Seminar Over-leven na de dood Stichting de jonge weduwe | fotografie: anja daleman

Stichting De jonge weduwe is opgericht door Petra van Rij nadat zij haar partner/ zeezeiler Hans Horrevoets verloor tijdens de Volvo Ocean Race in 2006. Doel van Stichting De Jonge Weduwe is: het ondersteunen van jonge vrouwen met minderjarige kinderen na het verlies van hun levenspartner.

Op 26 september organiseerde Stichting De jonge weduwe het jaarlijkse seminar Over-leven na de dood. Met persoonlijke verhalen van bekende sprekers, een theatervoorstelling en muzikale intermezzo's inspireert dit seminar en biedt het her- en erkenning. Door het delen van ervaringen en het bespreekbaar maken van thema's dood én leven geeft deze dag kracht en inzicht over hoe door te gaan met het leven na het ingrijpende verlies van je geliefde. Met oa. Humberto Tan, Isa Hoes, Kathelijne Schelfhout en een theatervoorstelling door theatergezelschap De Kunst van het Rouwen - Yarden Vereniging.

Het seminar werd bezocht door 250 jonge weduwen en 70 genodigden/sponsoren/rouwtherapeuten.

Het seminar werd geopend door Humberto Tan.

Humberto interviewt Kathelijne Schelfhout.

Humberto in gesprek met Petra van Rij.

Gemiddeld verliezen elke dag alleen al ruim zes vaders en moeders met minderjarige kinderen hun partner. Er moet van alles worden geregeld waar een nabestaande liever nooit verstand van had gehad. Hulp is dan vaak meer dan welkom. Daarom starten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeente Zwolle, stichting De Jonge Weduwe en welzijnsorganisatie WIJZ vanaf 26 september 2015 met een proef.

De start van deze pilot vond plaats tijdens het seminar. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Nelleke Vedelaar van de Gemeente Zwolle werden geïnterviewd door Humberto Tan over dit project.

Humberto in gesprek met Nelleke Vedelaar en Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Isa Hoes las voor uit haar boek 'Toen ik je zag' over haar leven met Antonie Kamerling.

Theatergezelschap De Kunst van het Rouwen.

Kathelijne Schelfhout

Humberto in gesprek met een aantal rouwtherapeuten.

Created By
Anja Daleman
Appreciate
Fotografie Anja Daleman | www.ashots.nl

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.