Loading

Nieuwsbrief basisschool De Hobbit 27 maart 2019

Beste ouders,

Wat zijn de kinderen enthousiast over de actief en ontdek zone! We leggen zoveel mogelijk vast op foto, zodat we een tijdlijn kunnen maken zodra het plein wordt geopend. En we hebben al echte dieren in onze groene zone. De kinderen vinden het geweldig. We hebben al wormen en lieveheersbeestjes ontdekt en vandaag hadden we een kikker. Het planten van de plantjes gebeurt met de grootste precisie. Ze helpen elkaar en ze zijn met name kritisch op het plastic bakje dat om de plant zit. Een groot aantal kinderen was zich er niet van bewust dat dit bakje verwijderd moet worden voordat je het plantje in de aarde zet. Het blijft ook best een beetje spannend om het plantje uit het bakje te halen. En hoe doe je dat eigenlijk? De kinderen geven elkaar mooie tips. Ik ontvang veel positieve feedback van de kinderen: “Juf dit is echt leuk”, “juf ik hoop dat het nooit af is, want ik wil dit wel altijd doen”, “juf ik denk dat wij de enige kinderen zijn die van hun directeur een eigen plein mogen maken”. En: “juf ik heb nog een goed idee voor deze zone, een doolhof is ook leuk”. Het denken en ontwerpen van de kinderen wordt in ieder geval geprikkeld.

Ontwikkelingen op het plein

Alles wat we laten doen kost geld en dus doen we zoveel mogelijk met sponsoren, de kinderen en extra handen en betrokkenheid van ouders. Ik kan de ouders die vele uurtjes op het plein hebben doorgebracht niet genoeg bedanken. En dan de betrokkenheid van iedereen bij de tegelactie van de Intratuin. Wat ontzettend fijn dat jullie met elkaar zoveel planten hebben gerealiseerd. Tot dusver zitten we al op een besparing van over de 2500,00 euro en dit geld kunnen we steken in het klimparcours dat de kinderen hebben gevraagd in de enquête.

Helaas heeft de kosten besparing wel als bij effect dat we afhankelijk zijn van anderen. De stenen op het plein zijn een ergernis en ik kan dan ook niet anders zeggen dan dat ik blij ben dat ze morgen gratis worden afgevoerd.

Als alles volgens de planning loopt, worden volgende week het klimrek en het duikelrek in orde gemaakt. We lopen iets voor op schema dus ze gaan proberen te anticiperen door eerder dan verwacht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren. De zandvlakte gaat plek bieden aan de klimboom. Er is in het verlengde van het hek ruimte gereserveerd voor een klein parcours. Beiden zullen na 8 april opgeleverd worden. De datum is nog niet bekend.

De spelmaterialen van de TSO staan in bestelling. Ook daarop is het nog even wachten.

Actie AH Santhorst

De Hobbit heeft toestemming gekregen van AH Santhorst om mee te doen met de sponsoractie die gaat starten vanaf 15 april tot en met 26 mei!! De klanten krijgen een voucher met een code. Op de website van de AH Santhorst kun je met de code een stem uitbrengen op een club, stichting of school. De AH verdeelt de 10.000 euro naar rato over de deelnemers. Als we 1/3 van de stemmen hebben gekregen, dan krijgen we 1/3 van de 10.000 euro.

Zaterdag 27/4, 11/5 of 18/5 hebben we de mogelijkheid om onze school te promoten. Onder de volgende voorwaarden: Wij willen u erop attenderen dat de presentatie dag in de winkel slechts ter promotie van de vereniging/club/stichting/school dient, dat kan zijn door in tenue of verkleed door de winkel te lopen maar flyers van de vereniging uit delen in de winkel is ook een mogelijkheid. Het is de bedoeling dat u de klant overtuigt om zelf hun vouchers via de website:santhorst.ahsponsoractie.nl aan uw vereniging/club/stichting/school toe te wijzen. Het is niet toegestaan om de hand op te houden voor vouchers.

We zijn als school wel bereid om de vouchers namens de klant te verwerken. Dus als u alle buren benadert voor de vouchers dan zetten we op school een sponsorteam van ouders op die de vouchers in de computer invoert.

Ik hoor graag welke kinderen er zaterdag 27/4, 11/5 of 18/5 tijd hebben om met een vriendje uit de klas in de winkel flyers uit te delen. En welke tijd dan het beste past.

  • 09.00 - 11.00 uur
  • 11.00 - 13.00 uur
  • 13.00 - 15.00 uur
  • 15.00 - 17.00 uur

Misschien wordt het dan toch nog een groot parcours.

Rookvrij schoolplein

We hebben straks niet enkel een mooi schoolplein, het is ook nog een gezond plein. 't Bolwerk en De Hobbit hebben vanaf 8 april een rookvrij schoolterrein! Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Op 8 april om 12.00 komt de wethouder langs om de bordjes te onthullen. Niet alleen op ons schoolplein, maar ook op de schoolpleinen van de Willem de Zwijger en de inpandige kinderopvang van FloreoKids, school Kastanjelaan en de inpandige kinderopvang van FloreoKids en het plein van school Regenboog, basisschool de Hasselbraam en de inpandige kinderopvang van FloreoKids worden later in de week de borden onthuld.

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het hek (optioneel), in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Incluzio

De jongerenwerkers van Incluzio zijn elke dinsdag tijdens de TSO op het plein. Ze bieden een extra handje bij spel en sport activiteiten. De jongerenwerkers willen graag weten wat de jeugd bezig houdt en welke activiteiten zij op kunnen zetten om de jeugd na schooltijd te vermaken. Vooralsnog is alles in de verkennende fase. Zodra er concrete plannen ontstaan informeer ik u daarover.

Een nieuwe interne begeleider voor De Hobbit

Vanaf 8 april hebben we een nieuwe interne begeleider. Haar naam is Mandy Guijt. Juf Mandy heeft ervaring als leraar en interne begeleider in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Haar werkervaring is voor onze school van toegevoegde waarde in het afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tevens is juf Mandy door het afronden van de Master Pedagogiek gespecialiseerd in veranderkunde, adviseren en begeleiden van de organisatie. Waarom zij vindt dat ze past bij ons IB profiel van De Hobbit, “Omdat ik methodisch en multidisciplinair werk om effectief in te kunnen spelen op individuele zorgvragen of die van organisaties”. We kijken terug op een fijne kennismaking en we wensen haar een fijne tijd op De Hobbit.

Tegelijkertijd betekent dit dat we de inzet van onze interim interne begeleider Mirte Kropf gaan afbouwen. Het is mogelijk dat u beide dames treft in een gesprek of in de school. Mirte blijft nog even aan om alles zorgvuldig over te dragen aan Mandy.

De koningsspelen

De scholen in Leiderdorp zijn verrast door de organisatie van de koningsspelen. Voorheen werd deze dag voor heel Leiderdorp georganiseerd. Er is besloten dat het organiseren van deze sportieve dag weer terug wordt gelegd bij de basisscholen. De korte termijn waarop dit is gecommuniceerd heeft ervoor gezorgd dat alle scholen binnen de mogelijkheden die er zijn op zoek gaan naar alternatieven. De ene school organiseert een spelletjes dag, een ander geeft elke groep een extra gymles en sommige scholen hebben een veld kunnen regelen. De Hobbit heeft getracht om toestemming te krijgen voor het participeren bij de Leidse organisatie van de koningsspelen. Dit verzoek is afgewezen. We gaan nu zelf een sportieve ochtend/ dag organiseren voor de kinderen van de school. Niet op 12 april, maar op 19 april. Dit is de laatste dag voor de vakantie. Deze goede vrijdag krijgt een sportief tintje en heeft ook nog een heerlijke paaslunch (verzorgd door de ouderraad) om het feest compleet te maken. Houdt u een gaatje vrij in de agenda om de kinderen te begeleiden? Zo kunnen alle kinderen sportief aan de meivakantie beginnen.

Leerlingenraad

Al eerder bent u geïnformeerd over het opstarten van de leerlingenraad. Verschillende kinderen hebben al interesse getoond. De voorbereidingen worden steeds concreter. Meester Hans heeft de huidige groepen 5, 6 en 7 geïnformeerd over de leerlingenraad. Zo weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt. Na de meivakantie willen we starten met de verkiezingen. Er is voor iedereen nog tijd genoeg om na te denken hoe je jezelf zou willen presenteren.

Interessante info

In de bijlage vindt u informatie over de vacature binnen de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.

  • 28 maart: morgen hebben we een studiedag. Leerlingen zijn vrij.
  • 8 april: om 12.00 komt de wethouder het bord van de rookvrije generatie onthullen.
  • 19 april: sportief de vakantie in.

Hartelijk dank voor uw aandacht voor de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Hobbit

Esther Veldt

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.