Loading

Bezeg na dimniku Martinjak, 8. 6. 2019

V Martinjaku imajo štorklje na dimniku gnezdo že toliko let, da ga sploh ne opazim več. Danes pa je Boža videla, da je na dimniku cel bezgov grm s čudovitimi cvetovi.

Prav, bom pa fotografiral. Seveda sem moral najprej domov po pravi objektiv.

Štorklja je bilo doma. Videti je bilo, da je doma še nekdo. Mož najbrž ne more biti, saj je nekaj belega iz gnezda pokukalo le vsake toliko časa. Mož že ne bi bil tako miren.

Potem pa je štorklja odletela. Naslednji trenutek je gnezdo oživelo. Jasno je bilo, da so v njem trije mladi, ki so se obnašali točno tako, kot se doma obnašajo otroci, ko staršev ni doma. Prerivali so se, plahutali, rinili, mogoče so se celo pretepali. Nekaj časa sta bila dva proti enemu, potem vsak proti vsakemu. Skratka, doma je bil pravi mladinski žur.

Potem pa se je štorklja vrnila. Otroci so v trenutku postali pridni in kazali so se v najlepši luči. Kar naenkrat so bili vsi angelčki.

Štorklja je nahranila enega za drugim.

Bili so mirni, čakali so, da pridejo na vrsto. Najbrž jih ima bolj na kratko, saj ni bilo nikakršnega nereda ali prerivanja.

Štorklja si je svoje gnezdo lepo uredila. Okrog doma ima veliko lepih rož in zelenja, pa še prostor za sušenje plenic se najde.

Spodaj na cesti pa je tako, kot ponavadi. Štroklja že ve, zakaj je gnezdo postavila tako visoko.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.