Process Control Onze specialiteit : uw productie in beeld brengen.

Elektromic Business Center

Elektromic Business Center is een onderdeel van de Elektromic Groep. Elektromic Business Center bestaat uit 4 afdelingen : Security, IT, Telecom en Pro a/v.

Elektromic Business Center is al jaren security specialist. Camera bewaking is één van onze specialiteiten. Meer bepaald proces controle.

Procescontrole is van belang, want wanneer een proces niet wordt beheerst kan het tot uitval van producten leiden, omdat producten niet allemaal voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zal er ook verlies aan productietijd ontstaan. Maar ook voor de veiligheid van de mensen op de vloer of beveiliging van de machines, of zelfs de continuïteit van de fabriek, is controle belangrijk.

Elektromic specialiseerde zich in deze visuele controle.

Klanten van ons zijn bedrijven met een (petro)chemische installatie, afvalverwerkende bedrijven, logistieke bedrijven, maar ook bijvoorbeeld bedrijven in de automotive.

Warmte is dikwijls een belangrijke factor. Warmteverlies kan een extra kost zijn, maar ook duiden op bijvoorbeeld een fit. Maar er is natuurlijk ook warmte ... en warmte. Als we praten over hoogovens, spreken we over temperaturen boven de 1000 graden.

Temperaturen van 1000 graden.

Als er vaten gevuld worden onder deze temperaturen, zijn er geen personen in de buurt. Belangrijk is om een hoogoven dan op tijd weer af te sluiten. "spatten" van deze "lava", of het over laten lopen van vaten kost handenvol geld, maar is ook heel gevaarlijk.

Warmtecamera

Elektromic kan hier helpen om via warmtecamera's heel nauwkeurig de toestand van het productieproces te volgen en te meten.

Warmtebeelden

Wij monitoren op een geautomatiseerde manier, en sturen de beelden naar de controlezaal, zodat eventueel een operator kan ingrijpen.

Controlezalen

Door onze jarenlange ervaring (voor een stuk onze roots) in de professionele audio/video wereld, weten wij natuurlijk alles van professionele schermen, videosignalisatie, digital signage (PowerSign), monitorbeugels, videoconversie (coax naar utp, naar fiber, ...)

Elektromic Security zorgt voor de juiste hard- en software oplossingen : analyse, installatie, programmatie, opleiding en support.

De juiste monitors, de juiste ophanging zijn belangrijk. Maar ook de juiste software is belangrijk. Software voor de opname en verwerking van de beelden zorgen voor een controlemogelijkheid. Dit kan met directe / live beelden, maar ook eventueel gekoppelde beelden/foto's aan een bepaalde productie unit / serienummer van een product.

Beelden die belangrijk zijn voor analyse van kwaliteitscontrole, verzekering issues bij incidenten, ...

Elektromic zorgt voor de analyse, integratie, en voor de support en onderhoud.

Onderhoud -en servicecontracten zijn mogelijk.

SLA's tot 24/7 bezetting worden in eigen beheer aangeboden.

We bekijken samen met de klant het type camera's die nodig zijn. Welke detail van beelden is nodig, moet er ingezoomd kunnen worden, moet de camera gericht kunnen worden op meerdere opnamepunten... ?

Onze IT afdeling zorgt voor een eventueel bekabelingsplan (al dan niet uitgevoerd door Elektromic), maar eventueel ook voor de server.

Analyse, integratie, opleiding en support zijn mogelijk.

Omgevingen

Automotive

Robots

In de automotive plaatsen wij camera's met een hoge framerate bij robots. Deze robots werken soms aan hoge snelheden, en bepaalde fouten of onauwkeurigheden kunnen enkel door een stap voor stap beeldanalyse naar boven gehaald worden.

Benzine / Diesel tank

Bij de productie van diesel/benzine tanks voor auto's is er een gedeelte van de productie die onder water gebeurd.

Elektromic zorgt voor de juiste camera, lenzen, en vooral de juiste waterdichte behuizing.

Hoogovens - Petrochemie

Zware industriële omgevingen met extreme omstandigheden : luchtdruk, temperaturen, gassen, vloeibare explosiegevoelige producten,... zorgen voor een specifieke controle.

Mederwerkers dienen continue in het oog gehouden te worden bij bepaalde handelingen.

Bepaalde locaties dienen continue gemonitord te worden wegens de specifieke gevaarlijke productieprocessen.

Bij extreme hitte dienen medewerkers een specifieke veiligheidsperimeter te respecteren.

Camera's helpen de mensen op de productievloer hierbij.

Kwaliteitscontrole

Kwaliteit is belangrijk. Slechte kwaliteit kost geld, tijd, en zorgt voor een slechte reputatie.

Een camera en vooral de juiste software kan U helpen bij de kwaliteitscontrole. Is elke onderdeel aanwezig ? Zit alles op de juiste plaats,...

Kwaliteitscontrole

Elektromic kan ook zorgen voor digital signage bij de mensen op de vloer : mensen worden via schermen attent gemaakt op fouten, er wordt aan de hand van voorbeelden verteld waar op te letten. Op deze manier worden fouten, onvolkomenheden tot een minimum beperkt.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.