טיול לגבעת התיתורה עם אושרת ביום חורפי

הלכתי שוב לגבעת התיתורה בשבוע שעבר לחפש בשבילך עוד כלניות

בהתחלה היו שמיים כחולים ויפים

מצאתי שדות של כלניות

וגם המון עיריות

אמנם זה לא כמו בדרום אדום שהכל צפוף כל כך אבל היו הרבה כלניות יפהפיות

תראי כמה הרבה פרחים

פתאום השמיים נהיו קודרים והגיעו הרבה עננים

והתחיל לרדת גשם אז הסתובבתי מהר לכיוון האוטו

בדרך ראיתי שקדיה יפהפיה

וממודיעין נסעתי לתל אביב לדפנה

צילמתי בשבילך את דניאלה

תראי איך היא מוציאה לשון קטנה

אביגיל היתה עסוקה בלאכול בקבוק

תמונה יותר מנומסת של דניאלה

שבת שלום 😘😘😘

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.