Loading

Vi utforskar Säveån... 11 augusti 2018

Säveån

Säveån rinner ur sjön Säven mellan Borås och Vårgårda och rinner sedan via Alingsås och sjöarna Mjörn, Lillelången och Sävelången innan den fortsätter från Floda och västerut för att slutligen mynna ut i Göteborg.

Idag var det dags att utforska en ny del av ån... tillsammans med en väninna packade vi in oss i bilen och for iväg.

Den här delen utforskade vi idag.
Så här såg vår rutt för dagen ut.

Det fanns många små vägar att åka på... här har vi en...

Roliga skyltar passerade vi!

Vårt första stopp längs ån...

Bredvid den nya bron över ån hittade vi den här fina stenbron.

Här följer tre små videosnuttar från vårt andra stopp. Lågt vatten och det gick fint att promenera under bron. Det var i Klaras fåra det gick bra att gå.

Här hittade vi ett perfekt ställe att fika...

Nästa korta stopp blev vid ett ställe där en del av vattnet for igenom ett rör och ner till ett litet kraftverk (stopp nr 4)

Vi klarade oss länge från regn, men tillslut öppnade sig himlen och det fullkomligt öste ner. Nu blev det väldigt korta stopp och några bilder fotograferades från bilen.

Kringelikrok
Här har det nog varit väldigt skönt i sommar.

Sista stoppet på dagens utflykt blev i Siene.

En riktigt trevlig dag i gott sällskap och vi enades snabbt om att vi ska fortsätta att utforska Säveån i fler etapper.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.