Blindatele Morti Sven Hassel

REZUMAT

 • Carte macabra, dacă vreți o citiți nu dau multe detalii
 • expedițiile pe front
 • ce înseamna razboiul
 • detalii despre cum funcționa bătaia în tancuri
 • 1000 moduri de a muri și în spatele frontului
 • Berlinul la momentul respectiv
 • Ironia în a murii pentru Fuller, Folk und Land

CARACTERIZARE PERSONAJE

 • Sven Hassel
 • Artist din naștere, războiul la aruncat pe front nu a reușit sa mai scrie
 • După război putem vedea arta din el prin scrierile lui
 • Un om amuzant, cât de amuzant poți fii cănd ști ca măine mori

Credits:

Created with images by Eli Sugus - "Nazis." • baptiste_heschung - "soldier war normandy" • geralt - "town sign place name sign final"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.