THE JOURNEY OF Little salmon and the rice

วิชา CURRICULUM DEVELOPMENT

นายธนกร เตียวศิริชัยสกุล รหัสนักศึกษา 57030434 ชั้นปีที่ 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา สถาปัตยกรรม

กาลครั้งหนึ่ง ณ ท้องทะเล มีปลาน้อยตัวหนึ่ง ชื่อว่า แซลมอน

เจ้าแซลมอนเป็นปลาที่แตกต่างจากปลาตัวอื่น

เพราะเขามีข้าวปั้นเกาะอยู่ที่หลัง ตั้งแต่จำความได้

เจ้าแซลมอนน้อยกับข้าวปั้น
เจ้านีโม่น้อย

เจ้านีโม่น้อยเป็นปลาตั๋วจิ๋ว อาศัยตามปะการัง

พวกมันรักสงบ

นับวันที่เขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

เขาก็เริ่มรู้สึกต่างจากเพื่อนขึ้นเรื่อยๆ

และเขาก็อยากรู้ความจริงว่า ทำไมเขาถึงต่าง?

เจ้าวาฬยักษ์
เจ้าวาฬยักษ์สามารถพ่นน้ำออกมาจากรูบนหัวได้

เขาจึงเริ่มออกเดินทาง จากบ้านเกิดของเขา

และได้พบกับตัวประหลาด ที่มีหลายขา

ทั้งสองพวกนี้ดูน่ากลัว แต่ก็ไม่น่าทำร้ายพวกเขา

แม่ปลาหมึกและลูกๆ
มันสามารถพ่นหมึกออกมาได้
แก้งค์แมงกะพรุน
หนวดของมันสามารถช็อตได้

ด้วยความบังเอิญ เขาได้พบกับเต่าเฒ่า

เต่าเฒ่าได้ทักทายกับเขา เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อน

เต่าเฒ่าบอกว่าเขารู้จักครอบครัวของแซลมอน

และได้บอกทางให้แซลมอนน้อยกับข้าวปั้น

เต่าเฒ่า อายุยืนกว่า 100 ปี
ปะการัง - พืชทะเลชนิดหนึ่ง

เมื่อเขาลองว่ายน้ำมาตามทางที่เต่าเฒ่าบอกเขาก็ได้มาพบกับ ไข่แซลมอนจำนวนมาก

ไข่ปลาแซลมอน มีสีส้ม ใสๆ

ในที่สุดเขาได้พบกับแซลมอนน้อยอีกตัว

เธอมีลักษณะเหมือนกับเขามากๆ

ทั้งหน้าตา และข้าวปั้นที่เกาะอยู่ข้างหลัง

เธอชื่อว่า แซลลี่

แซลลี่ - แซลมอนสาวน้อย

ด้วยความตกใจ แซลมอนน้อยจึงถามแซลลี่ว่า

ทำไมเธอถึงมีข้าวปั้น เหมือนกับเขา

เธอจึงบอกว่า เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

จากนั้น แซลลี่ได้พาแซลมอน ไปหาพ่อแม่ของเขา

พ่อแซลมอน

พ่อแม่แซลมอนดีใจมากๆ หลังจากที่พวกเขาไม่ได้พบหน้าลูกมานานแสนนาน

แม่แซลมอน

ในที่สุดครอบครัว ของแซลมอนก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักที

ครอบครัว แซลมอน

แซลมอนน้อยและข้าวปั้นไม่รู้สึกแตกต่างอีกต่อไป

เพราะพวกเขาได้พบครอบครัวที่แสนอบอุ่นของพวกเขาแล้ว

HAPPY ENDING

จบบริบูรณ์

จุดประสงค์ของนิทาน

เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์น้ำในทะเล เบื้องต้น

โดยใช้ตัวดำเนินเรื่อง คือ แซลมอนน้อยกับข้าวปั้น

ซึ่งมาจาก ข้าวปั้นหน้าแซลมอนนั่นเอง

ข้าวปั้นหน้าแซลมอน คือ อาหารจากประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้นอกจากจะรู้จักประเภทของสัตว์น้ำในทะเล นักเรียนยังได้รู้จักอาหารที่มาจากสัตว์ทะเลด้วย

Created By
Spin 1996
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.