkuljettajat (Henkilösuojaus-, suojaava-ajo, ym. koulutetut)
 • Kohteen vartiointi (Henkivartija koulutetut, tekniset tarkkailulaitteet)
 • Teknisen tarkkailun paljastaminen (Salakuuntelu ja salakatselu)
 • Tarkkailun paljastaminen (Rikollisten, terroristien ym. tarkkailun paljastaminen)
 • Vastatarkkailu (Tarkkailun paljastaminen ja tarkkailijoiden taustojen selvittäminen)
 • Uhka- ja riskiarvioiden tekeminen
 • Turvallisuuskonsultointi
 • VIP – Kuljetukset
 • Yrityksellämme on myös kattava tekninen tarkkailu- ja valvontalaitteisto, joka toimii fyysisen vartioinnin apuna.
Turvamies-autonkuljettajat

Turvamies-autonkuljettajat

Yrityksemme tarjoaa ammattitaitoiset turvamies-autonkuljettajat käyttöönne. Palvelu voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa turvallisuudesta ja kuljetuksista huolehtimista. Turvamies-autonkuljettajamme ovat erikoiskoulutettuja henkilösuojaukseen ja ajoneuvon käsittelyyn. Turvamies-autonkuljettajamme ovat myös rauhallisia, edustavia ja luotettavia asiakaspalvelijoita.

Turvamies-autonkuljettaja on paljon enemmän, kuin tavallinen auton- tai taksinkuljettaja. Hän kulkee tarvittaessa asiakkaan mukana ja toimii samalla turvamiehenä, oli tarve sitten tilaisuuksissa, ostoksilla, ravintolassa, jne. Turvamies-autonkuljettajamme suunnittelevat ennakkoon turvalliset ajoreitit, joihin kuuluvat tärkeänä osana, myös evakuointireitit. Turvamiehillä on aina tiedossa lähimmät sairaalat, poliisiasemat ym. Turvamies-autonkuljettaja palvelun ansiosta, voit itse nauttia kyydistä ja samalla tehdä, vaikka töitä tietokoneella ja jättää ajaminen sekä turvallisuudesta huolehtiminen ammattilaiselle.

Turvamies-autonkuljettaja huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista

Turvamies-autonkuljettajamme osallistuvat jatkuvasti yrityksen sisäisiin koulutuksiin pitääkseen ammattitaitoaan ja osaamistaan yllä.

Turvamies-autonkuljettajamme ovat suorittaneet mm. seuraavia koulutuksia:

 • Henkivartijan koulutuksia (mm. SIA Level 3 Certificate in Close Protection, sekä useita muita koulutuksia)
 • Suojaavan ajon koulutuksia
 • Taktinen ensiapu, TCCC, EA1
 • Etikettisäännöt
 • Tarkkailun ja seurannan paljastaminen
 • Ampuma-ase ja voimankäyttökoulutukset
 • Alkusammutuskoulutus
Vastaterrorismin asiantuntijapalvelut

Vastaterrorismin asiantuntijapalvelut

Terrorismin uhka on kasvanut merkittävästi Euroopassa ja myös täällä Suomessa.

Suomesta on lähtenyt huomattava määrä henkilöitä Isiksen riveihin, joista useat ovat jo palanneet takaisin Suomeen. Suomessa on yli 300 tiedossa olevaa henkilöä, joilla on kytköksiä terrorismiin.

Viranomaiset tekevät hyvää työtä ja he pyrkivät estämään kaikki mahdolliset iskut. Valitettavasti tosiasia on se, että kaikkia iskuja ei pystytä estämään, kuten olemme muualla Euroopassa huomanneet. Iskuja voivat tehdä myös yksittäiset henkilöt, joiden suunnitelmia voi olla lähes mahdotonta selvittää etukäteen. Myös viranomaisten resurssit ovat rajalliset, eikä kaikkia terroristien mahdollisten iskujen kohteita pystytä valvomaan koko aikaa.

Yrityksemme tarjoaa vastaterrorismin asiantuntijapalvelua terroristien aiheuttamiin uhkiin:

Yrityksemme tarjoaa ammattitaitoisia turvallisuuspalveluita kohteisiin, jotka voivat olla mahdollisesti terroristien iskujen kohteina. Yrityksemme palveluksesta löytyy ulkomaisia vastaterrorismin asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus terrorismin vastaisesta viranomaistoiminnasta, useista eri maista, kuten Israel, Ranska, Italia, sekä useat Lähi-Idän ja Afrikan maat. Lisäksi löytyy kotimaista osaamista eri viranomaistahoilta, kuten Suposta.

Terrori-iskut voivat olla:

Räjähteillä tehtäviä kuten;

 • pommi-iskut
 • itsemurhapommi-iskut
 • autopommit

Active Shooter – iskuja, joissa käytetään:

 • ampuma-aseita
 • teräaseilla tehtyjä iskuja
 • ajoneuvoja, joilla ajetaan väkijoukkoon

Kemialliset iskut:

 • Erilaisilla kaasuilla tai kemiallisilla aineilla tehtävät iskut
Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus

Yrityksen turvallisuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeä asia, jota ei kannata jättää huomioimatta. Tehokkailla yritysturvallisuusratkaisuilla voidaan rajoittaa ja ennaltaehkäistä yritykseen kohdistuvia eritasoisia uhkia.

Yritysturvallisuuspalvelut:

 • Turvallisuuskonsultointi
 • Uhka- riskiarvioiden teko
 • Vastaterrorismin asiantuntijapalvelut (konsultointi)
 • Kokousturvallisuus (yhtiökokoukset, yt-neuvottelut, yrityskaupat, ym)
 • Tapahtumaturvallisuus (juhlat, tilaisuudet, lanseeraukset, ym)
 • Henkilöturvallisuus (henkilösuojaus esim. avainhenkilöt, perheet)
 • Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus (rakenteellinen turvallisuus, paikallis- ja piirivartiointi)
 • Matkustusturvallisuus (matkasuunnitelmat, henkilöstön turvaaminen)
 • Tarkkailun ja yritysvakoilun havaitseminen ja ehkäisy
 • Tarkkailun paljastaminen (Rikollisten, terroristien ym. tarkkailun paljastaminen)
 • Vastatarkkailu (Tarkkailun paljastaminen ja tarkkailijoiden taustojen selvittäminen)
 • Simuloidut tunkeutumiset (yritysten turvallisuuden testaaminen)
 • Salakuuntelu- ja katselulaitteiden skannaus ja etsintä
Turvallisuuskonsultointi

Turvallisuuskonsultointi

Turvallisuuskonsultoinnilla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä hankintoihin sekä parantaa yrityksen ja henkilöstön turvallisuusratkaisuja huomattavasti. Turvallisuuskonsultoinnilla ja sen ammattimaisella toteutuksella voidaan parantaa työilmapiiria ja vähentää turhia investointeja.

Tarjoamme turvallisuuskonsultointia:

 • Yrityksen johtoryhmän ja toimitilojen uhka- ja riskikartoitukset
 • Yrityksen turvallisuusratkaisujen tarkastukset (simuloidut tunkeutumiset toimitiloihin tai alueille)
 • Henkilösuojauksen ja henkilöturvallisuuden konsultointi
 • Matkustusturvallisuuden konsultointi (Esimerkiksi Lähi-Itä, Afrikka, Aasia, ym.)
 • Vastaterrorismin asiantuntijapalvelut
 • Pelastussuunnitelmat (yrityksiin ja taloyhtiöihin)
 • Yksityisten henkilöiden turvallisuuskonsultointi

Yritykseltämme saa turvallisuuskonsultointia sekä myös kaikki tarvittavat turvallisuuspalvelut ympäri maailmaa. Meillä on laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto käytettävissä useissa maissa, joiden avulla pystymme järjestämään kaikki tarvittavat palvelut yhdestä paikasta. Yrityksemme palveluksessa on useita asiantuntijoita, jopa 40 vuoden kokemuksen omaavia, joilla on osaamista myös korkean riskin alueilta, kuten;

Henkilökunnallamme on kokemusta esimerkiksi:

 • Lähi-Itä (Irak, Israel, Jemen, ym.)
 • Aasia (Afganistan, Pakistan, Intia, Kambodza, Filippiinit, ym.)
 • Afrikka (Nigeria, Somalia, Tsad, Ghana, ym.)
 • Itä-Eurooppa (Venäjä, Ukraina, Romania, ym.)
 • Eurooppa
Salakuuntelulaitteiden paljastaminen

Salakuuntelun paljastaminen

Yrityksemme on yksi Suomen kokeneimmista salakuuntelu- ja salakatselulaitteiden paljastamiseen erikoistuneesta yrityksestä. Käytössämme on ammattilaitteisto, jota käyttävät myös useiden eri maiden viranomaisetkin.

Salakuuntelulaitteet

Salakuuntelu- ja salakatselu ovat lisääntyneet huomattavasti näihin tarkoituksiin tarkoitettujen laitteiden yleistyttyä. Kyseisiä laitteita pystyy kuka tahansa tilaamaan esimerkiksi verkkokaupoista ja ne ovat myös erittäin halpoja. Halpojen Kiinalaisten salakuuntelu/katselulaitteiden laatu ei ole kovinkaan hyvää, mutta tavallisen kuluttajan tarpeisiin aivan sopivaa. Aivan toista luokkaa ovat kalliimman luokan laitteet, joita käyttävät viranomaiset ja muut ammattilaiset.

Salakuuntelu- ja katselulaitteet voivat olla myös erittäin pienikokoisia, joten niitä on helppo piilottaa melkein minne vain. Myös ajoneuvoihin voidaan asentaa kyseisiä laitteita sekä lisäksi GPS-seurantalaitteita, joilla voidaan tarkkailla esimerkiksi tietokoneelta missä ajoneuvo liikkuu.

Yritysvakoilu

Yrityksiin kohdistuvaa vakoilua ja tietojen urkintaa tehdään myös näillä laitteilla. Aina ei ole kyse toisen valtion tai toisen yrityksen tekemästä vakoilusta vaan myös yrityksen nykyinen ja entinen henkilökunta voivat yrittää saada selville tärkeitä tietoja yrityksen nykyisestä ja tulevasta toiminnasta. Suojelupoliisin mukaan yritysvakoilu kohdistuu tyypillisesti korkean teknologian yrityksiin. Vakoilua tehnyt taho hyödyntää saamiaan yrityksen liikesalaisuuksia ja käyttää niitä omissa tuotekehityksissään vakoilemansa yrityksen kustannuksella. Erityisesti vakoilijoita kiinnostavat kehittyvät tieteenalat, uudet teknologiat, biotieteet, nanoteknologia, telekommunikaatio.

Yritysvakoilua tapahtuu monilla muillakin aloilla esimerkiksi rakennusalalla, josta esimerkiksi tapaus, jossa rakennusalan urakoitsija yritti urkkia tietoa muiden urakoitsijoiden urakkatarjouksista rakennuttajan toimistolle asentamillaan laitteilla.

Yksityishenkilöihin liittyvä salakuuntelu

Yksityishenkilöitä kohtaan tapahtuva salakuuntelu ja salakatselu voi olla esimerkiksi ammattirikollisten ennakkotiedustelua tulevaa rikosta varten, joka voi olla esimerkiksi kiristäminen, ryöstö, varkaus tai jopa henkilön kaappaaminen. Monesti myös nykyiset sekä entiset puolisot haluavat tietää entisen puolisonsa liikkeistä ja uusista ihmissuhteista.

Salakuuntelu- ja katselulaitteiden havaitseminen on äärimmäisen vaikeaa ja yleensä mahdotonta ilman ammattikäyttöön tarkoitettuja salakuuntelu/kameralaitteistojen paljastamisvälineitä sekä ammattihenkilöitä, jotka suorittavat näitä skannauksia. Ammattitason laitteet maksavat useista tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin.

Suomen Erikoisturvaryhmä Oy:llä on ammattitason skannauslaitteisto, jota käyttävät, myös useiden eri maiden poliisien yksiköt sekä muut viranomaiset. Olemme tehneet lukuisia salakuuntelu- ja kameralaitteistojen skannauksia esimerkiksi yrityksille, kuntien ja kaupunkien toimitiloihin sekä yksityishenkilöille.

Salakuuntelu- ja kameralaitteistoja käytetään tietojen saamiseksi esimerkiksi:

 • Yritys- ja teollisuusvakoilu (Johtajien toimistotilat, neuvottelutilat, toimistohuoneet, autot)
 • Muut päättäjät (Kaupunkien ja kuntien johtajat, poliitikot, yritysten johto ym)
 • Julkisuuden henkilöt
 • Yksityishenkilöt (asunnot, autot, veneet ym.)

Tietokoneiden ja matkapuhelimien haittaohjelmat

Nykyaikana tietokoneiden ja matkapuhelimien ulkopuolinen seuranta on tullut erittäin helpoksi. Haittaohjelmilla voidaan seurata matkapuhelimessa tapahtuvia toimenpiteitä, myös reaaliajassa ilman, että puhelimen omistaja sitä huomaa. Saastuneella tietokoneella tai puhelimella voidaan kuunnella, katsoa kameran näkymää, lukea viestit ja sähköpostit sekä seurata kartalta tarkalleen missä laite omistajineen liikkuu. Helpoin tapa tartuttaa kyseisiä ohjelmia on avata saastuneita liitetiedostoja, jotka ovat tulleet sähköpostin mukana.

Tietokoneiden ja matkapuhelimien tarkastukset haittaohjelmien paljastamiseksi.

Yhteistyöyrityksemme tekee tietokoneiden ja matkapuhelimien tarkastuksia haitta- ja seurantaohjelmien paljastamiseksi. Kysy lisätietoja sekä tarjous meiltä.

.

Taustatarkastukset

Taustatarkastukset

Yrityksemme tekee yritysten ja henkilöiden taustatarkastukset ammattitaidolla ja luottamuksella.

Yrityksemme viranomaistaustan omaavilla henkilöillä on laaja kokemus yritysten ja henkilöiden taustojen selvittämisestä. Laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston avulla teemme taustaselvityksiä myös kansainvälisesti.

Huonon yhteistyökumppanin valinta tai taustoiltaan huonon henkilön rekrytointi, voi koitua yritykselle erittäin kalliiksi valinnaksi. Mahdollisten uusien yhteistyöyritysten ja avainhenkilöiden taustat on hyvä selvittää, ennen kuin sopimuksia allekirjoitetaan.

Ennen rekrytointia työntekijän taustat kannattaa tarkastuttaa, että vältetään epäpätevän tai jopa rikollisen aineksen pääsy yritykseen. Rikolliset saattavat käyttää esimerkiksi, siivoojia, huoltomiehiä ym, henkilökuntaa päästäkseen yrityksen sisäisiin tietoihin käsiksi. Toisaalta töihin hakeva henkilö, saattaa valehdella koulutus- ja työhistoriansa, ja näin voi epäpätevä henkilö päästä töihin, joihin hänellä ei ole koulutusta.

Miksi taustatarkastus kannattaa tehdä?

 • Yrityksen maineen suojaamiseksi
 • Yrityksen liiketoimintojen turvaamiseksi
 • Yrityksen huonojen rekrytointien ja sopimusten ehkäisemiseksi

Teemme taustatarkastuksia:

 • Yrityksistä
 • Yritysten johtohenkilöistä
 • Työnhakijoista
 • Yksityishenkilöistä
Hävikin torjunta

Hävikin torjunta

Kaupan alalla hävikki koostuu neljästä osasta, joita ovat sisäinen ja ulkoinen hävikki sekä hallinnollinen ja hoidollinen hävikki. Sisäinen varkaushävikki on henkilökunnasta aiheutuvaa, eli oman henkilökunnan tekemiä varkauksia. Sisäisen hävikin torjunnasta aiheutuva kustannus on, vain murto-osa summasta, jonka henkilökunta saattaa varastaa.

Yrityksemme tekee sisäisen hävikin torjuntaa ja selvittämistä kameralaitteistoilla, soluttautumalla sekä fyysisellä vartioinnilla. Yrityksessämme on myös viranomaistaustaisia henkilöitä, joilla vankka kokemus rikosten selvittämisestä.

Tarjoamme sisäisen hävikin selvittämiseen:

 • Kameravalvonta (erikoiskamerat etäyhteydellä, ym)
 • Soluttautuminen (soluttaudutaan työntekijäksi)
 • Puhuttamiset (puhutetaan epäillyt henkilöt)
 • Poistumistarkastukset (henkilökunnan poistumistarkastukset)
 • Epäillyn seuranta ja tarkkailu (Tarkkailu vapaa-ajalla, rahankäyttö, ym.)
 • Rikosten paljastaminen ja niiden tutkinnat
Turvajärjestelyiden testaaminen

Turvajärjestelyiden testaaminen

Simuloitu tunkeutuminen tarkoittaa asiakasyrityksen turvajärjestelyiden testaamista fyysisesti sekä tietoliikenneverkkoa pitkin. Näillä toimeksiannoilla pyritään pääsemään yrityksen sisälle ja selvittämään mahdolliset heikot kohdat turvallisuusjärjestelyissä.

Toimeksiannoista tehdään asiakkaalle kirjallinen raportointi ja toimenpidesuositus, jonka avulla yritys pystyy parantamaan turvallisuusasioitaan.

Vartiointi

Vartiointi

Vartijamme suorittaa omaisuuden turvaamiseen liittyviä tehtäviä, ehkäisemällä ja rajoittamalla vahinkoja sekä rikoksia. Paikallisvartiointi on huomattavasti tehokkaampaa kuin piirivartiointi, koska vartija on paikalla kohteessa koko ajan.

Kaikki vartijamme ovat kokeneita ja ovat myös varustettu tarpeen mukaisilla varusteilla (esim. defibrillaattori, ensiapuvälineet, alkusammutuskalusto ym.). Osa vartijoistamme on koulutettu, myös tarkkailun paljastamiseen, jolla voidaan havaita jo etukäteen rikollisten, terroristien, ym. tekemät tiedustelut.

Vartijoillamme on käytössä erikoiskalustoa, joilla aluevartiointi tehostuu, esimerkiksi rakennustyömailla.

Erikoiskalustona esim:

 • Ilmakuvauskopterit
 • Kamera- ja liiketunnistinjärjestelmät
 • Lämpökamerat
 • jne.

Vartiointikohteita:

 • Rakennustyömaat
 • Suurlähetystöt, konsulaatit ja muut korkean luokan kohteet
 • Teollisuus-, varasto- ja satama-alueet
 • Vastaanottokeskukset
 • Poikkeustilanteet (tulipalot, onnettomuudet, luonnon katastrofit)
 • Yksityisten henkilöiden asunnot, loma-asunnot, ym.
Tapahtumaturvallisuus

Tapahtumaturvallisuus

Tapahtumaturvallisuuden ammattilaisemme hoitavat kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat, alkaen tapahtuman turvallisuussuunnittelusta ja päättyen ammattimaisesti toteutettuihin turvallisuusjärjestelyihin. Hoidamme myös tarpeen mukaisen yhteistyön viranomaisten kanssa.

Yrityksemme järjestää tapahtuman luonteesta riippuen, joko turvamiehiä tai järjestyksenvalvojia, joilla on vuosien kokemus turvallisuusalan eri osa-alueista.

Tarjoamme turvamiehiä ja järjestyksenvalvojia esimerkiksi:

 • Yritystilaisuuksiin (kokoukset, yt-neuvottelut, yrityksen juhlat, ym.)
 • Yksityistilaisuuksiin (juhlat, perinnönjako, ym. )
 • Artistiturvallisuuteen (konsertit, tapahtumat, ym.)
 • Ravintoloihin (järjestyksenvalvonta ja narikkahenkilöstö)

Turvamiehemme ovat henkilösuojauskoulutettuja, joten heitä käytämme tapahtumissa, joissa on korkeampi riski mahdolliselle häiriölle tai jos tapahtumaan liittyvän henkilön tai useamman henkilön koskemattomuutta pitää turvata. Turvamies huolehtii muustakin turvallisuudesta, kuten hätäpoistumisteistä, ensisammutuskalustosta ja ensiavusta.

Järjestyksenvalvojia käytämme tavallisissa tilaisuuksissa, joissa riski häiriölle on normaali, eikä riski- ja uhkakartoituksen perusteella ole välttämättä odotettavissa suoranaista uhkaa tapahtumalle tai tapahtuman järjestäjille. Järjestyksenvalvojillamme on vuosien kokemus ravintoloiden, yökerhojen, konserttien sekä muiden tapahtumien järjestyksen ylläpitämisestä. Meiltä myös osaava narikkahenkilöstö.

Ammattitaito

Pidämme huolen siitä, että asiakas saa aina turvallisuusalan kokeneita huippuosaajia. Työntekijämme ovat edustavia, kielitaitoisia sekä ensiaputaitoisia asiakaspalvelun ammattilaisia, jotka kykenevät hoitamaan, niin pienet kuin suuretkin tapahtumat ammattitaidolla. Työntekijämme ovat olleet turvaamassa esimerkiksi, useita kansainvälisiä ja kotimaisia artisteja, yritysjohtajia neuvotteluissa sekä poliitikkoja eri tapahtumissa jne.

Varustus

Varustamme turvamiehemme tilaisuudesta riippuen esimerkiksi defibrillaattorilla, alkusammutuskalustolla sekä laajalla ensiapuvarustuksella. Järjestämme myös tarpeen mukaiset henkilökuljetukset tila-autoilla, henkilöautoilla sekä limusiineilla.

Suomen Erikoisturvaryhmä Oy

Turvallisuusasiantuntijat / Operatiivinen johto

020 741 7450

020 741 7451

Yritysmyynti

020 741 7453

Postiosoite

PL 129, 00701 Helsinki

Sähköposti

info@erikoisturvaryhma.fi

www.erikoisturvaryhma.fi

Credits:

Created with image by John Cristian Fjellestad

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.