Loading

21 marca 2019 - Światowy Dzień Poezji W tym roku będziemy go obchodzić pod hasłem "Nie każdy lubi poezję"

21 marca obchodzimy Światowy Dzień - święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie cały kwiecień jest miesiącem poezji.

Przeczytajcie jeden z najpiękniejszych wierszy o poezji, który napisała Wisława Szymborska, poetka i eseistka. Laureatka literackiej nagrody Nobla za rok 1996. Wiersz nosi tytuł "Niektórzy lubią poezję". Wiersz ten niech będzie mottem wystawy poświęconej poezji Wisławy Szymborskiej oraz innym poetkom i poetom.

Niech moc wierszy będzie z Wami!

Credits:

Created with an image by Thought Catalog - "I am like a fish in love with a bird…"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.