บ้านของปูเสฉวน นาย จิรเมธ. ศรีพรรณ. 57030420

ฉันเป็นปูเสฉวน พ่อฉันก็เป็นปูเสฉวน ชีวิตฉันมีความสุขดีอยู่กับพ่อของฉัน พ่อฉันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนบ้านใหม่เมื่อเราตัวใหญ่ขึ้น เมื่อเราตัวโตขึ้นเราจะต้องหาบ้านใหม่ตลอด พ่อฉันก็หาบ้านหลังใหม่ให้ฉันอยู่เรื่อยๆ บ้านของฉันสวยงามมาก มีลวดลายอยู่เต็มไปหมด หลากหลายสี ขดเป็นวงบ้าง เป็นหยักบ้าง บ้านของพ่อฉันก็สวย เหมือนบ้านของฉันเลย เพียงแต่ขนาดใหญ่กว่า

แต่อยู่มาวันหนึ่ง จู่ๆพ่อก็หายตัวไป เช้าวันนั้นฉันตกใจมาก ฉันเดินตามหาพ่อของฉันไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่เจอ ฉันจะทำอย่างไรดี ฉันเดินตามหาพ่อของฉันไปเรื่อยๆตามชายหาด เดินไปเดินมาฉันเหนื่อยฉันเลยหยุดพัก แล้วก็ตามหาต่อ ฉันตามหาจนฉันรู้สึกว่าฉันตัวใหญ่ขึ้น ฉันจึงต้องหาบ้านใหม่ก่อนแล้วค่อยตามหาพ่อของฉันต่อ

ฉันเดินไปตามชายหาด บ้านใหม่ของฉันมากมาย แต่มันไม่เห็นเหมือนกับบ้านหลังเก่าของฉันเลย หลังเก่าของฉันสวยกว่า ฉันเดินหาไปเรื่อยๆ มีบ้านหน้าตาประหลาดมากมายหลายหลัง เป็นสามเหลี่ยมบ้าง ทรงกระบอกบ้าง สี่เหลี่ยมบ้าง สามเหลี่ยมบ้าง มากมายไปหมด บ้างก็ใส บ้างก็เล็กเกินไป บ้างก็ใหญ่เกินไป

แล้วฉันก็เดินต่อไปเรื่อยๆ ตัวของฉันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ฉันไม่มีทางเลือก จึงต้องรีบหาบ้านหลังใหม่ให้เร็วที่สุด ฉันจึงตัดสินใจเลือกบ้านหลังที่คิดว่าตัวเองสามารถเข้าไปอยู่ได้และใหญ่พอที่จะอยู่ได้นานจะได้มีเวลาตามหาพ่อ ฉันจึงเลือกบ้านหลังหนึ่งที่เป็นลักษณะใสใส เป็นทรงกลม คล้ายๆกระบอก ฉันว่ามันแปลกดีละก็เหมาะพอที่จะเป็นใหม่ของฉัน

เมื่อฉันเข้าไปมันก็พออยู่ได้นะ แต่ว่า.....ฉันออกไปไม่ได้ .....ทำยังไงดี!!!!! ฉันตกใจมากดิ้นลนเอาชีวิตรอดจนเหนื่อย จนพระอาทิตย์ตกดิน น้ำทะเลขึ้นสูงขึ้นจนพลัดฉันลอยออกไปในทะเล ฉันลอยเถ่งเต่งอยู่ในทะเลอย่างล่องลอย สิ้นหวัง และ ฉันคิดถึงพ่อ

Key teacher : ให้เด็กคิดและจิณตณาการกันเองว่าบ้านที่ปูเสฉวนเห็นจะเป็นแบบใดถ้าไม่ใช่แบบในเรื่อง และ ให้เด็กๆออกแบบบ้านให้ปูเสฉวนและเหตุใดบ้านของปูเสฉวนจึงเปลี่ยนไป(เพราะการทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเล ทำให้สภาพแวดล้อมของชายหาดเปลี่ยนไป)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.