Pedaalclavichord Gerstenberg 18e eeuw

Pedaalclavichord 18e eeuw - Johann David Gerstenberg

Geringswalde, 1760

Manuaal: C - e'''

Pedaal: CC - d

€ 29.800,-
Ook verkrijgbaar als enkel manuaal: € 9800,-

Het uitbundigste clavichord uit de 18e eeuw is het pedaalclavichord van Gerstenberg, Dit instrument komt uit de Silbermanntraditie.

J.S. Bach had een dergelijk instrument in bezit. Na het orgel was dit zijn lievelingsinstrument. Het klinkt zeer monumentaal door de 2 x 16' en 2 x 8' snaren in het pedaal.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.