Tid for Rom Veien til ditt drømmebad

Tid for Rom

Tid for Rom er lokalavisa Hitra Frøyas nye oppussingsprosjekt. Her vil vi pusse opp et rom i huset til en tilfeldig leser. Dette gjør vi sammen med dyktige håndverkere fra Hitra og Frøya. Dette er Tid For Rom #prosjektbad .

Slik gjør du

Du sender oss bilder av ditt gamle baderom samt en kort beskrivelse av dine drømmer om et nytt. En begrunnelse for hvorfor vi skal velge akkurat deg, vil vi også gjerne ha. Husk å merk mail eller post med hvem du er og kontaktinformasjon. Husk at : Du må være abonnent for å delta men Prosjektet er gratis.

En heldig vinner

Vår interiørdesigner Åshild Landevaag, plukker sammen med våre dyktige håndverkere ut en heldig vinner. Åshild tegner et nytt bad sammen med den heldige og rett over nyttår, går vi igang. Badet er allerede betalt via våre gode entreprenører og sposorer.

Ikke allerede abonnent? Bli det i dag!

Mer enn bare et oppussingsprosjekt

Vi river det gamle og setter opp det nye badet intensivt og det døgnet det er aller mest kaos hjemme hos deg, har vi laget et unikt opplegg her i øyregionen. VI innlosjerer dere på Hotell og har laget et tett program av opplevelser for å korte ned den spennende ventetiden. Når våre entreprenører er ferdige leverer vi deg ditt drømmebad kostnadsfritt.

Sammen med våre hovedsponsorer gjør vi en verdivurdering av din bolig før og etter prosjektet. Som den heldige utvalgte får du også veiledning av både bank og forsikring for å best mulig være rustet for fremtiden.

Underveis i prosessen dekker vi prosjektet tett i media og hele prosessen kan også følges via TidForRom.no

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.