Candea Update nummer 7

Jaargang 23, schooljaar 2016-2017, 13 april 2017

1. Personele zaken

* Lief en leed

Op vrijdag 24 maart, de laatste avond van ons muziekfestival, ontving Annelies Boone uit handen van Sjef van Groningen (locoburgemeester/wethouder van Duiven en tevens oud collega) een koninklijke onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Voor de aanwezigen in de zaal en voor Annelies zelf een complete verrassing maar zeer, zeer verdiend.

2. Mededelingen

Schoonmaak

Op verzoek van schoonmaakbedrijf Nederrijn willen we de docenten vragen om altijd op maandag de stoelen op de tafels te (laten) zetten zodat de schoonmaak de vloeren extra goed kan schoonmaken. Dat scheelt de schoonmaak veel tijd en iedereen komt binnen op een schone werkvloer.

Hartelijk dank.

* Verhuizing

In bijlage tref je de plattegronden aan van de inrichting Sat I en Elt als voorbereiding op de verhuizing. In principe blijven kasten en overig vast materiaal op de locatie waar ze zich nu bevinden. Heb je ook op de nieuwe locatie behoefte aan een kast of bergruimte, zoek dan s.v.p. contact met de coördinerend conciërge. De verdere aankleding van het vaklokaal en afspraken over zaken die blijven of gaan, maakt de vakgroep onderling. Persoonlijk gebonden inventaris wordt wel meeverhuisd. De lessen in de nieuwe huisvestingssituatie starten overigens pas na de zomervakantie. Wij vragen graag jullie begrip voor de enkele weken waarin het misschien wat ‘rommelig’ zal zijn.

De coördinatoren op de verschillende locaties zijn:

- Sjors van Dulmen op de locatie Eltensestraat, Richard van Onna op de locatie Saturnus, Arie Schuurman op de locatie Saturnus II

3 Candea in het nieuws

Vanaf deze plek wenst de redactie iedereen een gezellige Pasen en een heel fijne vakantie.

Created By
Mirjam Konings
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.