Loading

Aaf van der Linde Zelfstandig ondernemer - voetreflexologie praktijk

"Ik ben Aaf van der Linde ik heb een praktijk in voetreflexologie. Ik geef voetmassages die ondersteunend werken."

“Henriette is een soort van aanjager voor mij. Ik heb altijd een hoop ideeën en daarin heb ik iemand nodig die ervoor zorgt dat ik neerzet wat ik aan ideeën heb.”

"Henriette in één woord? Passie!"

"Ze doet het met passie, dat zit in alle zintuigen, dat ruik je, dat voel je, dat zie je, dat is Henriette."

Henriette Heijne - Werken vanuit Passie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.