טאי שין קאן - אמנויות לחימה אוקינאוויות קיודוקאן קראטה - שימבוקאן קובודו

דוג׳ו טאי שין קאן חבר בשני ארגונים אוקינאוויים

קיודוקאן קראטה - היגה מינורו סנסאי

שימבוקאן קובודו (כלי נשק אוקינאוויים) - אקמינה הירושי סנסאי

איציק כ. סנסאי

איציק כ. סנסאי, מורה וחוקר אמנויות לחימה אוקינאוויות מזמין אותך למסע אל הקראטה והקובודו האותנטי

מסע אל כלי הנשק העתיקים ואל הידע המועבר מזה דורות רבים בתוך הארגון

מסע אל הקראטה האוקינאווי העתיק ואל הידע העתיק המועבר ממורה לתלמיד לאורך שנים רבות

זהו הידע המעשי, הפקת העוצמה, רזי האמנות והעקרונות שלא תמיד נראים לעין

עם המורים, היגה סנסאי

עם אקמינה הירושי סנסאי

דוג׳ו קיודוקאן באוקינאווה

חברי הדוג׳ו שלנו באוקינאווה - אפריל 2016

שימבוקאן דוג׳ו -אוקינאווה

חברי הדוג׳ו שלנו בביקור בשימבוקאן באוקינאווה

הגנה עצמית

ויש לנו גם פעילות מותאמת לילדים

אז צרו קשר והגיעו אלינו להתנסות בקראטה או בקובודו אוקינאווי

054-8054488

Created By
Itzik Cohen TEISHINKAN
Appreciate

Credits:

Itzik Cohen -Teishinkan KYUDOKAN - Higa Sensei SHIMBUKAN - Akamine Sensei

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.