Bengal tígrisdýr hVÍT BENGAL TÍGRISDÝR

Hvít Bengal tígrisdýr eru mjög sjaldgæf það er bara til 30-90 af þeim í Bandaríkjunum og flest þeirra í dýragarði. þau eru stærðstu kattardýr í heiminum enda er meðalstærð þeirra tveir metrar og þau vigta um 230 kíló. Hvít tígrisdýr eru rándýr og veiða oftast spendýr til að borða þau borða t.d svín, hjartadýr, gáruxa og stundum bjarnadýr en þegar að þeim vantar eithvað smá í gogginn þá borða þau apa, fugla og nagdýr af ýmsum tegundum. maðurinn er helsta ógn bengal tígrisdýra vegna þess þeir fara á helstu svæði þeirra lokka þau saman og drepa þau sem mér personulega vera algjört kjaftæði staðinn fyrir það að leyfa þeim að lifa í friði. það er aðeins til ein tegund af bengal tígrisdýrum en það er hægt að kalla það Royal Bengal tiger eða panthera tigris tigris.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.