Adrian På besök i min studio

Lådor och Bilar det är grejer det för små killar
Kolla in dessa Ögon :)
Här behöves skruvas lite!
Mamma nu vill jag köra...
info@studiomickebergling.com

Barn växer så det knakar!Rätt som det är så är de 14 år och man fundera över -vart tog tiden vägen?? Boka in och få några minnen som håller länge.

070-776 69 46 eller på mail: info@studiomickebergling.com

www.mikaelbergling.se
Created By
mikael bergling
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.