Loading

Let's talk about sex Och personlig assistans

De veckor Frida Ingha inte har sin dotter dejtar hon som många andra. Till skillnad från andra finns alltid någon av de dryga 20 personliga assistenterna nära. Hur får man allas relationer att funka när det kommer till sådant som sex?

Text: Sandra Lund Foto: Per Knutsson

De sitter i den bruna vardagsrumssoffan och småpratar, Frida Ingha och hennes personliga assistent Anna Finnborg.

För utomstående utspelar sig en tyst dialog. Anna gör tecken i Fridas hand och de släpper aldrig varandra med blicken.

De samtalar genom taktilt teckenspråk. Ett alternativ som gör att Frida ibland slipper hörselapparat, och den hon pratar med slipper mikrofon.

Här är den, den där tysta kunskapen som så sällan ger mer pengar i lönekuvertet men som kan vara den avgörande skillnaden i en värdig vård eller omsorg, och en som inte är det.

Frida Ingha har en medfödd neurologisk progressiv skada – det som är skadat kommer att försämras: hörsel, rörelseförmåga och syn. Frida är den enda i Sverige med diagnosen som förkortas PHARC.

– Man tänker att det inte finns någon som skulle vilja ha sex med en person som inte är fullt funktionsduglig. Att man är sämre, eller att det är lite fult, du vet. Man är inte ett förstahandsval.

Frida Ingha är också journalist, föreläsare, aktivist, hattmakare, skild 35-årig mamma med en tioårig dotter hemma varannan vecka. De andra veckorna – frihetlig dejtare.

Hon var länge gift med pappan till dottern. Under tiden försämrades hennes hörsel, syn och kropp. När de skilde sig tänkte Frida ”jag kommer aldrig mer ha sex”.

– Den första känslan var ”gud vad skönt”. Nu slipper jag försöka vara tillräckligt bra för någon annan. Nu kan jag bara fokusera på mig själv.

Men känslan bottnade också i tron att ingen vill ”ta den smällen”.

– Man tänker att det inte finns någon som skulle vilja ha sex med en person som inte är fullt funktionsduglig. Att man är sämre, eller att det är lite fult, du vet. Man är inte ett förstahandsval.

Ska vi in i ett nytt sammanhang måste jag som assistent säga att ”jag är nervös”, vi måste ha den dialogen. Så att inte Frida tror att jag är kolugn, utan det här är svårt för mig.

Sedan trängde andra tankar, andra behov, fram.

– Jag upptäckte att jag njöt av onani, och började bli nyfiken på hur potentiella sexpartners skulle reagera. Jag är ju journalist i grunden så det föll sig naturligt att börja göra research. Och jag blev chockad över den negativa vinklingen. Det var obehagligt. Jag hittade inte en positiv bild.

Hon började chatta i olika singelforum. Det kändes tryggt att inte behöva träffa någon fysiskt.

Att enkelt kunna stänga av. Att kunna utforska vad just hon åtrår. Att öva på det egna samtycket. Till en början avvaktade Frida med ”bomben”.

– Jag trodde att mitt rörelsehinder skulle bli det svåra. Men en betydligt större grej var att jag hade personlig assistans.

Det blev dags att ta upp det med de dryga 20 assistenter som Frida är beroende av dygnet runt. Den första dejten var med en kvinna. På nätet hade hon även närmat sig sin egen läggning.

Då hade hon två assistenter som var lesbiska, och pratade mycket med dem. En av dem jobbade när den där första dejten kom hem till Frida. Frida frågade om något känns jobbigt eller äckligt. Assistentens svarade: ”Nej, jag skiter i vad ni gör.”

Blev det en bra dejt?

– Väldigt, det var en bra första relation. Eller, ja, överenskommen kk.

Det är lite av en bomb att lägga fram när man har börjat prata om sex och så: "Jo men så är det så här att jag sitter i rullstol, är hörsel- och synskadad och har personlig assistans dygnet runt."

Efter det var det rätt fritt fram att prata med personalgruppen även om hon tyckte att det kändes ”helt sjukt” att som vuxen behöva prata om sitt sexliv inför andra. Men hon trodde på ett öppet samtal.

Anna Finnborg jobbade inte med Frida Ingha just då.

– Men för mig är det här så självklart. Människor har en sexualitet, och jag kan inte lägga mig i någon annans sexliv.

– Det beror också på att det är tryggt här eftersom vi pratar om det. Min och Fridas sexualitet riktas aldrig mot varandra. Det skulle kunna bli otryggt, gråzoner, om det inte vore uttalat och assistensanvändaren kanske försökte stöta på en.

Den tydligheten är lika viktig för Frida.

– Det är väldigt stor skillnad att visa mig naken för någon som tänder på mig och för en assistent när jag vill duscha. Om en assistent skulle kommentera min nakna kropp när jag ska duscha kastas jag rakt ur den tryggheten.

– Vad som är okej eller inte avgörs så mycket av trygghet. Som att lägga fram en sexleksak. Man måste vara väldigt tydlig med att det inte är en sexuell handling mellan mig och assistenten, utan att jag behöver assistens för att få tillgång till min kropp. Det blir aldrig sexigt att någon annan gör det.

Hade det varit annorlunda att jobba för en man, Anna?

– Jag vill ju svara nej, men vet inte. Om personen i fråga är obekväm i sin sexualitet smittar det av sig. Skulle det vara någon som känner skam över sin sexualitet och nätrunkar i hemlighet blir det svårare och otydligare att förhålla sig till.

Socialstyrelsens etiska råd har tagit upp frågan om sex och personlig assistans, och kom fram till: • Att bistå någon med insatser för att underlätta för denne att själv utföra en sexuell handling såsom onani anser rådet är förenligt med en professionellt bedriven vård och omsorg förutsatt att detta är ett frivilligt åtagande från personalens sida. • Att däremot utföra den sexuella handlingen och därmed även få en sexuell relation till brukaren, är inte att betrakta som frivilligt och kan inte heller inrymmas i ett anställningsförhållande. (En ledamot i rådet ansåg att även utförandet av en sexuell handling kan inrymmas i personals arbetsuppgifter om detta ingåtts helt frivilligt.)

Att skicka ut assistenten är en lösning. Men Frida Ingha vill ha någon hemma i radhuset.

Hon kan få ett spasmiskt anfall när som, och det vill hon aldrig lägga över på en eventuell partner. Den ska bara kunna dra. Då behöver hon assistenten.

Numera tar hon upp frågan redan vid rekrytering.

– Jag berättar att jag är flersam med ett aktivt singel- och sexliv. Tycker man att det är svårt blir det ett jobbigt jobb.

Anna säger att hon i dag vet när hon ska dra sig tillbaka när Frida har en dejt. Återigen, tyst spetskompetens. Ofrånkomlig i arbetet, säger hon.

– Det får aldrig handla om att vara duktig. Frida ansvarar för att berätta vad hon behöver. Den stora faran är när assistenten är väldigt inkännande och en prestationsmänniska. Då blir jobbet tungt. Jag ska finnas där, men inte övergöra, jag kan inte veta allt.

Enligt LSS* ska funktionshindrade människor kunna ”leva som andra”. Men om sexualitet ingår där förblir oklart. I Danmark har ansvarig myndighet gett ut en handbok i ämnet.

– I Sverige har man bara lagt locket på. Det riskerar tysta överenskommelser där personal kan känna sig skyldig att ställa upp, säger Frida Ingha som tycker att assistansanordnaren borde ansvara för vägledning när det gäller sex.

Fakta PHARC:

  • En genetisk sjudom som beror på avsaknad av ett äggviteämne.
  • Syn, hörsel och vissa neurolgiska funktioner blir med tiden sämre.
  • Kan inte botas, men symptomen behandlas.
  • Frida Ingha är ensam i Sverige om diagnosen.
  • I världen finns cirka 20 personer som fått den.

Samtidigt är Fridas sexliv helt beroende av politiska beslut. Vad som händer med just LSS är en ständig stress. Ibland ångest. Att det fungerar bra med assistenterna just nu behöver inte betyda att livet ser ut så om ett år.

Assistanstimmar kan dras bort. Lägg där till att personlig assistent är ett genomgångsyrke – folk kommer och går.

– Lika mycket som assistansen öppnar upp dörrar så begränsar den. Man får ha tålamod tills man byggt upp vad som krävs. Det är tufft att börja om. I början handlar det inte om sex utan om att kunna kommunicera, lära teckenspråk, så att det blir tryggt för båda.

Men just nu har hon ett liv där hon visserligen ständigt måste kommunicera allt hon vill göra, men där hon lever.

– Numera släpper jag tanken på vad assistenten tänker och tycker. Jag får mycket frågor från sexpartners, ”tänk om de lyssnar, blir kåta av det”. Sådant skiter jag i. Däremot tar jag jävligt illa vid mig när sexpartners vill föra in assistenterna i en sexuell fantasi. Då kontrar jag med något i stil med ”tänk om din mormor skulle…”.

* LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

”När en assistent säger 'jag hade velat att du gjorde så här i stället', då har man gjort ett bra jobb. Då vågar jag säga hur jag vill ha det. Det tar ganska lång tid innan man är samstämda. Det är jättehärligt när det funkar, att duscha och inte behöva tänka att det är någon som assisterar mig utan det är bara jag som duschar.”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.