Loading

Golf Talma Oy Vuosikertomus 1.1.-31.12.2017

Hallinto

  • Yhtiökokous kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa yhtiöjärjestyksenmukaiseen yhtiökokoukseen.
  • Hallitukseen kuuluivat: Timo Heikkilä (puheenjohtaja), Ilkka Hietala (varapuheenjohtaja), Arto Arhipoff, Tapani Ranki ja Jukka Sairanen.
  • Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui kolmetoista kertaa hallituksen kokoukseen ja yhden kerran strategiakokoukseen.

Henkilöstö

Golf Talmassa työskenteli vuoden 2017 aikana kymmenen vakituista työntekijää, joista kolme työskenteli asiakaspalvelun, talouden ja hallinnon sektorilla ja seitsemän kentänhoidon sektorilla.

Kesän aikana työskenteli kausityönteijöitä asiakaspalvelussa seitsemän ja kentänhoidossa kaksikymmentäyksi työntekijää. Yhteensä kausityöntekijöitä työskenteli kaksikymmentäkahdeksan henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2017 oli seitsemäntoista työntekijää.

Yhtiön osakkeita omisti tilikauden päättyessä yhteensä 854 osakkeenomistajaa tai omistajaryhmää. Yhtiön osakkeet jakaantuvat A- (350 kpl) ja B-osakkeisiin (700 kpl), jotka tuottavat yhteensä 1400 pelioikeutta. Suurimmat osakkeenomistajat tilikauden päättyessä olivat Kesko Oyj (osakkeita 46 / osuus äänimäärästä 4,38) PR-Logisticar Oy (23 / 2,19) Pekka Räisänen Oy (12 / 1,14) Viiru Oy (8 / 0,76) ja Huttunen Kari (7 / 0,67).
Kaudella 2017 Golf Talmassa pelattiin 54 703 kierrosta, josta Masterkentällä 25 749 kierrosta ja Laaksossa 28 954. Par3-kentällä pelattiin 9 846 kierrosta.
Kentänhoidon pääpaino on jatkuvassa ja laadukkaassa kentänhoidossa. Kenttäinvestoinneilla ja uusiutuvalla konekannalla varmistamme kenttien korkean laadun ja kehittymisen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.
Syksyllä Masterkentälle uusittiin kaikki bunkkerit, joihin korjausten yhteydessä vaihdettiin valkoinen hiekka.

Keväällä viimeisteltiin klubin harjoitusviheriö, päätyterassin kivetys ja päärakennuksen seinärappaukset.

Kaudelle 2017 vanhasta bägivarastosta rakennettiin uusi taukokioski, jonka terassilta avautuu näkymät molemmille, sekä Master- että Laaksokentälle.

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän pääpaino oli omissa kanavissa pitäen sisällään mm. verkkosivut, sähköpostin uutiskirjeen, facebookin, twitterin, instagrammin ja YouTube- kanava Golf Talma TV:n. Golfkoulun osalta markkinoinnissa on tehty yhteistyötä Vierumäki Golfin kanssa mm. ostamalla mainostilaa kaupallisista medioista. Viestinnässä on myös pidetty yhteyttä paikallis- ja golfmedioihin.

Myynti

Yrityksille ja yksityishenkilöille on myyty kilpailuja, tapahtumia, peliaikaa, golfopetusta, ravintolapalveluita ja näkyvyyselementtejä.

Proshop ja Par3-kioski

Proshopin tuotevalikoimassa painopiste oli golfareiden päivittäisissä perustarpeissa, niin että asiakkailla säilyi mahdollisuus hankkia kaikki tarvitsemansa golftarvikkeet yhtiön omasta kaupasta.

Proshopin valikoimaa päivitettiin ja laajennettiin. Tuotemerkkeinä oli saavailla mm. Bridgestone, Callaway, Daily Sports, Nike ja Sunderland.

Par 3-kioskin osalta jatkettiin yhteistyötä kumppanipanimon kanssa. Valikoimassa keskityttiin perustarpeisiin kylmien ja kuumien juomien sekä pienten purtavien muodossa.

Asiakaspalvelu

Asiakkaita palveltiin kesäkauden aikana päivittäin kahdessa toimipisteessä, pääklubilla ja Par 3 kentällä. Kaudella 2017 Pelaaja Ensin asiakaspalautekyselyissä sekä vieraspelaajat että Golf Talmalaiset arvostivat palvelutekijät sekä Uusimaan että Suomen keskiarvoja selvästi paremmiksi.

Ravintolatoiminta

Golf Talma Oy:n ravintolapalvelut oli vuoden 2017 ajan ulkoistettu Petri Räisäselle. Ravintolan lisäksi pelaajia palveli pelaajaliikenteen solmukohdassa pelikierrosten puolivälissä sijaitseva uusi taukokioski.

KUMPPANUUDET

Urheiluseura Golf Talma ry

Golf Talma Oy:n ja Golf Talma ry:n kesken solmittiin edellisvuosien tapaan kirjallinen yhteistyösopimus, joka määritteli yhteistyön keskeisimmät toimintamallit. Golf Talma ry järjestää jäsenistölleen mm. kilpailutoimintaa, valmennusta yhteistyössä golfopettajien kanssa, golfmatkoja ja muuta yhteistä urheiluseuratoimintaa. Golf Talma ry:n toiminnasta viestitään yhdessä Golf Talma Oy:n kanssa Golf Talman omissa kanavissa. Golf Talma ry tuottaa osana omaa hallinnollista toimintaansa kirjallisen toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen.

Sipoo

Golf Talma Oy jatkoi hyvää yhteistyötä Sipoon kunnan kanssa mm. rakennusten peruskorjauksiin ja lupatoimintaan liittyen sekä Sipoon koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen.

Kenttäyhteistyö

Golfkenttien kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin Vierumäki Golfin, Pickala Golfin ja uutena yhteistyöhön liittyneen St. Laurence Golfin kanssa. Yhteistyön kautta Golf Talman, Pickala Golfin, St. Laurence Golfin ja Vierumäki Golfin osakkaat saavat pelata kumppanikentillä kaksi kierrosta per klubi ilman maksua kesän 2017 aikana. Yhteistyöstä kesää 2018 koskien sovittiin Kytäjä Golfin liittymisestä mukaan osakkaiden pelivaihtoon.

Golfkoulu

Golfkoulun toiminta toteutettiin yhteistyösää Vierumäen kanssa. Suoritettujen alkeiskurssien määrä toteutui myös kesällä 2017 erityisen korkeana. Green Card –kursseilla oli yhteensä yli 500 aloittelevaa pelaajaa. Harjoituksia ja tapahtumia tarjottiin useille eri ryhmittymille ja Golf Talma ry:n toimikunnille.

Golf Talma Oy:n talous ja tilinpäätös 2017

  • Liikevaihto 1 990 349 €
  • Tilikauden tulos 64 774,17 euroa voitollinen
  • Hoitovastike 860 € (sis. alv 10 %)
  • Investoinnit suoritettiin tulorahoituksella (rahoitusvastiketta ei kerätty)
  • Yhtiön taloudellinen tilanne ja maksukyky säilyivät erittäin hyvänä läpi koko tilikauden
  • Yhtiöllä ei ole vastikesaatavia, vastikevelkaa ei kohdistu yhteenkään osakkeeseen.
  • Golf Talman osakkeella on positiivinen rahallinen arvo ja osakkeilla käytiin kauppaa tilikauden 2017 aikana.
Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 64 774,17 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2017 ja että tilikauden voitto siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien voittovaroihin.
Kauden 2017 aikana saatettiin loppuun myös edellisellä tilikaudella aloitettuja investointeja. Investointien loppusumma oli 415 034. Investoinnit toteutettiin tulorahoituksella. Rahoitusvastiketta ei kerätty.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.