Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 153, octombrie 2020

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Erasmus în uniformă – Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” —— Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale din Polonia la care pot participa și școli din România —— Colecția de toamnă a evenimentelor internaționale organizate de Agențiile Naționale Erasmus+ din Europa —— #ErasmusDays2020 —— Pactul Ecologic European —— #DiscoverEU —— Ai încercat EVE – Erasmus+ Virtual Exchange? —— ////—— Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021: Noutăți și linkuri utile ——////—— Învățământ universitar în Erasmus+: Universități din România partenere în alianțele universităților europene —— “Virtual Erasmus Staff Training Week” organizat de Universitatea de Vest din Timișoara —— ////—— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: Pod între artă și meserie la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Craiova —— ////—— Corpul European de Solidaritate: Un proiect al Asociației „Copiii în sânul familiei“: ELF 2020 ——////—— Eurodesk România te informează ——////—— Multilingv. Multicultural: Certificatul Lingvistic European 2020 – Apel pentru depunerea de candidaturi ——////Publicațiile Eurydice ——////—— Recomandările lunii octombrie ——////—— Utile

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Erasmus în uniformă – Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” 

Semestru Tehnic Internațional, Ediție pilot 2019, studenți străini și români care au participat la activitate, alături de cadrele didactice implicate în proiect

Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” (ATM) este o instituţie de învăţământ superior politehnic militar, având misiunea să pregătească viitorii ingineri pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi ai altor beneficiari din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.

Principala particularitate a academiei este aceea că planurile sale de învăţământ conţin, în acelaşi timp, o componentă academică, specifică universităţilor politehnice din România dar respectă şi toate rigorile, cerinţele impuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Este o instituţie de învăţământ superior certificată de evaluările naţionale şi internaţionale, fiind necesară pregătirii inginerilor civili. De asemenea, Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” are o componentă militară cerută de standardele Ministerului Apărării Naţionale şi NATO, necesară pregătirii ofiţerilor.

Datorită componentei inginereşti, Academia Tehnică Militară din Bucureşti a devenit prima academie militară din România, şi printre primele din Europa, care a participat cu succes la programele europene educaţionale: Erasmus, Tempus, Socrates şi LLP.

Cu alte cuvinte, Academia Tehnică Militară este angrenată în proiecte europene educaţionale de 22 de ani, începând cu anul 1998. În primii ani, mobilităţile studenţilor ATM-işti erau finanţate din programele educaţionale ale universităţilor partenere, iar începând cu anul 2000, ATM a primit Carta Erasmus şi a gestionat propriile proiecte Erasmus.

Primii studenţi din Academia Tehnică Militară au participat la mobilităţi internaţionale de tip Erasmus începând cu anul 1998. În acel moment, principalele universităţi partenere erau din Franţa: Institutul Naţional Politehnic din Toulouse (o universitate civilă), ENSIETA Brest (care ulterior a devenit ENSTA Bretagne – universitate preponderent civilă, dar care pregăteşte ingineri pentru sistemul militar francez) şi Şcolile Militare Speciale Saint Cyr (academie militară). Ulterior, portofoliul de parteneri ai Academiei s-a dezvoltat, având peste 60 de instituţii partenere, din aproape toate ţările Uniunii Europene, dar şi din afara acesteia, împărţite în trei categorii principale: academii militare, universităţi civile şi instituţii de cercetare ştiinţifică.

Implementarea programelor de tip Erasmus în ATM nu a fost o activitate uşoară, date fiind limitările impuse de sistemul militar şi de diferenţele legislative specifice misiunilor personalului militar şi cele impuse de reglementările Uniunii Europene specifice programelor Erasmus. În acelaşi timp, aceste restricţii s-au constituit şi în beneficii, întrucât am fost nevoiţi să monitorizăm îndeaproape studenţii participanţi la mobilităţile internaţionale, poate mai temeinic decât o fac universităţile civile. Astfel am vrut să ne asigurăm că sunt îndeplinite standardele de calitate educaţională şi faptul că, pe durata mobilităţii, studenţii noştri beneficiază de condiţii corespunzătoare de cazare şi hrănire.

Dacă la începuturile implementării programelor Erasmus în România, universităţile civile urmăreau creşterea cantitativă a numărului de mobilităţi internaţionale, prin acordarea unui grant Erasmus inferior grantului maxim permis, Academia Tehnică Militară a ales să acorde întotdeauna grantul maxim, pentru a ne apropia de valoarea financiară impusă de legislaţia naţională pentru misiunile internaţionale ale personalului militar, conform HG 518 din 1995. Atunci când acest lucru nu a fost de-ajuns, am completat acordurile interinstituţionale Erasmus cu acorduri bilaterale pentru a beneficia, în mod reciproc, de sprijinul instituţiilor partenere privind cazarea gratuită a studenţilor.

În prezent Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” implementează proiecte de mobilitate Erasmus+ cu ţările din program precum şi cu ţările partenere, proiecte finanţate prin mecanismul SEE, un proiect de parteneriat strategic şi este implicată în aşa numita iniţiativă Erasmus Militar.

Proiectele de mobilitate Erasmus+ cu ţările din program (KA103) reprezintă pilonul principal al relaţiilor internaţionale ale instituţiei. În cadrul acestui tip de proiect, aproximativ 60-70 de studenţi din ATM participă, în fiecare an, la mobilităţi de studiu sau de plasament în universităţi şi instituţii civile sau militare partenere din Uniunea Europeană. Cu această ocazie, studenţii urmează semestre de substituţie cu stagii pentru realizarea proiectelor de diplomă de nivel licenţă sau stagii pentru proiectele de disertaţie de nivel master ori chiar realizează teze de doctorat. În acelaşi timp, anual, ATM primeşte aproximativ 20-30 de studenţi străini care desfăşoară stagii Erasmus în cadrul instituţiei noastre. Personalul academic şi administrativ militar sau civil al Academiei are şansa să participe la stagii de formare sau de predare în universităţi şi academii militare din UE (20-30/an) dar, în acelaşi timp, ATM găzudieşte 10-20 cadre didactice din străinătate, participante la activităţi de predare sau de formare în academie.

Începând cu anul 2018, ATM a aplicat şi a obţinut finanţare pentru proiecte cu ţările partenere (KA107). În acest sens, avem un proiect care le permite studenţilor noştri să efectueze mobilităţi de plasament în domeniul digitalizării în cadrul Universităţii din Geneva, Elveţia, iar un alt proiect presupune schimbul de studenţi şi de cadre cu Academia Militară “Alexandru cel Bun” din Chişinău, Republica Moldova. De asemenea, ATM a participat la proiecte de mobilităţi finanţate prin Mecanismul Financiar SEE, un sistem care ne- a permis schimburi de cadre didactice cu universităţi din Norvegia şi Islanda.

Un proiect deosebit de important la care participă toate academiile militare din România îl reprezintă Iniţiativa europeană privind schimburile de tineri ofiţeri. Acesta este inspirat din programul Erasmus, fiind denumit pe scurt Erasmus Militar. Iniţiativa funcţionează începând cu anul 2008 sub coordonarea Colegiului European de Securitate şi Apărare de la Bruxelles.

Practic, pe bază de voluntariat, reprezentanţi ai academiilor militare din UE participă în cadrul unui Grup de Implementare al Iniţiativei, având drept scop crearea de oportunităţi pentru studenţii militari şi pentru cadrele didactice şi instructorii din academiile militare din UE pentru a beneficia de avantajele mobilităţilor internaţionale de tip Erasmus.

Principiile de bază ale Iniţiativei Erasmus Militar sunt cele ale programului Erasmus+: recunoaşterea internaţională a creditelor ECTS, transparenţă şi reciprocitate. Atunci când mobilităţile studenţeşti au o durată de minim două luni pentru stagii şi trei luni pentru studiu, acestea pot să fie finanţate din programul Erasmus+. Dacă mobilităţile sunt de scurtă durată (1-2 săptămâni), acestea sunt finanţate din fondurile proprii. Indiferent de modalitatea de finanţare şi de perioada mobilităţilor, regulile şi principiile programului Erasmus+ sunt respectate în totalitate.

În cadrul iniţiativei Erasmus Militar funcţionează o serie de subgrupuri de lucru, denumite linii de dezvoltare, dedicate dezvoltării de module comune sau de semestre internaţionale comune pentru diferite categorii de arme: forţe terestre, forţe aeriene, forţe navale, învăţământ tehnic militar şi învăţământ medico-militar, iar academiile militare din România participă activ prin reprezentanţii acestora la dezvoltarea iniţiativei.

Linia de dezvoltare dedicată învăţământului tehnic militar este coordonată chiar de Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, prorectorul pentru relaţii interuniversitare fiind chairman-ul liniei de dezvoltare.

Reuniunea Grupului de Implementare a inițiativei Erasmus Militar, 10 decembrie 2019, București, sediul ATM, cu participarea a 75 de reprezentanți (coordonatori Erasmus sau alte persoane cu responsabilități în gestionarea relațiilor internaționale) din 40 de academii militare din 18 țări UE.

În cadrul acestei linii de dezvoltare, în parteneriat cu alte academii militare cu componentă inginerească din Franţa, Polonia, Grecia şi Bulgaria, beneficiind de sprijinul altor academii din Belgia, Spania şi Slovacia, Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a depus la apelul din 2020 o propunere de proiect de parteneriate strategice (KA203), care a fost selectată spre finanţare la finele lunii septembrie, obţinând în urma evaluării cel mai mare punctaj la nivelul tuturor propunerilor de proiect depuse în România.

Scopul proiectului pe care îl com implementa presupune dezvoltarea unui semestru tehnic militar internaţional, denumit Semestru European Comun Tehnic pentru Apărare şi Securitate. La baza acestei propuneri de proiect au stat discuţiile prealabile purtate în cadrul liniei de dezvoltare a iniţiativei Erasmus Militar, dar şi rezultatele deosebit de apreciate la nivel internaţional obţinute în cadrul ediţiei pilot a unui semestru internaţional tehnic militar propus şi organizat de ATM în primăvara anului 2019. Proiectul se va desfăşura pe durata a 2 ani, iar la finalul proiectului, estimăm că începând cu anul 2023 academiile partenere din proiect vor implementa semestrul internaţional tehnic militar dezvoltat pe durata proiectului.

Instituţional, mobilităţile Erasmus au un impact pozitiv, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea curiculară, cât şi în privinţa metodelor de predare/învăţare, a creşterii vizibilităţii internaţionale. Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” are o serie de domenii şi programe de studiu unice la nivel naţional, iar în acest sens, doar colaborarea internaţională ne permite să fim competitivi şi să dezvoltăm acele domenii prin schimbul de bune practici cu alte academii sau facultăţi similare din UE.

De asemenea, implementarea proiectelor Erasmus conduce la deschiderea de noi oportunităţi de colaborare internaţională, atât în domeniul educaţional, cât şi în ceea ce priveşte proiectele de cercetare ştiinţifică. Astfel, ca o recunoaştere a vizibilităţii internaţionale şi a competenţelor şi rezultatelor obţinute, ATM a obţinut anul acesta, începând cu luna iulie 2020, statutul de instituţie membră a Colegiului European de Securitate şi Apărare de la Bruxelles.

Având în vedere principiile programului Erasmus+ şi având în vedere că parteneriatele internaţionale ale ATM vizează atât academii militare, cât şi universităţi civile, toţi studenţii din ATM, militari sau civili deopotrivă, sunt invitaţi să participe, şi participă, la mobilităţi internaţionale finanţate din programele educaţionale europene.

Este drept, că având în vedere faptul că în ATM ponderea studenţilor civili este în prezent de doar 10-20% în raport cu studenţii militari, în consecinţă şi numărul de studenţi civili care beneficiază de mobilităţi Erasmus+ este mai mic.

La finalul prezentării rezultatelor şi proiectelor în care sunt implicaţi profesorii, ofiţerii şi studenţii Academiei Tehnice Miliare “Ferdinand I” sunt convins că viitorul învăţământului tehnic militar este unul pozitiv, întrucât este axat pe schimburile de informaţii şi metode de predare de nivel internaţional, în concordanţă cu cerinţele rezultate din evoluţia pe plan naţional a sistemelor tehnice din dotarea Armatei României dar şi pe sprijinul financiar şi logistic acordat prin programele Erasmus+.

Căpitan comandor conf. Dr. ing. Cristian Emil Moldoveanu, Prorector pentru Relații Interuniversitare la Academia Tehnică Militară, București

Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale din Polonia la care pot participa și școli din România

O nouă rundă pentru propuneri de proiecte care vizează mobilitatea transnațională a elevilor a fost lansată de Agenția Națională din Polonia. Informațiile privind noua selecție sunt disponibile pe site-ul proiectului.

Europe Goes Local

Cu această ocazie, este oportun să vă prezentăm proiectul “Europe Goes Local” , implementat într-un parteneriat strategic din care fac parte 25 de agenții naționale, 4 organizații internaționale și 120 de municipalități și căruia i s-a alăturat și agenția noastră, în luna martie a acestui an.

Proiectul a fost inițiat, în anul 2016, de Agenția pentru Tineret din Belgia (JINT) și are ca scop creșterea calității activităților de tineret organizate la nivel local de municipalități și ONG-uri. “Europe Goes Local” este în prezent cea mai mare rețea care se adresează sectorului de tineret și care implică agențiile naționale care implementează Programul Erasmus+ Tineret, precum și stakeholderi internaționali.

Rezultatul principal al proiectului îl reprezintă „Carta europeană privind activitățile pentru tineret desfășurate la nivel local”, un instrument prin care municipalitățile și organizațiile își pot evalua și îmbunătăți activitățile cu și pentru tineri. În prezent se lucrează la un nou instrument, un toolkit cu resurse menite să ajute organizațiile în aplicarea principiilor și îndrumărilor din Cartă.

În fiecare țară există un grup național de lucru, format din reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ONG-urilor, care contribuie la promovarea și utilizarea Cartei în contexte locale.

La începutul lunii octombrie organizăm un eveniment online de lansare oficială a proiectului „Europe Goes Local“ în Romania, la care vă invităm să participați. Între timp, dacă aveți contexte (evenimente, întâlniri cu tinerii sau cei care lucrează cu tinerii și nu numai ...) în care se poate promova Carta, dați-ne de veste.

Colecția de toamnă a evenimentelor internaționale organizate de Agențiile Naționale din Europa

După mai multe luni în care activitățile de cooperare transnațională au fost suspendate, harta evenimentelor internaționale de formare sau constituire de parteneriate începe să prindă contur. Așa cum era de așteptat, multe dintre activitățile propuse urmează să se desfășoare online, însă atât procesul de candidatură, cât și cel de selecție nu se modifică față de cele standard. Altfel spus, se păstrează și sunt aplicate criteriile de calitate privind organizarea activităților de învățare finanțate prin programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Sesiune de întrebări și răspunsuri: Media and Information Literacy + Youth Work organizată de Centrul Salto Participation and Information propune discuții și dezbateri pe teme actuale și de interes precum: fake news, cyber bullying, securitatea digitală, gândire critică, activism și egalitate de gen.

Cursul de formare Enhancing youth participation in local and regional life and community intenționează să valorifice spațiile și structurile pentru participarea democratică a tinerilor online, făcândule instrumente eficiente pentru o participare semnificativă, schimbări pozitive și democratice.

Atelierul YOUTH@WORK PROJECT BUILDING WORKSHOP are ca obiectiv să ofereun spațiu, context, instrumente și expertiză pentru a transforma ideile în proiecte Erasmus + sau ESC (Corpul European de Solidaritate), cu un accent puternic pe învățarea antreprenorială.

Cursul de formare Citizenship Reloaded: digital citizenship for a new European citizenship pune în centrul atenției cetățenia europeană în contextul în care mult din viețile oamenilor, și în special a tinerilor, se desfășoară în mediul online.

Workshop online: TOSCA: steps into Quality #2 susține organizațiile active în proiectele de voluntariat finanțate prin ESC (European Solidarity Corps) pentru creșterea calității și impactului acestui tip de inițiative.

#ErasmusDays2020

Prin inițiative online și offline, #Erasmusdays a mers mai departe și în anul 2020. Cu peste 5000 de evenimente organizate în 82 de țări de pe 5 continente, foști și actuali benefiari ai programului Erasmus+ au adus în prim-plan rezultate din proiecte, povești și testimoniale din mobilități și au promovat beneficiile activităților transnaționale de învățare. În cea de-a patra ediție a #erasmusdays, organizațiile din România au pus pe harta europeană 255 de evenimente: conferințe, informări tematice, expoziții, seminarii și activități de diseminare, acesta fiind cel mai mare număr de activități găzduite de țara noastră începând cu anul 2017.

Lista tuturor acestor evenimente, precum și cele organizate în toate țările în zilele de 15, 16 și 17 octombrie 2020 poate fi consultată pe platforma evenimentului.

Pactul Ecologic European

Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. Pentru a reuși să facem acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. Măsurile sunt însoțite de o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și variază de la reducerea ambițioasă a emisiilor și investițiile în cercetarea și inovarea de vârf până la conservarea mediului natural al Europei.

Susținut de investiții în tehnologii ecologice, soluții durabile și noi întreprinderi, Pactul ecologic poate fi o nouă strategie de creștere economică a UE. Succesul său depinde în mare măsură de implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților implicate.

Mai presus de toate, Pactul ecologic european stabilește o cale de tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social. El este conceput în așa fel încât marea transformare care ne așteaptă să nu lase în urmă pe nimeni – niciun om, nicio regiune.

#DiscoverEU

De îndată ce va fi posibil, DiscoverEU va reveni cu o rundă care va oferi noi posibilități de a câștiga un permis de călătorie!

Tinerii pot să organizeze întâlniri cu alți participanți ai inițiativei DiscoverEU și își pot face planuri comune de călătorie prin intermediul grupului DiscoverEU de pe FacebookÎnscrie-te în grup pentru a beneficia și de experiența și propunerile celorlați tineri călători!

Participanții pot contacta direct contractantul la hello@start-discover.eu.

Ai încercat EVE – Erasmus+ Virtual Exchange?

Fie că ești interesat de un curs de formare, fie că vrei să fii parte a unor schimburi virtuale de tipul dialogului și dezbaterilor facilitate, Erasmus+ Virtual Exchange oferă contextul ideal pentru experiențe de învățare interculturale și vine în sprijinul celor care nu pot lua parte la activități de mobilitate de învățare.

Propunând un spațiu de învățare sigur și confortabil, care depășește barierele geografice, și fiind facilitate de experți și formatori experimentați, schimburile virtuale aduc o recunoaștere ce poate fi adăugată experiențelor educaționale anterioare, te ajută să cunoști alți tineri și să îți faci vocea auzită în comunitățile tematice care corespund intereselor tale profesionale!

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

13 proiecte VET, 10 proiecte pentru experții din domeniul preuniversitar și 3 proiecte pentru susținerea includerii copiilor Roma, cu 15 școli partenere, au fost depuse la ultimul termen limită din octombrie.

*

A fost publicat un nou apel pentru depunerea candidaturilor de proiecte de mobilitate în domeniul învățământului universitar: termen limită 15 ianuarie 2021.

Pentru a veni în sprijinul găsirii de parteneri în Norvegia – cu sprijinul partenerului nostru de program din Norvegia, The Norwegian Center for International Cooperation in Education (DIKU) – vă propunem să consultați următoarele pagini de resurse:

Învățământ universitar în Erasmus+

Universități din România partenere în alianțele universităților europene

Continuăm prezentarea proiectelor câștigătoare ale celui de-al doilea apel pentru European Universities Initiative în care Romania este partener cu proiectele: EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) având ca partener Universitatea Politehnica din București, EURECA-PRO având ca partener Universitatea din Petroșani și NeurotechEU (European University of Brain and Technology) având ca partener Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

EELISA - European Engineering Learning Innovation and Science Alliance

EELISA este o alianță formată din nouă instituții de învățământ superior din șapte țări, reprezentând peste 180.000 de studenți (cu peste 50.000 de absolvenți în fiecare an), 16.000 cadre didactice și 10.000 personal administrativ. Pornind de la motto-ul „Unitate în diversitate”, alianța grupează o gamă largă de universități:

 • Universidad Politécnica de Madrid, Spania – coordonator al consorțiului;
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Ungaria;
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germania;
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Turcia;
 • Scuola Normale Superiore, Italia;
 • Sculoa Superiorre Sant’Anna, Italia;
 • Universitatea Politehnica București, România;
 • École des Ponts ParisTech, Franța;
 • Paris Sciences et Lettres, Franța (reprezentată prin Mines ParisTech și Chimie ParisTech).

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) este membru asociat al consorțiului.

Misiunea principală a EELISA este de a deveni prima alianță de universități, provenind din diferite țări europene, care să definească și să implementeze un model comun de Inginer European (European Engineer), capabil să facă față provocărilor secolului XXI. Prin pregătirea sa, noul Inginer European va putea aborda încă de la absolvire o gamă largă de activități, ca inginer în domeniul industrial și sfera serviciilor, dar și ca om de știință sau antreprenor.

Considerăm că succesul EELISA complementează perfect valorile comunității UPB și împlinește dezideratul nostru de a extinde potențialul internațional al studenților. Suntem extrem de onorați și apreciem în mod deosebit deschiderea partenerilor EELISA în intenția comună de a împărtăși viziunea noastră despre educație și cooperare și, mai ales, pentru că au acceptat ca denumirea consorțiului să se bazeze pe numele primei femei inginer din lume: Elisa Leonida Zamfirescu.” — Mihnea Costoiu, Rector, Universitatea Politehnica București

Implementarea misiunii EELISA va fi accelerată de doi piloni strategici care stau la baza proiectului: comunități, respectiv diplome și credențiale.

 1. Comunitățile EELISA reprezintă un cadru virtual în care educația, cercetarea, inovarea co-există, contribuind la conectarea ingineriei cu nevoile societății. Comunitățile grupează în primul rând studenții universităților partenere în jurul unor tematici de mare interes, provocări ale secolului XXI (ex. orașe inteligente, industrie 4.0). Comunitățile nu sunt totuși niște entități exclusiviste, printre membri putându-se regăsi reprezentanți din diferite domenii academice (inclusiv cadre didactice și personal administrativ ai universităților europene membre), respectiv reprezentanți ai administrației locale, ai companiilor, ONG-uri etc. Pe termen lung, comunitățile EELISA vor aborda cele mai relevante provocări socio-tehnologice, contribuind astfel la înlăturarea obstacolelor transdisciplinare, la consolidarea cetățeniei europene și a dezbaterii publice.
 2. Implementarea unui sistem modern de recunoaștere a studiilor prin acordarea de credențiale, a suplimentului la diplomă EELISA și crearea unui cadru european pentru certificarea studiilor în inginerie. EELISA va introduce o nouă formă de recunoaștere a calificărilor studenților, care va fi obținută în trei etape, de la credențialele EELISA, prin suplimentul la diplomă EELISA, până la diploma EELISA.

De asemenea, EELISA va dezvolta un model riguros de European engineering, care va conduce la obținerea de către absolvenți a unei diplome (diploma EELISA), asumată de către toate universitățile partenere. Pe baza acestui model se vor dezvolta programe noi de studii, bazate pe un sistem unic de asigurare a calității. Pentru început EELISA va aborda tematici de stringentă actualitate, precum: Smart, Green and Resilient Cities și Sustainable and Smart Industries, urmând să se extindă ulterior și către alte domenii.

La sfârșitul celor trei ani de proiect (2023) se preconizează atingerea următoarelor rezultate:

 • Minim 50 de comunități dezvoltate în jurul unor teme de mare interes din sfera ingineriei;
 • Minim 18.000 de studenți încadrați în cele 50 de comunități;
 • Primele credențiale EELISA acordate celor 18.000 de studenți participanți la activitățile alianței;
 • Definirea cerințelor pentru obținerea suplimentului la diplomă EELISA și acordarea acestuia studenților participanți la mobilități fizice în universitățile partenere;
 • Dezvoltarea și trimiterea către agențiile naționale de asigurare a calității a primelor programe de studii care acordă absolvenților diplome EELISA.

Coordonatorul de proiect din partea Universității Politehnica București este prof. George Darie.

EURECA-PRO - un consorțiu european dedicat consumului și producției responsabile

„Montanuniversität Leoben (Austria) - coordonator, Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg (Germania), Universitatea din Petroșani (România), Universitatea din León (Spania), Universitatea Tehnică din Creta (Grecia), Universitatea de Tehnologie Silezia (Polonia) și Mittweida University of Applied Sciences (Germania) sunt șapte instituții de învățământ superior situate în șase state membre UE diferite care și-au unit forțele pentru a crea o Universitate Europeană puternică și unică în domeniul consumului și producției responsabile, EURECA-PRO.

Alianța EURECA-PRO contribuie la problematica extrem de actuală a consumului și producției responsabile în cadrul obiectivului 12 de dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite și, complementar, prin transformarea Spațiului European de Învățământ Superior, la obiectivul 4 de dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite.

Ne dorim ca până în 2040, EURECA-PRO să devină centrul principal de învățământ la nivel mondial și lider interdisciplinar în domeniul cercetării și inovării în dezvoltarea cadrului de mediu și social calitativ de resurse și bunuri pentru consumul și producția responsabile. Aceasta cuprinde aspecte tehnologice, ecologice, politice, economice și sociale și transferul acestora în societate și industrie. Personalul și viitorii absolvenți vor avea o gândire durabilă, interdisciplinară, interculturală și sistemică, înfășurată în modul lor natural de funcționare, favorizând o dezvoltare socială prosperă și o economie sănătoasă, dar în același timp, va elibera presiunile de mediu. Cu patru universități tehnice, două comprehensive și o universitate de științe aplicate, susținute de 24 de parteneri asociați, această alianță este un mix unic de educație și cercetare trans-disciplinară de nivel superior, care permite studenților și personalului să se concentreze pe mai multe domenii și perspective diferite.

Credem că un inginer care înțelege cadrul legal, un economist care înțelege comportamentul consumatorilor și un sociolog care înțelege provocările tehnice, vor avea un avantaj ca cercetători și angajați pe piața muncii europeană și globală.

Inovația este cheia pentru atingerea reducerii de CO2 și a practicilor de sustenabilitate asociate acordului ecologic al UE până în 2050. Realizarea acesteia se bazează pe noi tehnologii și procese care integrează fluxuri de materiale și resurse în sensul economiei circulare, dar și pe comportamente de consum responsabil, care sunt aliniate la așteptările societății cu privire la lupta împotriva schimbărilor climatice. Educația incluzivă, fără frontiere și integrată sprijină absolvenți mai competenți și calificați care pot contribui la această mare provocare socială europeană.”

Lector univ.dr. Oana Răvaș – Coordonator Instituțional Erasmus, Universitatea din Petroșani

NeurotechEU - European University of Brain and Technology

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca face parte din consorțiul universitar NeurotechEU pentru promovarea cercetării în domeniul neuroștiinței și neurotehnologiilor, alături de șapte mari instituții de învățământ superior din Europa și din lume:

 • Universitatea Oxford, Marea Britanie;
 • Karolinska Institutet, Suedia;
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Germania;
 • Radboud Universiteit, Olanda;
 • Universidad Miguel Hernández, Spania;
 • Debreceni Egyetem,Ungaria;
 • Boğaziçi Üniversitesi, Turcia.

Proiectul NeurotechEU își propune construirea unei rețele de excelență în cercetare în domeniul neuroștiinței și neurotehnologiilor, pentru a crește competitivitatea educației, cercetării, economiei și societății europene.

Obiectivele consorțiului sunt:

 • Crearea sinergiei pentru o strategie pe termen lung în domeniul neuroștiințelor și neurotehnologiilor, pentru a crește competitivitatea educației, cercetării, economiei și societății europene în ansamblul său;
 • Mobilitate pentru studenți, cercetători și cadre pentru a studia, a se pregăti și a inova;
 • Programă flexibilă, adaptată nevoilor fiecărui student, fără constrângeri legate de capacitățile instituționale sau de granițe;
 • Cooperare de durată între parteneri pentru o rețea transeuropeană de excelență în cercetare în domeniul neuroștiințelor și neurotehnologiilor.

Consorțiul universităților include:

 • NeurotechEU Campus+, un campus digital unde studenții pot, printre altele, afla despre cursurile oferite, pot urmări cursuri online, pot organiza și participa la grupuri de studiu;
 • NeurotechEU Graduate School în cadrul căreia studenții vor fi pregătiți într-un mediu internațional și intersectorial;
 • NeurotechEU Lifelong Learning Center, care va oferi oportunități de pregătire continuă după terminarea educației formale.

„Participarea la acest proiect reprezintă încă un pas important pe care Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca îl face în construirea unei prezențe notabile la nivel european. Educația universitară în medicină, în anul 2020, trebuie să includă și dezvoltarea unor colaborări internaționale care să permită deschiderea de noi orizonturi și noi oportunități.“ — Prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

“Virtual Erasmus Staff Training Week” organizat de Universitatea de Vest din Timișoara

Evenimentul “Erasmus Staff Training Week” a devenit deja o tradiție pentru Universitatea de Vest din Timișoara, fiind organizat anual începând din 2014. Ediția din anul 2020 a acestui eveniment a fost programată pentru a avea loc în luna aprilie, însă dat fiind impactul global al pandemiei COVID-19, activitatea a fost amânată pentru luna octombrie a acestui an. În acest interval, activitățile incluse în program au fost adaptate pentru a se desfășura în format virtual.

Timp de o săptămână, în perioada 5-9 octombrie 2020, 98 de participanți din 30 de state au luat parte la evenimentul “Virtual Erasmus Staff Training Week ~(online) internationalization in 2020 and beyond~”. Cei 98 de participanți activează în cadrul diverselor instituții de învățământ superior din ţări precum: Africa de Sud, Albania, Algeria, Armenia, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Bulgaria, Egipt, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, India, Italia, Letonia, Marea Britanie, Maroc, Peru, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, Tunisia, Ucraina şi Ungaria.

Activităţile incluse în program au fost menite a contribui la formarea personalului universitar implicat în mod (in)direct în procesul de internaţionalizare instituţională, prin împărtăşirea experienţelor individuale și a exemplelor de bune practici.

Formatul virtual al evenimentului a facilitat și organizarea unor sesiuni și workshop-uri interactive susținute de experţi naţionali şi internaţionali, specializaţi în internaţionalizarea învăţământului superior, dintre care amintim:

 • Workshopul “Internationalization of higher education: 2020 and beyond” susținut de Ligia Deca, Consilier Prezidenţial în cadrul Departamentului de Educaţie şi Cercetare la nivelul Administraţiei Prezidenţiale a României;
 • Workshopul “Widening inclusion in the internationalisation of higher education” susținut de Irina Ferencz, director al Asociaţiei pentru Cooperare Academică (ACA) din Bruxelles;
 • Sesiunea “International mobilities in the new Erasmus Programme. Perspectives for 2021-2027” susținută de Nicoleta Popa şi Simona Alexianu, coordonator, respectiv expert proiecte în învăţământul universitar în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP);
 • Sesiunea “European Universities Initiative in the spotlight: getting to know UNITA” susținută de Andra-Mirona Stan-Dragotesc, coordonator instituţional în cadrul UVT al Universității Europene UNITA.

Pe lângă activitățile tematice de formare în domeniul internaționalizării învățământului superior, programul evenimentului a inclus și o serie de activități menite să faciliteze interacțiunea participanților cu orașul, limba și cultura țării “gazdă”. Astfel, participanții au avut parte de un curs interactiv de limba română, precum și de un tur virtual al orașului Timișoara.

La finalul celor cinci zile intense de sesiuni informative, de networking și de formare profesională, participanții la “Virtual Erasmus Staff Training Week ~(online) internationalization in 2020 and beyond~” au descris evenimentul ca fiind, cu precădere, “interactiv”, “internațional”, “interesant”, “informativ” și “productiv”, participarea la acest eveniment constituind o foarte bună oportunitate pentru a experiementa și a discuta despre “noul normal” în ceea ce priveste mobilitățile internaționale.

Educație și formare profesională în Erasmus+

Pod între artă și meserie la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Craiova

Este din ce în ce mai dificil, aproape imposibil, să evadăm din ritmul cotidian alert și din vâltoarea dură a realității, fiind tentați să ignorăm frământarea apăsătoare a lumii. Ca într-un avatar, zilnic, tinerii sunt concentrați să umple fiecare virgulă a timpului, cufundându-se printre gadget-uri și rețele de socializare. În drumurile lor se confruntă cu problemele societății, cu slăbiciunile comunității, deși rareori reușesc să ia contact cu elanul tuturor celor care vor să aducă schimbări pozitive în lumea aceasta rece și de neclintit.

În perioada în care majoritatea sunt ținuți în chingile acestui univers, la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Craiova, elevii, sub egida sintagmei „Meseria, brățară de aur”, reușesc să se implice în numeroase activități, care le aduc deopotrivă satisfacții fără bariere.

Ancorându-se în jurul unei avalanșe năucitoare izvorâte din pasiunea și respectul pentru meseria la care visează, 19 tineri craioveni au realizat stagii de pregătire practică la firma La Beaute SRL din Vibo Valentia, Italia, sub auspiciile proiectului Erasmus+ (2018-1-RO01-KA102-047361), intitulat „Formarea profesioniștilor în domeniul industriilor creative la standarde înalte”.

În urma acestei experiențe, cu impact deosebit, unitatea de învățământ menționată a reușit să fie cunoscută la nivel local de viitorii liceeni, promovarea în presa locală îmbunătățind imaginea școlii. Diseminarea proiectului în cadrul Consfătuirilor și Cercurilor pedagogice desfășurate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, cât și materialele informative distribuite pe rețelele de socializare, au dus la un număr mai mare de elevi înscriși la specializări din domeniul Estetica și îngrijirea corpului omenesc.

Pe de altă parte, în rândul practicanților, proiectul a reușit să creeze o emulație deosebită, emoția și entuziasmul evenimentului oferind momente unice pentru cei 19 elevi din clasa a X-a liceu și școală profesională. Experiența acumulată le demonstrează puterea meseriei bine învățate și faptul că excelența trebuie să devină un obicei!

A fost impresionant! Nu îndrăzneam să visăm că vom fi primiți cu atâta căldură și naturalețe!

Cu zâmbet în priviri și cu emoție, la finalul stagiului de pregătire practică , elevul Ianțoc Bogdan ne-a declarat: „A fost o experiență care m-a marcat, atât pe plan personal, cât și profesional. A fost prima ieșire dincolo de granițele României. Am avut posibilitatea să cunosc oameni noi, cu mentalități diferite, având parte de experiențe de neuitat.”

Totodată, elevii nu au putut să nu remarce amabilitatea gazdelor: „Nu credeam că voi avea ocazia să trăiesc o astfel de experiență! Am fost primiți cu multă căldură și naturalețe, cu grijă părintească. Orele de instruire nu le-am simțit ca o obligație; a fost o bucurie să descopăr tehnici noi și metode moderne de lucru!”, a declarat eleva Mateescu Ana-Maria.

La capătul unui proiect cu multă încărcătură emoțională, în care bucuria născută din propria muncă a izbăvit în fața oboselii acumulate, elevii Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” au reușit să se perfecționeze, menținând standardele ridicate, devenind modele pentru mai tinerii lor colegi!

Echilibru prin nonviolență

Proiectul de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale, cu titlul „Echilibru prin nonviolență” (2018-1-RO01-KA202-049149), este un proiect foarte drag echipei Zivac și partenerilor din Italia – IIAPHS, Cipru – DIONI și Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria din România. Acesta este destinat conștientizării efectelor negative ale fenomenului violenței în școală și diminuării consecințelor negative, prin intermediul pregătirii psihologilor școlari și, totodată, dezvoltării abilităților profesionale ale acestora. Fenomenul violenței, discriminării și hărțuirii în școală este o temă care preocupă societatea, din cauza curbei ascendente din vremurile recente, în majoritatea țărilor din Europa. Cu ocazia diseminării, interacțiunile noastre cu elevii din școlile din România și din țările partenere au fost deosebit de plăcute și primite cu mult entuziasm de școli, pentru că, pe lângă pregătirea psihologilor școlari, acțiunile și rezultatele proiectului au asigurat dezvoltarea competențelor cognitive la copii și adolescenți pentru a înțelege consecințele negative ale violenței și au facilitat cunoașterea situațiilor violente suferite de elevi timizi, introvertiți sau cărora le este frică să vorbească față în față despre ceea ce li se întâmplă.

Unul din rezultatele proiectului de care suntem mândri și care are o utilitate deosebită este Chat Boot - Roboțelul anti-violență, care se numește Jiffy. Aplicația ChatBoot < Jiffy > are scopul de a adăuga un element de inovație interacțiunii actorilor implicați în lupta împotriva violenței (organizații, psihologi școlari, profesori, părinți etc.) și sursei de informații oferite de proiect. Acest chatbot este un program complex care poate ține o conversație cu o persoană, un agent de conversație virtual, prezent pe Facebook dezvoltat ca un instrument de sprijin pentru copii și adolescenții care se confruntă cu comportamente ostile, de excludere sau de violență verbală și fizică. Studiile au arătat că familiile și profesorii unui copil afectat de astfel de fenomene au avut nevoie în medie de nouă luni pentru a afla și conștientiza faptul că aceștia se confruntă cu comportamente ostile din partea colegilor. Astfel, prin intermediul lui Jiffy psihologii școlari, profesorii, părinții pot afla într-un timp mult mai scurt și pot fi evitate daune de lungă durată asupra sănătății mintale a victimei. Utilizând tehnologii de tip AI, Jiffy a fost pregătit pentru a declanșa acțiuni rapide de identificare și contracarare a comportamentelor ostile și, prin interacțiunea prin mesaje directe, să indice copilului care îl accesează ce pași trebuie să urmeze în funcție de tipul de abuz (verbal, fizic, psihologic etc.) și, de asemenea, Jiffy îi arată cum să recunoască comportamentele ostile.

Alt rezultat care a fost descărcat și folosit de foarte mulți beneficiari este Manualul „Echilibrul prin non-violență” care conține 7 capitole, astfel: Capitolul 1 - Ce este violența, ce este un comportament violent? Capitolul 2 - Gestionarea emoțiilor negative. Capitolul 3 - Tipuri de comportamente. Capitolul 4 - Comunicare eficientă. Capitolul 5 -Rezolvarea conflictelor. Capitolul 6 - Responsabilitate. Asumarea responsabilității. Capitolul 7 - Diferențe culturale comportamentale.

În structura manualului, proiectul mai are ca rezultat intelectual un curs structurat pe trei module după cum urmează: Modulul 1 - Ce este violența, ce este un comportament violent? Gestionarea emoțiilor negative. Modulul II - Comunicare eficientă. Rezolvarea conflictului.

Modulul III - Responsabilitate. Asumarea responsabilităților.

Toate rezultatele intelectuale pot fi consultate în limba engleză, română, italiană și greacă.

Dr. Leliana Valentina Pârvulescu – S.C. ZIVAC S.R.L.

Corpul European de Solidaritate

Un proiect al Asociației „Copiii în sânul familiei“: ELF 2020

1. Introducere

Forumul de învățare experiențială re-EDU (Experiential Learning Forum) este un proiect de voluntariat, care urmărește să promoveze incluziunea socială și participarea activă, solidaritatea și diversitatea, voluntariatul și participarea tinerilor din zonele rurale și din comunitățile neglijate din regiunea Bacău. Calea pentru atingerea acestor obiective este educația nonformală, organizarea de evenimente interculturale locale și participarea la evenimentele publice (prin intermediul mass-media online) la nivel regional. Întregul proiect are loc în inima Bacăului, într-o zonă înconjurată de munți și de natură sălbatică. Voluntarii vin aici nu numai pentru a îmbunătăți comunitatea, dar și pentru a descoperi lucruri noi despre ei înșiși.

2. Cine suntem?

Suntem 13 voluntari din 6 țări diferite, respectiv India, Pakistan, Yemen, Maroc, Bulgaria și România. Înainte de a ajunge la Hârja, eram cu toții foarte încântați și curioși cu privire la ce urma să se întâmple în luna următoare. Activitățile de team-building de la începutul proiectului ne-au ajutat să ne cunoaștem și nu a durat mult până să să începem să ne simțim ca o familie.

3. Ce am realizat?

Proiectul nostru a fost împărțit în 3 echipe - Outdoor, Arts și Social Media. Am avut șansa de a schimba echipele, pentru a experimenta mai multe arii de interes.

În a doua săptămână, după o lungă serie de activități de team-building și după ce a curățat malul râului, echipa de Outdoor a început să lucreze la schița unui loc de camping pentru turiști și vizitatori. După puțin timp, ideile creative au fost puse pe hârtie. Din păcate, echipa nu a avut șansa de a pune aceste idei în practică, deoarece a trebuit să aștepte ca toate materialele să fie pregătite și livrate. Dar asta nu înseamnă că nu a avut ce face! Foarte curând a fost stabilită o nouă sarcină. Acoperișul uneia dintre casele în care locuiau voluntarii a trebuit să fie reparat. După ce a petrecut două zile lucrând la acoperiș, echipa de Outdoor a lucrat pe terenul de fotbal și l-a făcut din nou utilizabil. Aceasta a durat mult mai mult decât se așteptau membrii echipei, dar totul a fost finalizat cu bine, până la sfârșitul primei activități a proiectului.

Echipa de la Arts și-a început călătoria colectând pietre din râu. După ce le-au găsit pe cele mai potrivite pentru a fi folosite, le-au spălat și au aplicat un strat de grund (primer). Apoi a început partea distractivă. Ideea constă în pictarea tuturor pietrelor în diferite culori, scriind pe ele câteva mesaje interesante. Scopul final a fost realizarea unei alei cu pietrele pictate.

Echipa de la Social media a lucrat pe parcursul întregului proiect pentru a salva cele mai bune amintiri ale acestuia. Au fost create șase videoclipuri pe diferite subiecte. Postările de pe Facebook și Instagram ne mențineau publicul actualizat în timpul proiectului. Un raport lunar a fost publicat pe pagina noastră de Facebook, care descrie cine suntem, ce am făcut până acum și ce urmează să facem.

4. Concluzie

Patru săptămâni au trecut destul de repede, dar rămas un lucru pe care îl știm cu toții sigur: am crescut. Am avut șansa să învățăm nu într-un mod tradițional, ci într-un mod distractiv - prin practică. Am dezvoltat noi abilități, ne-am făcut prieteni pe viață și am râs. Mult!

Călătoria noastră s-a încheiat și nu am schimba nimic. Dimpotrivă, suntem fericiți că am avut șansa să facem parte din familia ELF!

te informează...

Eurodesk împlinește 30 de ani

Eurodesk întâmpină 2020 și noul deceniu cu aniversarea celor 30 de ani de existență

Povestea Eurodesk a început în 1990 cu un mic proiect regional în Scoția, având ca scop dezvoltarea unui nou serviciu de informare privind schimburile europene de tineri. Cu misiunea “de a sensibiliza tinerii cu privire la oportunitățile de mobilitate și de a-i încuraja să devină cetățeni activi”, rețeaua Eurodesk numără acum 1100 de experți în domeniul tineretului, în 36 de țări.

Descoperirea propriilor puncte tari reprezintă un proces pe termen lung. Potențialul nostru este de a răspunde acestor noi dificultăți pe care fiecare decadă le aduce și de a ajuta tinerii la această vârstă fragedă să ia decizii mai ușor.”, a declarat președintele Eurodesk, Ingrida Jotkaitė.

2020 reprezintă un punct de reper pentru rețea, de aceea au fost planificate numeroase activități offline și online în acest an, care au început odată cu recepția Eurodesk 30, care a avut loc în data de 23 ianuarie la sediul Eurodesk Brussels Link.

Vor urma diferite activități dedicate acestei aniversări. Iunie a fost luna Eurodesk Awards, în timp ce luna octombrie este luna campaniei Time to Move – campanie emblematică a Eurodesk, care oferă șansa celebrării alături de tineri.

Cu scopul de a aduce un omagiu trecutului, adoptând în același timp schimbările necesare pentru viitor, publicația “Greening Youth Information Services” a fost lansată anul acesta, în iunie, cu recomandări privind moduri în care munca de tineret poate fi mai durabilă în Europa. Noul Portal european pentru tineret, a cărui restructurare a fost realizată în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, va fi, de asemenea, lansat în 2020.

S-au schimbat multe lucruri în ultimii 30 de ani. Istoria Eurodesk reflectă evoluția domeniului privind informarea tinerilor și a proiectului european. Stakeholderii și tinerii sunt invitați să parcurgă activitățile și evenimentele desfășurate conform cronologiei celor 30 de ani aniversari care dezvăluie punctele de transformare și realizările din istoria Eurodesk și a activităților din domeniul tineretului din Uniunea Europeană în ultimele trei decenii.

Eurodesk România s-a alăturat rețelei în 1998 odată cu Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria.

Campania „Time to Move“ se întoarce!

„Time to Move“, campania emblematică a Eurodesk cuprinde o serie de evenimente online și offline din toată Europa, în luna octombrie. Activitățile sunt organizate de experți Eurodesk care îți pot oferi sfaturi privind oportunitățile internaționale de mobilitate. În 2019, au fost organizate 1100 evenimente în 31 de țări.

În contextul crizei generate de pandemia de Covid-19, multe activităti ale campaniei sunt planificate să se desfășoare online pentru sănătatea și siguranța participanților. Activitățile cu tinerii derulate în cadrul campaniei sunt organizate cu cea mai mare grijă și în conformitate cu reglementările locale. În cadrul evenimentelor „Time to Move“ 2020, tinerii interesați pot primi sfaturi și sprijin pentru a-și planifica proiectele după această pandemie – totul este inclus, de la webinare și sesiuni de informare la activități de consiliere sau activități fizice.

Campania se adresează în special tinerilor care nu se află în zonele urbane, care nu au acces la informații dedicate lor și tinerilor NEETs care ar putea beneficia de o experiență de mobilitate de învățare. „Time to Move“ își propune, de asemenea, să sensibilizeze aceste grupuri de tineri privind punctele locale de informare Eurodesk, ca puncte de orientare pentru tinerii care simt nevoia să discute proiectele lor și modul în care proiectele internaționale pot influența viitorul lor. Campania este susținută de un website - timetomove.info. Prin intermediul acestei pagini, tinerii pot obține informații complete despre evenimentele „Time to Move“ care se regăsesc pe o hartă interactivă. Site-ul timetomove.info este disponibil în 15 limbi, permițând astfel vizitatorilor internaționali să aibă un acces rapid și facil privind conținutul.

Și anul acesta, Eurodesk organizează Concursul de design de tricouri „Time to Move“ ca parte a campaniei, pentru a găsi tricoul oficial pentru ediția de anul următor. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani sunt invitați să concureze și pot avea șansa să câștige un abonament Skillshare Premium pentru un an și o tabletă Wacom Intuos S.

Concursul se află la a patra ediție, iar tinerii pot alege orice tehnică pentru designul tricoului. Ințiativa se adresează tinerilor cu spirit creativ și urmărește să premieze lucrările care reprezintă cel mai bine spiritul campaniei.

Eurodesk va selecta 2 câștigători: unul pentru grupa de vârstă 13 – 19 de ani și altul pentru grupa de vârstă 20 – 30 de ani. Fiecare câștigător va primi un abonament Skillshare Premium pentru un an și o tabletă Wacom Intuos S. Eurodesk va selecta un design câștigător dintre cele mai populare 10 designuri, iar cel care a creat acest design va fi câștigătorul votului publicului și va primi un abonament Skillshare Premium pentru șase luni și o tabletă Wacom Intuos S. De asemenea, vor mai fi premiați 5 tineri cu designuri remarcabile.

Urmărește #timetomove2020 pe canalele de social media.

Participă la concursul foto #EUSolidarityCorps – “Momentul meu magic în cadrul Corpului European de Solidaritate”!

Voluntarii ESC sunt invitați să prezinte momentul magic pe care l-au trăit în timpul activităților desfășurate în cadrul Corpului European de Solidaritate și pot să câștige un kit de promovare și un voucher în valoare de 100 de euro.

Tema acestei luni este: Care este momentul tău magic în cadrul Corpului European de Solidaritate când lucrezi cu copii?

Concursul se adreseaza tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Pentru a participa trebuie să te conectezi la contul tău deschis pe Portalul Corpului European de Solidaritate, să încarci cel mult 5 fotografii și să oferi o scurtă descriere a acestora, având acordul persoanelor din imagini. Fotografiile trebuie să reprezinte idealurile, valorile și adevăratul spirit al Corpului European de Solidaritate.

Vor fi aleși până la cinci câștigători în fiecare lună care vor primi un kit de promovare a Corpului European de Solidaritate și un voucher în valoare de 100 de euro.

În plus, în fiecare lună, va fi selectată o singură fotografie câștigătoare. Persoana care trimite fotografia câștigătoare a lunii va primi un bilet Interrail pentru a călători către cel mult șapte destinații din UE, pentru maximum o lună sau un voucher cu o valoare echivalentă.

Termen limită: 31 octombrie 2020

Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri

Lansat în 2004, Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri al Consiliului Europei - Grupul Pompidou se acordă o dată la doi ani pentru proiecte care urmăresc prevenirea consumului de droguri, proiecte care s-au dovedit a fi de succes în implicarea tinerilor în dezvoltarea, implementarea și evaluarea lor.

Obiectivul ce se doreşte a fi atins prin acordarea acestui premiu este creșterea gradului de informare, sensibilizare și conștientizare a tinerilor privind riscurile consumului de droguri și adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

Premiul va fi acordat pentru trei proiecte derulate de tineri care vor primi 5.000 de euro fiecare, în cadrul unei reuniuni care va marca a 50-a aniversare a Grupului Pompidou, în toamna/iarna 2021.

Propunerile de proiecte pot fi trimise organizatorilor la Secretariatului Grupului Pompidou. Acestea vor fi evaluate de un juriu compus din 7 tineri din statele membre ale Grupului Pompidou.

Termen limită: 30 noiembrie 2020

Galway and Rijeka: Capitale europene ale culturii 2020 - Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda).

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda) dețin titlul de capitale europene ale culturii pentru un an.

Rijeka este primul oraș din Croația care deține acest titlu. Având ca motto “Portul diversității / Port of Diversity”, programul cultural al orașului Rijeka se concentrează pe teme precum apa, munca și migrația, identitatea orașului, dar și pe o serie de probleme actuale din întreaga lume. Festivitățile oficiale de deschidere vor avea loc în perioada 1-2 februarie 2020.

Galway este al treilea oraș din Irlanda care deține acest titlu, după Dublin în 1991 și Cork 2005. Motto-ul programului cultural Galway este “Lasă magia să intre/Let the Magic In” și urmărește să îmbine teme locale referitoare la limbă, peisaj și migrație cu teme europene și universale relevante. Galway 2020 va începe în februarie 2020, odată cu Imbolc, sărbătoare celtă din calendarul antic precreștin al Irlandei. Programul cultural se va derula în jurul festivalurilor celtice Imbolc, Bealtaine, Lughnasa și Samhain.

Inițiativa capitale europene ale culturii a fost inaugurată în 1985 și urmărește să evidențieze bogăția și diversitatea culturii din Europa, având un impact pe termen lung, nu numai asupra culturii ci și din punct de vedere social și economic.

Amiens – Capitala europeană a tineretului 2020

Capitala Europeană a Tineretului este un titlu acordat de Forumul European al Tineretului unui oraș european pentru o perioadă de un an, în timpul căreia orașul organizează evenimente și proiecte menite să demonstreze rolul activ și esențial jucat de tineri și organizații de tineret în societate.

În calitate de Capitală europeană a tineretului (EYC) 2020, Amiens își propune să împuternicească tinerii prin modelarea și transformarea orașului în mai multe moduri inovatoare.

Tema Capitalei europene a tineretului Amiens 2020 este “Amiens pentru tineri/Amiens for Youth”. Scopul este de a crea spații prietenoase și inovatoare pentru tineri. Amiens 2020 vrea ca tinerii să fie în centrul procesului de decizie în toate domeniile și la toate nivelurile. Amiens pentru tineri vrea să fie un facilitator pentru tineri și toți partenerii activi în domeniul tineretului, cum ar fi stakeholderi în domeniul economic, cultural și social pentru a pune în practică proiecte. Amiens EYC 2020 oferă, de asemenea, de-a lungul întregului an un program de evenimente culturale în domeniile muzică, cinema și teatru.

Multilingv. Multicultural

Secțiune dedicată promovării educației lingvistice și interculturalității, în toate formele lor, și comunității celor care organizează și promovează Certificatul lingvistic european (European Language Label)

Săptămâna LinguaFEST IX - 2020

În perioada 26 septembrie - 2 octombrie, am sărbătorit multilingvismul și multiculturalitatea, la LinguaFEST IX - 2020, printr-un set de activități și evenimente care au inclus Ziua Europeană a Limbilor, acordarea Certificatelor Lingvistice Europene, precum și o serie de evenimente la nivel local, prin care elevii și profesorii au vorbit despre necesitatea și despre bucuria accesului la mai multe limbi și culturi diferite.

LinguaFEST IX - 2020 a fost realizat în parteneriat de Agenția Erasmus+, Reprezentanța Comisiei Europene și Centrul Național eTwinning România. Cele peste 150 de activități, testimoniale, zeci de fotografii, filme și interviuri pot fi parcurse și vizionate pe pagina evenimentului.

Multilingvismul este una dintre pietrele de temelie ale proiectului european și un simbol puternic al aspirației UE la unitate în diversitate. Limbile străine au un rol important printre capacitățile care contribuie la o mai bună pregătire a persoanelor pentru piața muncii și care permit valorificarea oportunităților disponibile. UE a stabilit obiectivul conform căruia fiecare cetățean ar trebui să aibă ocazia de a-și însuși cel puțin două limbi străine, de la o vârstă fragedă.

Promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice este unul dintre obiectivele specifice ale programului Erasmus+.

eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiei digitale, oferind asistenţă, instrumente de lucru şi consultanță pedagogică şcolilor. Se adresează tuturor instituțiilor de învăţământ preuniversitar, tuturor cadrelor didactice, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.

Multilingvismul este una dintre pietrele de temelie ale proiectului european și un simbol puternic al aspirației UE la unitate în diversitate. Limbile străine au un rol important printre capacitățile care contribuie la o mai bună pregătire a persoanelor pentru piața muncii și care permit valorificarea oportunităților disponibile. UE a stabilit obiectivul conform căruia fiecare cetățean ar trebui să aibă ocazia de a-și însuși cel puțin două limbi străine, de la o vârstă fragedă.

* * *

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul și învățarea limbilor străine pe durata întregii vieții.

Multilingvismul promovat la nivel european se bazează, în primul rând, pe principiul diversității culturale, a păstrării obiceiurilor și a credinţelor, precum și a cunoașterii mai multor limbi străine pentru a răspunde dezvoltării competențelor de comunicare și de relaționare între indivizi aparținând unor spații culturale diverse. Educarea elevilor în spiritul dezvoltării plurilingvismului este, considerăm noi, investiția cea mai sigură într-un viitor prosper.

Cel puțin la nivel european, se remarcă o nevoie imperioasă de a accepta și de a ”învăța” diversitatea lingvistică, fenomen care a devenit în prezent mai vizibil și mai necesar ca niciodată. Cetăţenii europeni se confruntă din ce în ce mai des cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă, fapt impus de schimbările survenite la nivel economic, social, cultural și lingvistic. Posibilitatea de a studia sau de a se stabili în altă țară decât cea de origine, de a iniția sau de a participa la schimburi lingvistice (mai ales în context școlar) deschide individului drumul spre cunoașterea și învățarea limbilor de circulație internațională, de exemplu.

În context educațional, unii dintre actorii care au un rol esențial în construirea unei atitudini pozitive față de plurilingvism în rândul elevilor sunt profesorii de limbi moderne.

Povestea mea francofilă

Se poate întâmpla, la un moment dat, să apară un anumit lucru care să ne schimbe total cursul vieții. Mie mi-a apărut în cale această limbă, datorită căreia pot spune că am intuit sau chiar am aflat mai devreme sensul pe care îmi doresc să îl aibă viața mea.

Călătoria a început în clasa a șasea. Acest detaliu este relevant pentru că fiecare pas, oricât de mic, este și va fi în continuare o bază solidă pentru piedestalul rezultatelor ulterioare. Franceza a reprezentat la început doar o activitate extrașcolară, căreia m-am dedicat, la care am lucrat și care a început să îmi placă extrem de mult. Am depus mult efort și mi-am format o cultură foarte diversă despre tot ce înseamnă „franceza” și chiar „Franța”.

Am început să iubesc franceza și tot ce ține de ea, universul francofon – extraordinar de variat, diferit de cel englez, cel pe care îl cunoaște toata lumea datorită accesibilității și promovării acestuia. Pentru mine, în lecturile, știrile sau melodiile în franceză, este ca și cum aș aplica un filtru datorită căruia exteriorul se schimbă. Totul are o altă valoare și o altă intensitate, iar amestecul de cuvinte folosite la momentul potrivit, cu gramatica și grația limbii, pur și simplu mă fascinează.

Au existat și dăți, când eram foarte stresată în legătură cu școala, am lăsat totul la o parte, am lucrat la franceză și m-am simțit mult mai bine. Participarea la olimpiada națională de limba franceză a fost un pas mare, deoarece urma să-mi influențeze radical deciziile. Ca olimpic, știi că plecarea din orașul natal înseamnă începutul luptei, fără vreo garanție că victoria îți va aparține. Te simți nesigur și parcă ți-ai mai dori să ai încă o săptămână de studiu. Deși se poate întâmpla să mai și pierzi, ajungi să înțelegi că, de fapt, câștigi. Rămâi cu o cantitate mare de informații, amintiri, prieteni despre care nici nu ți-ai imaginat cât de mult contează.

Ce este, totuși, important de păstrat din tot ce am spus până acum? Pasiunea, care ne unește pe toți, ne face inimile să bată în același timp, ne dă flăcări în ochi și ne dă startul într-o cursă unde singurii noștri adversari cu adevărat importanți suntem noi.

Tot pasiunea este cea care distruge orice barieră care poate exista sau apărea între oameni, neținând cont de vârstă și de alte caracteristici, de naționalitate, etnie sau religie, lăsându-ne să comunicăm direct și sincer, din suflet! Atmosfera francofonă este excepțională: toți vorbesc despre franceză, despre tot ce înglobează pentru noi cuvântul „acasă”, inclusiv despre perspective ale vieții pe care le considerăm obișnuite. Apare o prietenie firească, datorată unei subculturi pe care o dezvoltăm prin francofilie și care ne dă ocazia să ne apropiem și să vorbim într-un alt fel decât o facem în alte contexte.

Descoperind această limbă, nu numai că am descoperit o parte din mine, dar am descoperit și o pasiune pe care continui să o dezvolt. Este ceva mai mult decât o limbă străină, este un întreg univers care trebuie descoperit!

Silvia Maria Budur, 17 ani, elevă la Colegiul Național „Gheorghe M. Murgoci“, Brăila

Webinare adresate educației lingvistice și multilingvismului

EAQUALS (Evaluation and Acreditation of Quality Language Services - Asociația pentru evaluarea și acreditarea serviciilor lingvistice de calitate) a fost fondată în 1991 și este o asociație non-profit înregistrată în Anglia și Țara Galilor. Webinarele și resursele acoperă o serie de teme relevante pentru profesori, formatori de profesori, manageri academici și directori de studii și furnizează studii de caz privind trecerea la livrarea online a cursurilor.

Trei idei pe lună ...

 1. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always. (Brad Meltzer)
 2. I’d estimate at least half of my frustrations with others are actually frustrations with myself for failing to set clear boundaries and stand by them. (James Clear)
 3. The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and a thousand other things well. (Hugh Walpole)

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19

Eurydice a marcat Ziua mondială a profesorului, 5 octombrie, prin publicarea unui nou raport: Salariile și indemnizațiile profesorilor și directorilor de școli din Europa 2018/2019.

Cunoștințele și competențele cadrelor didactice, devotamentul lor față de profesie și calitatea conducerii școlare sunt elemente esențiale pentru obținerea unor rezultate de calitate superioară în educație. Criza COVID a scos în evidență gama largă de sarcini și angajamentul puternic de care trebuie să dea dovadă atât profesorii, cât și liderii școlari pentru a asigura un proces didactic de calitate, mai ales în vremuri în care circumstanțele sunt potrivnice. Remunerarea cadrelor didactice și perspectivele de carieră fac parte integrantă din politicile ce urmăresc să atragă cei mai buni absolvenți și să păstreze cei mai buni profesori.

Acest raport acoperă salariile reglementate ale profesorilor și directorilor din școlile de învățământ preșcolar, primar și secundar general din sectorul public, în anul școlar 2018/2019, în țările participante la programul Erasmus+ (42 de sisteme europene de educație).

Prezentarea generală comparativă conține o analiză a salariilor reglementate pentru profesorii debutanți și a perspectivelor de creșteri salariale pe parcursul carierei didactice. Sunt analizate de asemenea diferențele de salarii în funcție de nivelul de învățământ, legate de regulă de cerințele diferite în ceea ce privește calificarea. În medie, cadrele didactice din învățământul preșcolar tind să câștige mai puțin, iar profesorii din învățământul secundar superior câștigă de obicei mai mult, deși în unele țări europene, toate cadrele didactice din învățământul școlar primesc aceleași salarii.

Puterea de cumpărare a profesorilor s-a păstrat în general destul de stabilă în ultimii ani, însă a crescut substanțial în câteva țări din Europa Centrală și de Est care aveau niveluri salariale relativ scăzute. Analiza oferă și o prezentare generală a modului în care sunt remunerați directorii școlari și cum pot crește veniturile acestora odată cu dimensiunea școlii.

Raportul include fișe naționale, ce ilustrează datele privind salariile și indemnizațiile profesorilor și directorilor de școală pentru fiecare sistem de educație. Datele au fost colectate împreună de rețelele Eurydice și OECD/NESLI.

Publicația este redactată în limba engleză.

Recomandarea lunii octombrie:

La ce te pricepi și cum vrei să-ți câștigi existența?

My Next Move este un instrument interactiv pentru cei care caută un loc de muncă dar și pentru aceia care doresc să-și continue studiile, pentru a afla mai multe despre opțiunile pe care le au în carieră. Site-ul acoperă o listă extinsă de competențe, abilități, interese și alte categorii de informații pentru mai mult de 900 de cariere diferite. Utilizatorii pot face un test (O*NET Interest Profiler) pentru a primi sugestii personalizate privind cariera sau parcursurile educaționale și profesionale care li se potrivesc cel mai bine, pe baza intereselor și a nivelului de experiență pe care îl au, pot căuta după cuvinte cheie și pot afla detalii despre diferitele competențe solicitate în diverse industrii care angajează diferite tipuri de lucrători.

Utile

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în revistă, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale. Fotografiile care însoțesc textul vor fi de minim 300 dpi, atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by Elena Mozhvilo - "untitled image" • Chuanchai Pundej - "Military operation" • KirstenMarie - "College student model ." • Norbert Kundrak - "untitled image" • Brooke Lark - "Sponsored by Google Chromebooks" • Bruna Araujo - "untitled image" • Paul Blenkhorn @SensoryArtHouse - "www.sensoryarthouse.com - Part of one of my acrylic paintings called Gamma(γ)#93. See the full collection at: www.sensoryarthouse.com/collections/gamma Happy to produce custom sized images from original photographs for licensing in projects, should this sample be close to what you are looking for! Contact us at sales@sensoryarthouse.com or on instagram @sensoryarthouse" • Nine Köpfer - "A day at the sea. Family vacation with a lot of fun and wind ;) She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. Proverbs 31,25" • Paul Jarvis - "Railroad through the forest" • Alina Grubnyak - "untitled image" • Ales Nesetril - "Follow @alesnesetril on Instagram for more dope photos! Wallpaper by @jdiegoph (https://unsplash.com/photos/-xa9XSA7K9k)" • Naassom Azevedo - "Amigos em campus universitário" • Alistair MacRobert - "Fast night train pulling into London Fields train station, heading homewards." • Maxime Naillon - "untitled image" • Fabrizio Verrecchia - "Sperlonga" • Thiébaud Faix - "untitled image" • AMRITA GHANTY - "Lah and Ladakh is by far the best destination to travel in India. Its so calm and serene and one visit will never be enough.Even though this shot is from my first visit and I was so restless to discover the whole place, this sight was so relaxing" • Juan Marin - "untitled image" • Brendan Steeves - "Talimena Drive" • Tonik - "Project for thetonik.co"