Van je hoofd naar je hart Alle ballen in de lucht

Portfolio Details

Klant: Hoofdhart

Jaar: 2016

Opdracht:

  • Ontwerp brand identity
  • Ontwerp website
  • Social strategy
  • brandcoaching

Hoe het begon

Carmen van Deursen

Carmen startte Hoofdhart nadat ze in januari 2016 de "Undercover Ondernemer Challenge" van Brand en Concept gevolgd had. Ze wil vrouwen én mannen werkend in een ondersteunende functie helpen om zichzelf beter in balans te houden, ondanks hun natuurlijke zorgrol.

Met persoonlijke en intensieve coachtrajecten helpt ze hen om "alle ballen in de lucht" te houden en beter in staat te zijn om "nee te zeggen".

Wat we gedaan hebben

  • We creëerden het logo en de huisstijl
  • We ontwierpen het drukwerk
  • We ontwierpen de website en voerde de bouw en lancering uit
  • We ondersteunde in het opzetten van de social strategy
  • We coachte Carmen in het verder opbouwen van haar brand identity

Credits:

Created with images by Golf Resort Achental - "Kräuterstempel Anwendungen Beautyfarm SPA Golfresort Achental"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.