Loading

Vakum blender VitaMaxx Maksimalno uživajte u zdravom životnom stilu.

Uživajte u izvrsnim gustim napicima sa 100% ukusa, do 5 puta više vitamina C, koji ostaju sveži bar 2 puta duže. Mućenje sastojaka pod vakumom znači mućenje uz minimalnu oksidaciju što za rezultat ima glatku teksturu sa manje mehurića, manje odvojenih slojeva i više prirodnih boja u poređenju sa običnim mućenjem.

Izvrsni gusti napici.

100% ukusa sa manje mehurića, manje odvojenih slojeva i više prirodnih boja.

Sada možete da napravite savršene guste napitke intenzivnog ukusa. Gusti napici mućeni pod vakumom imaju kremastu, homogenu teksturu sa manje mehurića i manje odvojenih slojeva i boljim izgledom sa više prirodnih boja u poređenju sa standardnim mućenjem - zahvaljujući vakumskom mućenju sa minimalnom oksidacijom.

Obrada hrane prilikom koje se čuvaju vitamini.

Do 5 puta više vitamina C nakon 24 časa.

Vakum se kreira pomoću moćne vakuumske pumpe od 75 kpa. Sastojci se tako mute uz minimalnu oksidaciju. Rezultat je duže očuvanje vitamina C i ostalih vitamina osetljivih na oksidaciju. Gusti napici mućeni pod vakumom zadržavaju do 5 puta više vitamina C nakon 24 časa u poređenju sa običnim mućenjem bez vakuma.

Najlakši način je da svoje guste napitake čuvate u boci ToGo. Pripremite gusti napitak uveče i uživajte u njemu za doručak!

Vakuumska boca za poneti i kutije za skladištenje

Svežina koja traje do 2 puta duže.

Vakuumirajte svoj napitak u ToGo boci i uživajte kasnije u svom gustom napitku. U vakuumskim kutijama za skladištenje sa funkcijom podešavanja datuma možete vakuumirati i skladištiti bilo koje namirnice, kao što su sveže voće i povrće. Ako se čuva u vakuumu, u frižideru, hrana ostaje sveža do 2 puta duže nego bez vakuuma.

Video

Slike

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.