Loading

Josip Stadler kateheze i prigodni materijali

Kateheze za sve uzraste pripremile su sestre iz splitske provincije sv. Josipa (kateheze se mogu koristiti u vrtiću, školi, župnoj katehezi i u radu s PMI)

KATEHEZA ZA VRTIĆKU DOB

KATEHEZA ZA 1. I 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

KATEHEZA ZA 3. I 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

KATEHEZA ZA 5. I 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

KATEHEZA ZA 7. I 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

KATEHEZA ZA SREDNJU ŠKOLU

KATEHEZA ZA MLADE

DODATNI MATERIJALI

Ovdje možete preuzeti plakat o životu Sl.B. Josipa Stadlera, kao i ppt koja je izrađena prema plakatu kojeg su ilustrirale: s. Milana Žegarac i Ivana Pelivan

IGROKAZI O SL. B. JOSIPU STADLERU I SESTRAMA

VIDEO MATERIJALI O SL. B. JOSIPU STADLERU I SESTRAMA

Created By
Jelka Marevic
Appreciate

Credits:

Created with images by HaiBaron - "people children child" • Victoria_Borodinova - "kids computer notebook" • manseok_Kim - "run jump girl" • wagnercvilela - "feeling love heart" • congerdesign - "bible cross easter" • geralt - "dove hand trust" • JillWellington - "sunset beach silhouettes"