Spanien Lavet af Bertram

Difteri og stivkrampe

Største land på den Iberiske halvø

Hvor?

Der er 89,9% spaniere og 10,1% af andre

Hovedstad
Teide som ligger på Tenerife

Befolkning i 2015 var 46.423.064

Flamenco

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.