season ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจากการเอียงของแกนโลกที่เอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศากับระนาบการหมุนของโลก ส่งผลให้ระยะเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน รวมถึงการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของปี นั่นคือในช่วงที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือเนื่องจากได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีกลางวันที่ยาวนานที่สุด ทางซีกโลกใต้จะห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด นั่นคือเป็นฤดูหนาวของซีกโลกใต้ซึ่งมีกลางวันที่สั้นที่สุด

ฤดูหนาว(WINTEr )

ฤดูหนาว (อังกฤษ: winter) เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวที่สุดในปี ฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนือ โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 22 ธันวาคม ถึง 22 มีนาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป อากาศจะหนาวเย็น ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงได้บ้างเป็นครั้งคราวและจะมีฝนตกตามชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนราธิวาส

การแต่งกายในฤดูหนาว

เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงร่างกายก็จะเริ่มต้องการความอบอุ่นให้กับร่างกายมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะส่งผลกระทบการระบบการทำงานภายในร่างกายและคงไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลในวัยทำงานซักเท่าไหร่ เพราะต้องเดินทางไปทำงานเป็นประจำเกือบทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยก็จะต้องลางานซึ่งกว่าจะรักษาตัวได้หายขาดเหมือนเดิมงานที่ค้างไว้ก็จะกองเป็นภูเขาขนาดย่อมในฤดูหนาว ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความหนาและเนื้อผ้าที่ใส่แล้วเพิ่มความอบอุ่นในร่างกาย มากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าใส่แล้วระคายต่อผิวหรือก่อให้เกิด ผื่นคัน รวมถึงหมั่นใช้โลชั่นทาผิวมีความชุ่มชื้นตลอดเวลา

กิจกรรมในฤดูหนาว

ฤดูร้อน( SUMMEr)

ฤดูร้อน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ฤดูร้อนในประเทศเบลเยี่ยม ส่วนหนึ่งของชุดธรรมชาติ สภาพอากาศ ฤดูกาลในเขตอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูกาลในเขตร้อน ฤดูแล้ง ฤดูฝน พายุ พายุฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ทอร์นาโด นาคเล่นน้ำ พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนนอกเขตร้อน พายุน้ำแข็ง พายุฝุ่น พายุไฟ พายุฤดูหนาว พายุลูกเห็บ พายุหิมะ หยาดน้ำฟ้า ฝนละออง ฝน หิมะ (เม็ดหิมะ) ลูกปรายน้ำแข็ง ลูกเห็บ หมอก เมฆ หัวข้อ การพยากรณ์อากาศ มลพิษทางอากาศ ภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คลื่นความร้อน คลื่นความเย็น ด พ ก ฤดูร้อน (อังกฤษ: Summer) เป็นฤดูที่มีอากาศร้อนที่สุดในปี ฤดูร้อนในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนืออยู่ระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยทั่วไปคือตั้งแต่ 21 มิถุนายน (วันครีษมายัน) ถึง 21 กันยายน (วันศารทวิษุวัต) ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวกว่ากลางคืน โดยความยาวของวันจะเริ่มลดลงเมื่อสิ้นฤดูร้อน ในวันวิษุวัต วันที่เริ่มต้นของฤดูร้อนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ในทางโหราศาสตร์จีน ฤดูร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณวันที่ 5 พฤษภาคม คือเมื่อ jiéqì (ปฏิทินโหราศาตร์จีน) เข้าสู่สภาวะ lìxià (立夏) และจบลงราววันที่ 6 สิงหาคม

การแต่งกายในฤดูร้อน

ในช่วงฤดูร้อนควรเลือกเสื้อผ้าที่เนื้อผ้าบางเบา ใส่สบาย ถ่ายเทความร้อนและซึมซับเหงื่อได้ดีเช่น ผ้าคอตตอนผ้าสแปนเดกซ์

กิจกรรมในฤดูร้อน

ฤดูฝน(RAINY )

ฤดูฝน (อังกฤษ: wet season, rainy season) เป็นฤดูในเขตร้อน เป็นช่วงที่มีฝนตกมากที่สุดในปี ในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งภาคใต้ตอนนี้ร้อนรนมาก

การแต่งกายในฤดูฝน

พอถึงฤดูฝนน่าจะเลือกเสื้อผ้าที่แห้งเร็วอย่างเสื้อที่ตัดด้วยผ้าคอตตอน หรือผ้าชีฟอง เนื้อไม่หนาเกินไป เวลาถูกละอองฝนจะได้แห้งง่าย และควรดูแลเรื่องเสื้อผ้าไม่ให้อับชื้น เพราะจะก่อให้เกิดเชื้อราได้

Created By
Nudcharin Laoping
Appreciate

Credits:

Created with images by Nanagyei - "Caught Between Seasons" • Muffet - "storm starts" • Daw8ID - "autumn caps beanie" • monicore - "trip mountain trekking" • werner22brigitte - "blackcomb whistler british columbia" • WikimediaImages - "figure skating championships" • Up-Free - "freerider skiing ski" • jtrujilloc0 - "snowboard fresh winter" • foulline - "summer sunflower flowers" • TatyanaSharnina - "girl sea sand" • xusenru - "photoshoot in the fall of posture" • Unsplash - "surfer surfing surfboard" • Skitterphoto - "bicycle bike biking" • stevepb - "swimming pool splash" • ChanhNguyen - "jetski sea sky" • sasint - "woman young rain" • love_sun - "wedding rain island"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.