Nu söker vi två områdesansvariga ÄR DU NÅGON AV DEM?

Vidingehem söker ansvariga för områdena Rottne respektive Växjö.

DETTA INGÅR I TJÄNSTERNA:

  • Att ansvara för dagligt löpande verksamhet inom området.
  • Att ha personalansvar över en grupp på 5-10 personer.
  • Utvecklingssamtal och lönesamtal och andra personalfrågor.
  • Att inneha ett delegerat arbetsmiljöansvar.
  • Att delta i dagligt praktiskt arbete inom området.
  • Att utföra besiktningar och beställningar.
  • Att rapportera behov av underhållsåtgärder.
  • Att hantera fakturor.
  • Bemanna kontoret under öppettider.

Vi ser gärna att du har relevant utbildning och/eller flerårig erfarenhet från tidigare anställning i liknande befattning. Tidigare personalansvar är meriterande samt erfarenhet inom relevant praktiskt yrke. Körkort B är ett krav. Vi ser gärna att du har datorvana.

Håkan Strandmark, fastighetschef.

Du skickar ansökan tillsammans med ditt CV till fastighetschef Håkan Strandmark, Vidingehem AB, Box 23, 363 21 Rottne. E-post: hakan.strandmark@vidingehem.se

Sista ansökningsdag

2017-04-24

På Vidingehem jobbar drygt 50 personer. Du blir en del av en kreativ organisation med engagerade medarbetare!

Vidingehem har cirka 2 100 lägenheter fördelade på 18 orter och fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun. Som du ser på kartan är det världen utanför staden som är vår hemmaplan – orterna är som små gröna pärlor, vackert utplacerade mellan de många småländska sjöarna.

Credits:

Vidingehem AB 2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.