Evenementen Zoals een evenement moet sign.....

Event Design

Creëer eenheid! Door visuele comunicatie.

Visuele Comunicatie

 • Foto kader
 • Fotowand
 • Tafel lopers
 • Gevel reclame
 • Kleding (voorbeeld bedrukte polo’s)
 • Bewegwijzering
 • Signing pond (vlag en stickers)
 • Podium branding (banieren, 3d piepschuim)
 • Vlaggen (masten)
 • Lifesizer
 • Award
 • laptop stickers

Drukwerk

 • Badges
 • plattegrond
 • brochures/flyers

Voorbeelden van evenementen:

Reactnl.org

Xebicon

Test Work Conf. "16

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.