Loading

Nederlands met je mobieltje

Hip jeansmerk verkoopt stukjes broek om her en der op je benen te plakken

Zakjes met losse snippers denim vliegen over de toonbank

14 september 2018 door Rudolf Julius

Kunnen jouw jeans niet genoeg gaten en scheuren ...

Lees verder:

Opdracht 2 - week 2

Opdracht 1 - week 2

Stappenplan

1. Schrijf over ALLE onderdelen. Tel alle woorden en noteer het aantal bovenaan je blaadje/opdracht.

2. Je mag van je handgeschreven verslag een foto maken of je tekst uitwerken met Word.

3. Je kunt een Word-document heel gemakkelijk in Adobe Spark plaatsen d.m.v. copy-paste.

4. Als je met Word gewerkt hebt en je wilt een afbeelding van je werk maken, moet je het bestand op een makkelijk terug te vinden plek opslaan.

6. Maak van het Word-document een JPEG.

8. Maak een "Page" in Adobe Spark: kies als titel "JOUW NAAM" (VOOR- EN ACHTERNAAM), schrijf in de ondertitel de naam van je klas "G_H_/G_V_", kies een foto als achtergrond en druk eerst op "Share". Kies bij categorie "education". Je "website" wordt opgeslagen. Zet de naam van de link in jouw mailtje dat je naar mij gaat sturen.

9. Je kunt nu heel gemakkelijk je tekst d.m.v. copy-paste invoegen.

10. Als je een afbeeling hebt gemaakt: upload jouw afbeelding/opdracht naar jouw Page/website. Kies voor "full width"!

11. Stuur de link naar jouw leraar/lerares.

13. Als je er een JPEG van hebt gemaakt, moet het er als volgt uitzien:

Opdracht 1 - week 1

Credits:

Created with images by Pexels - "electronics hands mobile phone smartphone technology touchscreen" • pixel2013 - "girl balloon composing" • freeGraphicToday - "lightbulb concept cork"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.