Kroatia Sommeren 2016

Drasnice var en rolig plass, men to restauranter og ikke minst hyggelig folk.

Sverre er ikke veldig fornøyd med å bli avbildet, men her på stranda i Drasnice var han velvilligheten selv, nesten;)

Stranda rett utenfor leiligheten hadde vi helt for oss selv.

Trine og Nanna på shopping i Split.

Mat og drikke er billig i Kroatia. Her spiste og drakk vi hele familien for 400 kuna. Det tilsvarer 400 norske kroner.

Utsikten

Credits:

Morten Øby

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.