Hospitering 2k16 Teknikk og industriell

  • Det Teknikk og industriell linja gjorde for hospentantane i år var å lage en liten lysestake. Så min oppgvave var å dokumentere dette med to andre persjoner.
  • De skulle lakere noe på maskinene også eller nokke, men de var vi for sene til å få med.
  • Men uansett, dette var jo tingene de endte opp med å gjøre og dokumentere. Håper dere synest detter er interessant.
  • Vist dere vill ha mer informasjon gå innom skolen sin nettside alesund.vgs.no

Tina Røssevoll Fiskerstrand 1me1

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.