Loading

Jaarverslag 2018 ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS

2018 door de ogen van...

Sabine Siau, alg. directeur wnd. ASZ

"Bij het schrijven van dit voorwoord ligt 2018 al een tijdje achter ons. Toch kost het me weinig moeite om enkele hoogtepunten op te dissen. Denk maar aan onze eerste ziekenhuisbrede accreditatie. We gingen met zā€™n allen zeer šŸ’“ voor de NIAZ-audit in december 2017, om enkele maanden later het goede nieuws te krijgen dat we onze accreditatiestatus hadden behaald. Iedereen binnen het ASZ mag terecht fier zijn op deze prestatie. Maar het werk is niet af. Aansluitend op dit mooie resultaat besliste de raad van bestuur het kwaliteitsbeleid verder uit te bouwen: in 2022 willen we ook het NIAZ Qmentum Global-label kunnen opspelden. Dit betekent continu werken aan verbetering, met kleine en grotere sprongen. Mijn bewondering was dan ook groot toen ik zag hoe onze kwaliteitsmedewerkers tijdens de week van de patiĆ«ntveiligheid een heuse escape room in elkaar boksten, doorspekt met opdrachten op vlak van kwaliteit. Eraan ontsnappen was gewoon onmogelijk... Een sterk leermoment verpakt als een fijne teambuilding. Heel veel initiatieven, een enorme dosis goede wil en inzet."

"Tevens hebben we in 2018 het pad geƫffend voor de nieuwe vereniging A.S.Z. echter wil ik graag via deze weg onze ex-voorzitter Daisy Van Gheit bedanken. Ze heeft zich twaalf jaar gedreven ingezet voor het ASZ. Dankzij haar constructieve medewerking is de evolutie naar deze nieuwe vereniging zeer vlot verlopen."

"We hebben vertrouwen dat we op de goede weg zijn, en we zetten onze inspanningen verder in 2019!"

Dr. Rimbaut, hoofdarts ASZ

"Op organisatorisch vlak zetten we in 2018 de krijtlijnen uit voor het zorgbeleid van de komende jaren. Zo kreeg elke campus zijn eigen identiteit binnen de eenheid van het ASZ."

"Campus Aalst werd daarbij als acute hoogspecialistische campus benoemd, campus Geraardsbergen werd een acute basisspecialistische campus en campus Wetteren een revalidatiecampus. Daarbovenop bleven we gericht investeren. Op campus Aalst namen gynaecologen en vroedvrouwen tijdens de zomer van 2018 een totaal vernieuwd verloskwartier in gebruik. Het operatie-kwartier verwelkomde een nieuwe operatierobot en ondertussen werd er druk verder gebouwd aan het splinternieuwe S-gebouw, dat de broodnodige ruimte moet creƫren voor de drukke zorgactiviteit op deze campus."

"Met zijn positionering als basis-specialistische campus mikken we in Geraardsbergen vooreerst om de zorg in de regio op hoog niveau te houden. Tegelijkertijd willen we een aantal attractiepolen uitbouwen, zoals de uitbreiding van het prostaatlasercentrum door de dienst urologie. Dit is de start van een uitgebreid meerjarenplan, met investering in mensen, in medische uitrusting en in bakstenen.

Campus Wetteren heeft zijn reconversie naar een revalidatiecampus met succes afgerond, waarbij o.a. de uitbouw van een revalidatie-afdeling met hospitalisatie en een ambulante revalidatie-afdeling nieuwe impulsen kregen. En laat ons niet vergeten dat Wetteren daarnaast een uitgebreide poliklinische activiteit en een uitgebouwd chirurgisch en niet-chirurgisch dagziekenhuis kent."

"Onze opdracht is en blijft het verzekeren van een kwaliteitsvolle zorgverlening, en dat doen we voor de patiĆ«nt. Vandaag verwacht een patiĆ«nt echter terecht meer dan enkel die zorg. Ook de hele ervaring errond moet van hoge kwaliteit zijn. Hiertoe werkten we binnen een stuurgroep ā€™Think PatiĆ«ntā€™ een beleid uit met Disney-allures. Uiteraard gaan we geen pretpark maken van ons ziekenhuis. We definiĆ«ren wel zinvolle projecten om de beleving naar een beter niveau te brengen, en dit met input van patiĆ«nten zelf."

"In 2018 timmerden we samen met andere ziekenhuizen verder aan een netwerk, met voor ons 2 belangrijke elementen. Enerzijds moet de oprichting van A.S.Z. (in de wandelgangen ASZ 1.1. genoemd,Ā een nieuwe juridische OCMW-vereniging voor het ASZ) de toekomst van ons ziekenhuis verzekeren. Anderzijds bouwden we ook verder aan de samenwerking met het OLV ziekenhuis. Een mooi voorbeeld van de groeiende samenwerking is het spoedcongres dat beide ziekenhuizen in het najaar van 2018 organiseerden."

Zorg in cijfers

Aantal verantwoorde bedden: 601

Aantal erkende bedden: 568

Aantal consultaties: 430 967

Aantal operaties: 28 548

Aantal opnames: 24 986

Aantal dagbehandelingen: 68 635

Aantal contacten spoedgevallen: 45 263

Aantal bevallingen: 1 186

Gemiddelde ligduur: 6.48 dagen

Aantal medewerkers: 1 963

Aantal artsen: 260

Kwalitatieve en warme zorg

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS BEHAALT NIAZ-KWALITEITSLABEL

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan het ASZ. Met dit label heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis het bewijs in handen dat het zijn patiƫnten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat er een permanente cultuur van verbetering heerst.

Van 4 tot 8 december 2017 werd het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis bezocht door een team van tien externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting op de drie campussen. Aan de hand van verschillende kwaliteitsnormen beoordeelden zij de kwaliteit en patiƫntveiligheid in het ziekenhuis. De verschillende criteria werden rechtstreeks op de werkvloer zelf afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen en verpleegkundigen tot stafmedewerkers en medewerkers van ondersteunende diensten. Het eindresultaat is positief en daar mogen alle afdelingen binnen het ASZ terecht fier op zijn. Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar waarna het kan worden verlengd.

"Voor alle artsen en medewerkers is deze erkenning een stimulans om zich de komende jaren verder te blijven inzetten om nog meer te excelleren in de geboden kwaliteit en veiligheid voor de patiƫnten." vertelt algemeen directeur Sabine Siau

Het ASZ heeft gekozen voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het accreditatietraject verliep gefaseerd. Verbeterprocessen werden geĆÆmplementeerd op basis van het normenkader dat het NIAZ vooropstelde. Aan de hand van veiligheidsrondes en interne audits werd de kwaliteit binnen het ASZ getoetst en verbeterd. Voorafgegaan door een proefaudit, vond in december 2017 de externe audit plaats. Kwaliteit meten is cruciaal binnen een ziekenhuis en ook in de toekomst blijft het ASZ kwaliteit vooropstellen door interne audits, veiligheidsrondes, bijscholingen, deelname aan internationale metingen ā€¦

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteits-normen en toetst zorginstellingen hierop. Er wordt beoordeeld of de zorginstelling de zorg zo heeft ingericht dat zij kwalitatieve en veilige zorg organiseert die gericht is op continue verbetering.

UNIEK IN ZUID-OOST-VLAANDEREN: ASZ PROSTAATLASERCENTRUM BREIDT UIT NAAR GERAARDSBERGEN

De urologen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis behandelen sinds ruim drie jaar goedaardige prostaatvergroting (BPH) met de uiterst efficiƫnte HoLEP-lasertechniek. Sinds kort kunnen patiƫnten ook terecht op campus Geraardsbergen voor deze innovatieve behandeling. Het aantal ziekenhuizen welke deze lasertechniek voorstellen is in Belgiƫ beperkt. De dienst Urologie van het ASZ is hierin ƩƩn van de koplopende diensten.

Op heden werden door dr. Rappe, diensthoofd Urologie, ruim 450 HoLEP-ingrepen met succes uitgevoerd. Dankzij de aankoop van een derde lasertoestel kan het ASZ prostaatlasercentrum nu ook uitbreiden naar campus Geraardsbergen, en de HoLEP-lasertechniek als innovatieve behandeling voorstellen in de regio, dit met een betere en veiligere patiƫntenzorg tot gevolg.

Goedaardige prostaatvergroting is de typische kwaal van de ouder wordende man. Dit gaat gepaard met de typische en gekende plasklachten: veelvuldig urineren, vermindering van de plasstraal en frequent nachtelijk opstaan. Als basisbehandeling wordt aanpassing van de levensstijl voorgesteld en wordt prostaatontspannende of prostaatverkleinende medicatie voorgeschreven. Wanneer hiermee succes uitblijft, of wanneer de urinaire klachten te hinderlijk worden, kan beroep gedaan worden op een HoLEP-behandeling van de prostaat.

ā€˜HoLEPā€™ staat voor Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat. Bij deze techniek maakt de behandelende arts-uroloog met behulp van de laser de aangroei aan de binnenzijde van de prostaat los van de oorspronkelijke prostaatkapsel. Vervolgens wordt de losgemaakte prostaataangroei met een morcellator uit de blaas verwijderd. Het aldus verwijderde prostaatweefsel wordt verder microscopisch onderzocht op mogelijke aanwezigheid van prostaatkanker.

De HoLEP-techniek is niet alleen geschikt voor bijzonder grote prostaten tot 150 en zelfs 200 gram, doch kan ook worden toegepast bij kleinere prostaatvolumes. De kans op teruggroei van prostaatweefsel is minimaal. Het lange termijneffect is bijzonder gunstig. De klassieke Trans - Urethrale Resectie van de Prostaat (TURP-operatie) waarbij langsheen het urinekanaal met elektriciteit het overtollige prostaatweefsel wordt weggeschroeid, wordt dan ook in het ASZ minder en minder uitgevoerd.

De HoLEP-laserbehandeling wordt in het buitenland al jarenlang succesvol toegepast. In Belgiƫ biedt een zeer beperkt aantal ziekenhuizen de HoLEP aan. De regelmaat dat deze behandeling binnen andere Belgische ziekenhuizen wordt toegepast, zijn evenwel beperkt. De dienst Urologie van het ASZ speelt hierin een trekkende rol.

"In het ASZ wordt bij heelkundige behandeling van prostaatvergroting de voorkeur gegeven aan een HoLEP laserbehandeling. De klassieke TURP wordt hierdoor enkel nog in beperkte gevallen voorgesteld en uitgevoerd" zegt Dr. Bernard Rappe, diensthoofd Urologie. "Een HoLEP-laserbehandeling zorgt namelijk voor beduidend minder bloedverlies en een kortere katheter- en opnameduur. Op langere termijn zijn de resultaten duidelijk beter. Er wordt gestreefd naar een maximale hospitalisatieduur van 24 uur."

NIEUW VERLOSKWARTIER

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (campus Aalst) heeft in 2018 een volledig vernieuwd verloskwartier in gebruik genomen. Er zijn in totaal vier verlos-kamers, waarvan twee met een bevallingsbad. Voor toekomstige ouders is het een gezellige, comfortabele omgeving om een nieuw leven op de wereld te zetten. ā€œHet nieuwe verloskwartier is een prachtige uitvalbasis maar onze persoonlijke begeleiding en warme zorg maken het echte verschil.ā€ zegt hoofdvroedvrouw Carla Van Flieberge.

Vroeger waren er vier arbeidskamers en twee verloskamers, hierdoor dienden de mamaā€™s na de arbeid naar een andere kamer te verhuizen om te bevallen. Dankzij de verbouwing is dit niet meer nodig, nu beschikt het verloskwartier over vier ruime verloskamers die voorzien zijn van alle comfort (een relaxatiebad, een douche, een relaxzetel voor de partner,ā€¦). Er is veel aandacht voor de bewegingsvrijheid van de moeder en relaxatie (zoals een relaxatiebal, gebruik douche tijdens arbeid). Tevens kregen de kamers een moderne en frisse aankleding en zijn deze voorzien van moderne technologie (dimlichten, muziek op de kamer, schuifdeurenā€¦). De kamers beschikken over een comfortabel verlosbed dat snel en eenvoudig kan omgebouwd worden tot een verlostafel. Bovendien kunnen de eerste zorgen na de geboorte op de verloskamer zelf gebeuren (wegen, meten, ā€¦). Voor noodgevallen is er een volledig uitgeruste reanimatietafel.

Bovendien is er op elke verloskamer een hoogtechnologische STAN-monitor aanwezig. Deze dient om de elektro-cardiogramgegevens van de baby op te volgen tijdens de arbeid en bevalling. Dankzij een STAN-monitor kan een eventueel zuurstofgebrek van de baby tijdig worden opgespoord. Verder bestaat het verloskwartier uit een wachtzaal, een verpleegpost en een onderzoekskamer.

Het nieuwe verloskwartier bevindt zich naast de dienst materniteit en neonatologie op de tweede verdieping in het hoofdgebouw op campus Aalst. Het moeder- en kindcentrum vormt hierdoor een sterk geheel: dit komt de werking van de vroedvrouwen en de veiligheid en het comfort van moeder en kind ten goede. Mama en baby kunnen na de bevalling op het verloskwartier meteen naar de materniteit.

Voor de gynaecologen, vroedvrouwen en verpleegkundigen betekent hun nieuwe uitvalsbasis een wereld van verschil. Het gloednieuw interieur biedt een maximaal comfort aan toekomstige ouders maar optimaliseert ook hun werkomstandigheden. Uiteraard blijft de focus liggen op een persoonlijke begeleiding en een warme zorg voor moeder en kind.

Op zaterdag 28 juli 2018 nodigde het ASZ het grote publiek uit voor een gratis, interactieve rondleiding doorheen het nieuwe verloskwartier op campus Aalst.

In kleine groepjes kon iedereen een bezoek brengen aan het vernieuwde verloskwartier op campus Aalst. Het was een boeiende, interactieve rondleiding met een duidelijke uitleg over de nieuwste apparatuur. Interessant voor jong en oud!

Tijdens deze opening kregen ook huisartsen en persrelaties de kans om het gloednieuwe verloskwartier te ontdekken.

Mocktail o'clock

Daarnaast kon iedereen genieten van een heerlijke mocktail en was erĀ kinderanimatie voorzien tijdens deze opendeurdag.

PET CENTRUM ZUIDOOST-VLAANDEREN

Op vrijdag 23 maart werd het nieuwe PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen officieel geopend door Tom De Boeck, afdelingshoofd gespecialiseerde zorg die de overheidsinstantie die de erkenning verleende (het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid) vertegenwoordigt.

Zes ziekenhuizen werken samen in associatief verband

Het PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen is een associatie van de betrokken medische diensten van zes ziekenhuizen, met name (in alfabetische volgorde):

 • Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst-Wetteren-Geraardsbergen)
 • AZ Glorieux (Ronse)
 • AZ Oudenaarde
 • AZ Sint-Blasius (Dendermonde-Zele)
 • AZ Sint-Elisabeth (Zottegem)
 • OLV Ziekenhuis (Aalst-Asse-Ninove).

In 2016 werden in Belgiƫ jaarlijks 45.000 PET-onderzoeken uitgevoerd, maar op basis van cijfers van o.a. het Kankerregister bleek dat er op jaarbasis nood is aan een capaciteit van 80.000 onderzoeken. De overheid nam daarom de beslissing om het aantal erkende PET-centra op te trekken van 13 naar 24 en legde een aantal strikte voorwaarden voor die erkenning op. Deze voorwaarden hebben te maken met de beschikbare expertise en patiƫntveiligheid, maar ook met het aantal patiƫnten dat vanuit elk erkend PET-centrum zou moeten bereikt worden. Om aan deze voorwaarde te voldoen kozen de zes ziekenhuizen uit Zuidoost-Vlaanderen bewust om een gezamenlijke erkenningsaanvraag in te dienen. Door de krachten te bundelen, wilden de betrokken ziekenhuizen hun patiƫnten de mogelijkheid bieden om voor deze onderzoeken in eigen regio terecht te kunnen.

Het PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen is sinds 1 september 2017 officieel erkend en biedt sinds 20 november 2017 onderzoeken met de PET-scanner aan. Vanaf 26 maart 2018 wordt het nieuwe toestel in gebruik gesteld waarmee tegelijkertijd zowel een PET- als een CT-scan kan worden genomen. De PET/CT-scanner van de associatie staat opgesteld in het OLV Ziekenhuis te Aalst.

Ontstekingen en kwaadaardige weefsels zichtbaar maken en lokaliseren

Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scanner en een CT-scanner in ƩƩn toestel. Een PET-scan (Positron Emission Tomografie) is een isotopisch onderzoek waarbij een zwak radioactieve suikerstof (isotoop) wordt ingespoten. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk. Kankercellen en ontstekingscellen verbruiken veel energie en hebben dus veel brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Een PET-scan maakt ontstekingen en kwaadaardige weefsels zichtbaar door een verhoogde opname van dit isotoop. Op die manier kan de meest aangewezen therapie voor elke patiƫnt kan worden bepaald. Een CT-scanner werkt met rƶntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam. Bij een CT-scan worden er meerdere dunne dwarsdoorsneden gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel. Door combinatie van beide onderzoeken in ƩƩn toestel kan men fusiebeelden maken, waarbij de gevonden afwijkingen op de PET-scan onmiddellijk kunnen worden gelokaliseerd in het lichaam dankzij de anatomische informatie van de CT-scan.

Alle informatie over het PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen kunt u hier terugvinden.

EFFECTIEVE EN EFFICIƋNTE OVERDRACHT VAN PATIƋNTINFORMATIE

Een woord als ISBARR kan wel heel makkelijk verward worden met IJSBAR, zeker als er zomerse temperaturen in het spel zijn. Daar speelden we dan ook gretig op in... In september 2018 lanceerden we communicatiemethode ISBARR dan ook met een ijsje.

ISBARR staat voor Identificatie, Situatie, Behandeling (en achtergrond), Analyse, Respons en Repetitie en helpt de mondelinge communicatie tussen zorgverleners te structureren en te verbeteren. Door een duidelijke en ondubbelzinnige communicatie vermindert de kans op fouten en vergissingen door miscommunicatie, dit verhoogt de patiƫntveiligheid.

Al onze zorgverleners werden tijdens de kick-off in september 2018 verleid met een ijsje, getriggerd met herkenbare filmpjes vol do's-and-don'ts en ze leerden door middel van oefensessies om ISBARR te spreken. Daarvoor kregen ze een handige blocnote ter beschikking op de afdeling en werden de te overlopen stappen opgenomen in het elektronisch patiƫntendossier, zodat de methodiek steeds onder de aandacht blijft. Bovendien komt ISBARR aan bod tijdens de opleidingen basisreanimatie, advanced life support en EWS (Early Warning Score).

De ISBARR-methode is een vereiste om in 2022 de NIAZ Qmentum-accreditatie te behalen.

BORSTKLINIEK ASZ: FOCUS OP KWALITEIT, COMFORT EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding is bij deze diagnose dan ook van het grootste belang. In de borstkliniek van het ASZ wordt borstkanker behandeld door een gedreven multidisciplinair team van gespecialiseerde artsen, borstverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, kinesistenā€¦ en ook lotgenoten.

ā€œNa een aarzelend begin zoā€™n 15 jaar geleden is onze borstkliniek vandaag uitgegroeid tot een referentie voor borstkankerzorgā€, vertelt dr. Karen Deblaere, coƶrdinator van de ASZ-borstkliniek. ā€œMet ons team proberen we elke dag niet alleen de beste medische zorg te bieden, wij doen ook ons uiterste best voor een optimale individuele begeleiding van elke patiĆ«nt.ā€ De borstkliniek van het ASZ steunt op twee pijlers. Enerzijds is er de continue kwaliteitsverbetering van de medische zorg, waarbij het multidisciplinair overleg een belangrijke rol speelt. Tijdens de bespreking van het patiĆ«ntendossier bundelen we de expertise van alle artsen uit de verschillende disciplines die bij de behandeling van borstkanker betrokken zijn. Daarnaast proberen we meer en meer de huisarts bij dat overleg te betrekken. Hun aanwezigheid en actievere participatie is Ć©Ć©n van onze doelstellingen voor volgend jaar. Onze borstkliniek baseert zich op het protocolboek dat regelmatig een update krijgt. Zo waren er al verschillende vergaderingen met collegaā€™s van de borstkliniek van het OLV-ziekenhuis om een consensus te vinden voor een optimaal beleid. In de toekomst willen we hier zeker op verder bouwen.

Anderzijds staat het comfort en de persoonlijke begeleiding van de patiƫnten doorheen het hele traject centraal. Van de diagnose over de verschillende behandelingen tot en met de blijvende follow-up.

Naast de medische zorg, is er ook psycho-sociale begeleiding voor elke patiĆ«nt. Zo is de onmiddellijke opvang voor patiĆ«nten die emotioneel in de war zijn van cruciaal belang. Bovendien is er tijdens de behandeling mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten. Onze borstkliniek is namelijk betrokken bij verschillende initiatieven voor borstkankerpatiĆ«nten zoals een jaarlijkse modeshow en infosessies over bv. hormoonbehandeling, seksualiteit en intimiteit. Daarnaast worden in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker ā€˜Look good, feel goodā€™-ateliers georganiseerd waar schoonheidsspecialisten onze patiĆ«nten extra verwennen.

Na de behandelingen proberen wij mensen te stimuleren, te helpen en te begeleiden om de draad van hun leven terug op te nemen. Onze sociaal assistenten bespreken bijvoorbeeld het aspect ā€˜terug aan het werkā€™. Dit blijkt soms een heikel punt. PatiĆ«nten moeten niet alleen een fysieke maar ook een psychische grens overwinnen om weer aan de slag te gaan. De borstkliniek van het ASZ heeft ook een vernieuwd programma oncorevalidatie, individueel of in groep met onder meer informatiesessies. Tenslotte zijn er infoavonden over gezonde voeding, gezonde levensstijl, mindfullness- en yogatechnieken.

TUINIEREN ALS THERAPIE VOOR PSYCHIATRISCHE PATIƋNTEN

De PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) is een open hospitalisatie-afdeling die bedoeld is voor opnames van patiƫnten met acute psychische problemen of patiƫnten die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt op vrijwillige basis.

Concrete indicaties kunnen zijn: depressie, angst, relationele problemen, zelfmoordgedachten, psychosomatische klachten, levensloopproblemen, afhankelijkheid (medicatie, alcohol, (soft)drugs), burn-out, ā€¦ Met deze psychiatrische hulpverlening bieden we patiĆ«nten uit de regio, vanaf een leeftijd van 18 jaar, een gespecialiseerde en geĆÆndividualiseerde behandeling aan.

In 2018 legde het team van de PAAZ een kleine moestuin aan. Patiƫnten telen er tal van seizoensgroenten, denk aan: tomaten, bonen en courgettes... De psychiatrische afdeling wil van dit kleine stukje grond een mooie grote therapeutische moestuin maken, een innovatie binnen het ziekenhuis.

Planten, composteren, wandelen, ā€¦ Een moestuin helpt in de strijd tegen isolement, tegen het verlies aan gewaarwordingen en emoties. Het bevordert de groepsdynamiek, maakt mensen bewust van het milieu en van duurzame ontwikkeling. Door de moestuin kunnen eenvoudige en ludieke activiteiten worden georganiseerd: een maaltijd koken of kruidenthee maken met de eigen oogst en die verkopen aan personeelsleden binnen het ASZ.

ASZ WINT BEAUTY GRANTS 2018 VAN STICHTING TEGEN KANKER

Op dinsdag 17 april ontving het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis haar eerste "Beauty Grants" van Stichting tegen Kanker voor het project "De schoonheid van Magenta, een moment voor jezelf". De Beauty Grants zijn beurzen voor initiatieven en projecten, die zich richten op schoonheidsverzorging en een verbetering van welzijn en levenskwaliteit, voor patiƫnten met kanker en hun naasten. De hoofdcriteria voor selectie zijn impact op zoveel mogelijk mensen met kanker, een hoge kwaliteit en de mogelijkheid tot een structurele inbedding in het aanbod van het ziekenhuis.

Project "De schoonheid van Magenta, een moment voor jezelf"

Binnen het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis beschouwen wij esthetische zorg als fundamenteel deel van de totaalzorg van oncologische patiƫnten. Onze directie vertaalde dit reeds sinds 2005, in de aanwerving en financiering van onco-schoonheidsverzorgsters, opgeleid door de Stichting tegen Kanker.

Doorheen al die jaren ervaren wij de grote meerwaarde van schoonheidszorg en advies op maat op het psychisch welzijn van onze patiĆ«nten. Het door ingreep en/of behandeling aangetaste zelfbeeld wordt binnen een veilige context ondersteund, mensen vinden hun identiteit terug van voor de ziekte of krijgen concreet advies rond haarverlies, pruiken, sjaaltjes, specifieke verzorging, ā€¦Onze estheticiennes richten zich op mĆ©Ć©r dan louter verzorging, hun focus is ook gericht op algemeen psychologisch welzijn en ontspanning (hand- of hoofdmassage).

Patiƫnten rapporteren allen een zeer hoge tevredenheid en we hopen dit reeds goed werkende aanbod te kunnen continueren met dit project. We menen reeds over jarenlange expertise te kunnen beschikken hoewel we van deze gelegenheid gebruik willen maken om naast het blijvend garanderen van de kwaliteit, ook onze ambities naar patiƫntenbereik en aanbod te kunnen verbreden.

We hebben de betrachting in te spelen op een aantal noden waar tot op heden intramuros (nog) geen zorgaanbod voor is, bijvoorbeeld het voet-handsyndroom bij chemotherapie, en hebben de intentie om hiertoe samen te werken met interne/externe consulenten en/of medisch pedicures. Ook bijvoorbeeld de mogelijkheid tot kleur- en stijladvies zouden we op regelmatige basis wensen aan te bieden alsook het uitbreiden van de huidige zorg met massages. Vanuit initiatieven van onze Borstkliniek ervaren we de grote meerwaarde van het psychisch welzijn en zelfvertrouwen bij onze oncologische patiĆ«nten. Op die manier beschouwen we het werk van onze estheticiennes als kaderend binnen het ruimer veld van welzijn en zullen zij door vele patiĆ«nten als reeds bekend aanspreekĀ­persoon, een centrale rol innemen. We wensen onze ASZ-medewerkers veel succes met de verdere uitrol van dit fantastisch project.

Beauty Grants 2018

Dit jaar werden de Beauty Grants voor het eerst uitgereikt. Stichting tegen Kanker is overtuigd van het belang van schoonheidsverzorging, dat integraal deel uitmaakt van een globale benadering van patiƫnten met kanker. Met de Beauty Grants wil de stichting initiatieven die hierop inzetten ondersteunen. In totaal werden er 50 projecten uit heel Belgiƫ ingediend, die het welzijn en de levenskwaliteit van patiƫnten en hun naasten rechtstreeks verbeteren.

PROJECT OPTIMALISATIE VAN DE FINANCIERING VAN DE MOC

Een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is een vergadering waar verschillende specialisten betrokken bij eenzelfde kanker samenkomen om voor elke patiĆ«nt een optimaal geĆÆntegreerd diagnostisch, behandel- en opvolgingsplan uit te werken. Het aantal patiĆ«nten dat wordt voorgesteld en besproken in een MOC stijgt jaar na jaar. De impact op de zorgkwaliteit wordt algemeen als erg positief beschouwd.

Het doel van dit project is de complexe, zware en trage uitwisseling van de administratieve gegevens en de daaruit volgende financiƫle stromen van de ziekenfondsen naar het ziekenhuis te optimaliseren.

Doelstellingen

1. Momenteel worden vooral tumoren die op een MOC zijn besproken geregistreerd in het Kankerregister. Het is dus aan te bevelen meer patiƫnten met tumoren te bespreken in een MOC, met als voordeel een volledige registratie in het Kankerregister.

2. Correcte registratie in het Kankerregister.

3. Tijdige en volledige registratie van het klinisch (cTNM) en pathologisch (pTNM) stadium.

4. Adequate inzet van personeel binnen het Oncologisch Zorgprogramma.

5. Sensibilisatie van huisartsen om deelname aan het MOC te vergroten en een hogere tevredenheid van de patiƫnt, medewerker en huisarts.

ECHO-ENDOGELEIDE TRANSGASTRISCHE GALBLAASDRAINAGE

Laparoscopische cholecystectomie is nog altijd de standaardbehandeling voor acute biliaire cholecystitis. Sommige patiƫnten komen echter niet meer in aanmerking voor deze procedure omwille van hun vergevorderde leeftijd, onderliggende comorbiditeit, maligniteit, vooraf-gaandelijke abdominale heelkundige procedures die adhesies hebben veroorzaakt of door complicaties van eerder doorgemaakte cholecystitis.

Het tijdelijk plaatsen van een percutane transhepatische galblaasdrainage was voor deze patiƫnten vaak de finale behandelingsmodaliteit. Bij deze techniek kunnen echter verwikkelingen (0,3% - 12%) optreden zoals pneumothorax, biliaire peritonitis, bloeding of accidentele dislocatie van de drain. De literatuur heeft het ook over hoge percentages (33%) recidief van cholecystitis na het verwijderen van de drainagekatheter. Bovendien ervaart de patiƫnt deze procedure meestal als oncomfortabel.

Echo-endoscopische drainage

De interventionele mogelijkheden van de echo-endoscopie of endoscopic ultrasound (EUS) zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. EUS geeft een zeer accurate visualisatie van de intra- en extrahepatische galwegen, galblaas en pancreas en voorziet nieuwe toegangswegen voor verschillende drainagetechnieken. De zelf-expanderende metalen stent Hot AXIOSā„¢ kwam op de markt als alternatief voor de percutane trans hepatische galblaas drainageen toonde mooie resultaten bij echo-endoscopische en galblaas- en pseudocystedrainage. Deze techniek zorgt voor een fisteltraject tussen de galblaas en de maag of het duodenum.

Minder risico, meer comfort

Uit klinische studies blijkt dat de succes- en complicatieratio van het endosonografisch plaatsen van een Hot AXIOSā„¢ galblaas-drainage vergelijkbaar is met het plaatsen van een percutane drain. Maar het grote voordeel van deze techniek is een korter ziekenhuisverblijf, een verminderd risico op stentdislocatie, geen discomfort, geen noodzaak aan verpleegkundige zorgen en een beduidend verminderd risico op ontwikkeling van recidiverende cholecystitis (0 - 7%). De endosonografe galblaasdrainage is ook mogelijk bij de aanwezigheid van ascites en coagulopathie.

In het ASZ wordt het therapeutisch algoritme voor de behandeling van acute cholecystitis multidisciplinair overlegd op de hepatobiliaire stafvergadering om zo de meest optimale behandeling toe te passen, op maat van de patiĆ«nt. De behandeling van acute cholecystitis werd dankzij de Hot AXIOSā„¢galblaasstenting naar een hoger niveau getild.

JONGE PATIƋNTEN OP CAMPUS WETTEREN RIJDEN NAAR HET OPERATIEKWARTIER

In november 2018 schonk Foundation Jana De Koker een speelgoedautootje aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Wetteren. Hierdoor kunnen jonge patiƫnten voortaan zelf rijden van hun ziekenhuiskamer naar het operatiekwartier. De mini-auto is ook uitgerust met lichten, een toeter en zelfs een radio die kinderliedjes afspeelt.

In november 2018 schonk Foundation Jana De Koker een speelgoedautootje aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Wetteren. Hierdoor kunnen jonge patiƫnten voortaan zelf rijden van hun ziekenhuiskamer naar het operatiekwartier. De mini-auto is ook uitgerust met lichten, een toeter en zelfs een radio die kinderliedjes afspeelt.

Foundation Jana De Koker zet zich steeds in voor de patiĆ«nten van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en andere kinderziekenhuizen, deze keer schenken ze een speelgoedauto voor jonge patiĆ«nten aan campus Wetteren. ā€œDit speelgoedautootje neemt heel wat stress weg, het maakt de tocht naar het operatiekwartier of een zoveelste onderzoek minder zwaar. Kinderen moeten hun mama of papa vaak verlaten voor verder onderzoek en dat verloopt niet altijd makkelijk. Dankzij deze mini-auto zijn ze rustiger en verlopen de onderzoeken vlotter. De kinderen denken dat ze zelf sturen, maar eigenlijk loopt er iemand achter hen aan die de auto bedient.ā€, zegt hoofdverpleegkundige Didier Teerlinck van het dagziekenhuis. Bovendien levert Foundation Jana De Koker jaarlijks heel wat prikcadeautjes wat een bezoek aan het ziekenhuis aangenamer maakt. ā€œWe zijn deze organisatie enorm dankbaar voor al hun inspanningen.ā€

ZORGTRAJECTPLANNING

Bij een aantal opnames hoort sinds vorig jaar ook... een administratieve vooropname. Met dit nieuwe pilootproject wil het ASZ de patiƫnten zo goed mogelijk voorbereiden op een ziekenhuisverblijf.

Opgenomen worden in een ziekenhuis is voor de meeste mensen best ingrijpend. De opname brengt vrijwel altijd onzekerheid en stress met zich mee. Om dit tegen te gaan, ging het ASZ in 2018 van start met administratieve vooropnames. Tijdens dit overleg wordt ā€“ in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte ā€“ het patiĆ«ntenboekje gecontroleerd en besproken, net als de sociale thuissituatie, de ontslagregeling en de kostprijs.

ā€œEr kan ook rekening gehouden worden met de voorkeur van de kamerkeuzeā€, vertelt opnamecoach Sophie Heyvaert. ā€œHiermee hopen we op een betere toewijzing van de Ć©Ć©npersoonskamers enerzijds. Anderzijds verwachten we een vlottere doorstroming aan het onthaal, kortere wachttijden, een probleemloze opname op de verpleegafdeling, een preoperatief goed voorbereide patiĆ«nt en meer bedcapaciteit, omdat het aankomstuur dichter aanleunt bij het uiteindelijke uur van de ingreep.ā€

Het voltallige team ā€˜Opnameplanning en Inschrijvingenā€™ werd op de verschillende campussen klaargestoomd om deze vooropnames te verzorgen. Er volgden overlegmomenten met de behandelende artsen en secretariaten omdat zij een cruciale rol spelen in het welslagen van de vooropname. Zij moeten immers de patiĆ«nten na hun consultatie laten doorstromen naar het vooropnameloket. ā€œUiteindelijk gingen we van start in oktober 2018 met twee pilootafdelingen: abdominale chirurgie en orthopedieā€, vertelt projectmanager Ellen Rossel. ā€œDe bedoeling is om na evaluatie en bijsturing de vooropnames uit te rollen naar meerdere specialismen, zoals neurochirurgie en urologie.ā€

"De winst van de vooropname ligt vooral bij de verpleegkundigen op de afdeling. De patiƫnt is beter voorbereid op zijn opname, de opname en administratie verloopt daardoor vlotter, sneller en vaak beter." getuigt dr. Tijl Vierendeels, abdominale heelkunde.

In een volgende fase wordt ook de organisatie van het chirurgisch dagziekenhuis geoptimaliseerd.

EEN NIEUW MEDICIJN: MANGOMOMENTEN

In 2018 was het ASZ op zoek naar mangomomenten. Een mangomoment is geen grootse, spectaculaire belevenis of vervulling van een hartenwens. Het is een kleine attentie, een nauwelijks opgemerkt gebaar of een verrassend moment in de dagelijkse zorg met een grote betekenis voor de zorgbeleving van de patiƫnt Ʃn de zorgverlener.

Via verschillende communicatiekanalen deden we een oproep om mangomomenten binnen het ASZ te delen

Mangomomenten zijn kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiƫnten, familieleden en/of zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, vragen geen of weinig tijd, middelen of energie en zijn niet direct gerelateerd aan de aandoening.

De KULeuven startte rond deze #mangomomenten een studie, met als doel:

 • de tevredenheid van patiĆ«nten, bewoners en familieleden te verhogen
 • de relatie tussen zorgvrager en -verlener te versterken
 • de geestdrift van zorgverleners te vergroten

We mochten tal van mooie getuigenissen ontvangen en willen graag via deze weg alle betrokkenen bedanken. We delen graag volgend mangomoment van Mariet in ASZ campus Wetteren.

ACUUT BEROERTECENTRUM ASZ: REFERENTIE VOOR TOPZORG IN DE DENDERSTREEK

Dagelijks worden in Belgiƫ 52 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA), waarvan tot 80% een ischemisch CVA. De gevolgen zijn niet enkel op socio-economisch vlak aanzienlijk, ook op persoonlijk vlak staat de patiƫnt vaak een lange revalidatieweg te wachten en is een blijvende handicap niet ongewoon.

Een snelle en op maat gemaakte aanpak tijdens de eerste minuten/uren verbetert de outcome van de patiĆ«nt aanzienlijk. Om dit optimaal te organiseren heeft het ASZ, naar analogie met het koninklijk besluit, de afgelopen jaren een zorgpad CVA ontwikkeld en geĆÆmplementeerd om het zorgproces voor een CVA patiĆ«nt doorheen het ziekenhuis transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren en op te volgen.

Time is brain!

Een vlotte herkenning in de prehospitaal setting is de eerste cruciale stap waarbij sensibilisatie via de FAST test (Face, Arm, Speech, Time) ook de niet-medische buitenwereld moet oproepen om snel te handelen. Hierop volgend dient er een dringend nazicht door de huisarts te gebeuren met snelle doorverwijzing naar de spoedgevallendienst, want TIME IS BRAIN! Helaas worden de symptomen van een beroerte vaak niet onmiddellijk herkend. Niet alle patiƫnten worden tijdig verwezen naar een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg, zoals het ASZ. Met onze expertise op vlak van complexe beroertezorg bieden we de volledige waaier van beroertebehandelingen.

Met de aanwezigheid van de interventieradiologen kunnen ook alle mechanische thrombectomieƫn steeds binnenshuis uitgevoerd worden 24/24 7/7. Ons neurovasculair referentiecentrum beschikt daarmee over alle voorwaarden voor topzorg in de denderstreek en heeft in 2018 zijn vijftigste thrombectomie verricht.

THINK PATIENT

Het ASZ richtte zijn pijlen de laatste jaren vooral op de kwaliteit van zijn zorgsystemen. Denk maar aan het NIAZ-accreditatietraject, de indicatoren op ons verbeterbord, de implementatie van een elektronisch patiƫntendossier... De laatste tijd verschuift de focus meer naar de patiƫnt als individu.

ā€œKwaliteitsvolle zorg blijft uiteraard essentieelā€, begint hoofarts dr. Steven Rimbaut. Hij werd in 2018 aangesteld als projectleider van de stuurgroep Think Patient. ā€œToch willen we als zorginstelling een stapje verder gaan en inspelen op de persoonlijke vragen en behoeften van onze patiĆ«nten. Beleving is immers ook kwaliteitā€, vult project manager Jolien Eeckhout aan.

Misschien beginnen we beter bij het begin. Vanwaar de nood om de stuurgroep Think Patient in het leven te roepen?

Dr. Rimbaut "Positieve ervaringen zijn een criterium geworden. Dit kwam heel sterk naar boven tijdens onze ambitiemeeting. Tal van initiatieven werden meegenomen tijdens de strategiedagen van de directie en resulteerden in een operationele doelstelling. De directie ziet patiƫntenbeleving als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg. Om dit operationeel te maken werd deze strategische doelstelling toegewezen aan de beleidsondersteunende cel van het ziekenhuis."

J. Eeckhout "Bij de opstart van het project werd meteen een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit alle departementen van het ziekenhuis. Zelfs een dienst IT, onderhoud, technische dienst, HRā€¦ - die ook in functie van de patiĆ«nt werken, werden uitgenodigd om te zetelen in de stuurgroep."

Kort samengevat: jullie streven naar absolute patiƫntentevredenheid?

Dr. RimbautĀ "We zien het nog net iets ruimer dan dat. Gekoppeld aan die absolute patiĆ«ntentevredenheid willen we ook uitstekende zorg Ć©n een aangenaam werkklimaat. Onderzoek toont dat er een duidelijke relatie is tussen medewerkers- en patiĆ«ntentevredenheid. Het Think Patient-project geeft onze medewerkers de kans om actief mee te denken over oplossingen. Inspraak en betrokkenheid staan daarbij centraal."

Een tikkeltje Disney-magie...

ā€œMensen die naar het ziekenhuis komen, zitten in een kwetsbare fase van hun levenā€, zegt Jolien Eeckhout. ā€œZe zijn zenuwachtig of verdrietig. Een medewerker die als een zonnetje binnenkomt en een paar minuten de tijd neemt voor een gesprekje maakt dan het verschil. Dat bedoelen we met Think Patient. De mosterd voor dit project haalden we uit het boek van Fred Lee: ā€˜Als Disney de baas was in uw ziekenhuis. 91/2 dingen die u anders zou doen.ā€™ā€

Al kunnen we een ziekenhuis nu niet bepaald vergelijken met een pretpark?

Dr. RimbautĀ "Dat is waar, al willen we wel actief nadenken over hoe de patiĆ«nt bezoek aan ons ziekenhuis ervaart Ć©n die ervaring verbeteren. Op dat vlak kunnen heel wat leren van Disney. Het draait allemaal om de beleving van onze patiĆ«nt, onze klant. Hoe beleeft die het volledige zorgproces en zijn ziekenhuistraject?"

Wat zijn de voorwaarden om van Think Patient een succes te maken?

J. EeckhoutĀ "Iedereen moet mee. Dit project moet zowel verticaal als horizontaal gedragen worden. Dit wil zeggen dat zowel het management als de werkvloer overtuigd en gemotiveerd moet zijn om aan een Think Patient-cultuur te werken."

Dr. RimbautĀ "Om dit te bereiken hanteren we een olievlekstrategie. We beginnen klein, ontwikkelen een aantal good practices en hopen zo de rest van de werkvloer mee te krijgen en warm te maken voor onze projecten."

J. Eeckhout "Enerzijds bieden we onze mensen de nodige inspiratie voor een gedeelde visie. Anderzijds pikken we Think Patient-initiatieven op die ontstaan zijn op de werkvloer en bouwen we daarop verder. Sommige van die initiatieven kunnen later ziekenhuisbreed worden uitgerold."

Never ending story...

ā€œThink Patient is een missieā€, klinkt het bij dr. Rimbaut en Jolien Eeckhout. ā€œHet is een bedrijfscultuur, een basishouding die in ons DNA moet komen. Dit doe je uiteraard niet zomaar. Dat vraagt tijd. We hebben er bewust voor gekozen om dit stap voor stap uit te rollen in onze organisatie.ā€

Wat hebben jullie al gerealiseerd in 2018?

Dr. RimbautĀ "Vorig jaar legden we de basis: we richtten een stuurgroep op met ambassadeurs uit elk departement. Daarna zijn we aan het brainstormen geslagen. We wilden twee pilootprojecten van de grond krijgen. Het zijn er uiteindelijk vier geworden: signalisatie binnen het ziekenhuis, wachttijden in de polikliniek, hospitality en als vierde het belang van professionele communicatie. Om deze projecten te ondersteunen werd een theoretisch framework uitgewerkt."

J. EeckhoutĀ "In 2019 willen we vooral inzetten op de inhoudelijke uitwerking van onze projecten. Uiteraard bespreken ondertussen nieuwe initiatieven en verbeterpunten binnen de stuurgroep. Think Patient is immers nooit ā€˜afā€™. In 2020 worden de pilootprojecten grondig geĆ«valueerd en waar mogelijk ziekenhuisbreed uitgerold."

Willen jullie met Think Patient ook meer in dialoog gaan met de patiƫnten?

Dr. RimbautĀ "We zijn ervan overtuigd dat ook de patiĆ«nt een stem moet hebben binnen Think Patient. PatiĆ«ntenparticipatie en stakeholdersoverleg staan dan ook hoog op onze agenda. We hopen hiermee van start te kunnen gaan in het najaar van 2019. Het Vlaams Patientenplatform was alvast erg enthousiast was over ons project."

J. Eeckhout "Het is zeker geen evidente oefening om een goede vertegenwoordiging te vinden binnen de patiƫntengroepen, maar dat schrikt ons niet af. We willen vooral investeren in overleg met de verschillende patiƫntenverenigingen en van daaruit een stakeholdersoverleg opbouwen."

UITBOUW REVA-PROGRAMMA VOOR FYSISCHE GENEESKUNDE OP CAMPUS WETTEREN

Op 1 juli 2017 werd het aantal SP revalidatiebedden voor de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie op de campus Wetteren uitgebreid van 24 naar 48 bedden. Daarnaast verdubbelde in oktober 2017 de oppervlakte van de grote oefenzaal op de benedenverdieping met uitbreiding van het aantal revalidatietoestellen. In deze nieuwe oefenzaal beschikt campus Wetteren over een uitgebreid gamma aan revalidatietoestellen zoals pendelbanken, correctiespiegels, loopbruggen, oefentrappen, therapeutisch oefenpad, Bobath tafels, Motomed, Silverfit, Fitlight, ...

Vanaf januari 2018 kon dit vernieuwd revalidatiecentrum bij ASZ Wetteren op volle toeren draaien. Patiƫnten kunnen hier terecht voor een locomotorische of neurologische revalidatie zowel op ambulante basis als voor hospitalisatie. Nieuwe revalidatie-artsen namelijk dr. Kevin De Cock, dr. Bartel Thomas en dr. Hannelore Debyser vervoegden het artsenteam. Ook het aantal therapeuten werd er uitgebreid om zo voor de regio Wetteren te kunnen voorzien in een hoger aanbod ambulante revalidatie.

Het multidisciplinaire team van de SP-afdeling begeleidt patiƫnten die na een acute ziekenhuisopname of ingreep een aanvullende revalidatieperiode nodig hebben. "We streven naar een volledig herstel, maar wanneer dit niet meer mogelijk is, trachten we restletsels zoveel mogelijk te verbeteren, stabiliseren of compenseren. Door de grotere capaciteit van de oefenzaal en het groter aantal bedden kunnen meer patiƫnten beroep doen op onze expertise. We bieden patiƫnten een schakel aan om de terugkeer naar het dagdagelijkse leven te vereenvoudigen." verduidelijkt dr. Lien Timmermans, fysische geneeskunde & revalidatie.

FOUNDATION JANA DE KOKER TOVERT PEDIATRIEBOX OM TOT EEN MAGISCHE SPEELKAMER

Op woensdag 21 november vond de inhuldiging van de nieuwe pediatriebox plaats op de dienst Spoedopname op campus Aalst. Een opname of behandeling in een ziekenhuis kan voor een kind een nare ervaring zijn. Dankzij de sponsoring van Foundation Jana De Koker worden kinderen op de dienst Spoedopname op campus Aalst voortaan opgevangen in een kindvriendelijke en speels ingerichte kamer.

Deze pediatriebox is een primeur, kinderen komen er in de kinderlijke sfeer van een speelkamer terecht. Doorheen de seizoenen zal de pediatriebox veranderen van thema naargelang de jaargetijden: herfst, winter, lente en zomer. Tevens kan de kamer ook aangepast worden naar verschillende themadagen zoals Sint-Maarten of Kerstmis. Het idee om de stroom van kinderen te scheiden van de overige spoedgevallenpatiƫnten berust op het feit dat een kind al angstig genoeg is binnen deze vreemde ziekenhuiswereld om ook nog in contact te komen met andere zwaargewonden of ongevalslachtoffers.

Daarom kunnen de kinderen en hun ouders terecht in een aparte wacht- en behandelruimte. Kinderen krijgen ook steeds voorrang in de wachtzaal.

Verder is de wachtruimte pediatrie op de dienst spoedgevallen een aangename ruimte met wandversieringen, klein meubilair, een spelconsole enz. Met dit project wil het ASZ deze nare ervaring tot een minimum beperken. Dankzij Foundation Jana De Koker is de infrastructuur op de dienst spoedopname nog beter aangepast voor de allerkleinsten...

PROJECT UNIK: ELEKTRONISCH PATIƋNTENDOSSIER BINNEN HET ASZ

EƩn van de grootste lopende projecten is de integratie van een elektronisch patiƫntendossier. Het ASZ koos voor het Klinisch WerkStation (KWS) van de firma nexuzhealth.

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband gebaseerd op het gemeenschappelijk gebruik van ƩƩn patiƫntendossier door verschillende zorgactoren over verschillende zorginstellingen heen. Dit gemeenschappelijk patiƫntendossier is het Klinisch WerkStation (KWS) dat ontwikkeld werd door UZ Leuven.

Door gebruik te maken van het KWS zullen we vanuit het ASZ in staat zijn om in te spelen op de stijgende vraag naar transmurale samenwerking. We mikken hierbij niet enkel op samenwerking met de andere Nexuzhealth-partners, maar ook, en vooral op samenwerking met huisartsen en andere organisaties uit de eerstelijnszorg in onze ruime regio.

In april 2018 gaven we de officiƫle aftrap voor de deelprojecten Medisch Dossier en Elektronisch Medicatievoorschrift, waarna het Medisch Dossier in november 2018 succesvol werd uitgerold op de spoedgevallendienst in Aalst, net als op de afdeling geriatrie later die maand. Voor wat betreft het Elektronisch Medicatievoorschrift is de eerste go live gepland in januari 2019.

Nog voor de zomer van 2018 zagen we ook de KWS-modules patient management, afsprakenbeheer en ADT live gaan. Dit laatste staat voor Admission, Discharge and Transfer: patiƫnten administratief inschrijven, opnemen, ontslaan en transfereren. Hiervoor werden meer dan 900 verpleegkundigen en 250 artsen intensief opgeleid. Mede door deze digitalisering en de introductie van 7 bijkomende e-kiosken werden de wachttijden aan de inschrijvingen voor consultaties drastisch verminderd.

In september 2019 volgt de aftrap van het digitale zorgdossier. Vanaf oktober 2021 zullen alle activiteiten en orders via het KWS verlopen.

WHAT MATTERS TO YOU-PROJECT: GRATIS INFOSESSIE, BUDDY'S, STEUNKAARTJES EN SPREUKEN

In 2018 namen de 3 campussen van het ASZ (Aalst/Geraardsbergen/Wetteren) opnieuw deel aan de internationale What Matters to You-dag. Op deze dag hebben alle artsen en medewerkers zich extra ingezet om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de patiƫnten. Vorig jaar engageerde het ASZ zich volledig voor empathie en een goede verstandhouding tussen de patiƫnt en de zorgprofessionals.

De mening van de patiƫnt telt

Wat vindt de patiĆ«nt van het ziekenhuis? Dat probeerde het ASZ via een enquĆŖte tijdens de What Matters to You-dag te ontdekken. Nadien gingen ze met de feedback aan de slag. Het ASZ streeft ernaar een organisatie te zijn waarbij de patiĆ«nt centraal staat en waarbij naast een kwalitatieve zorg ook de persoonlijke interactie met de mens achter de patiĆ«nt van hoog niveau is.

Buddy's

Op alle campussen stonden enkele buddyā€™s klaar die oudere, veelal kwetsbare patiĆ«nten tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis bij de hand namen en hen begeleidden naar de dokter, het labo of andere afdelingen. Een gebaar dat bijzonder geapprecieerd werd.

Aandacht is het mooiste dat je iemand kan gevenā€¦

Allerlei spreuken fleurden de ramen aan de hoofdingang van elke campus op en maakten van de WMTY-dag een totaalbeleving. Patiƫnten werden al vanaf de ingang meegenomen in een golf van positivisme. Eenmaal binnen kregen ze een steunkaartje om hen een hart onder de riem te steken.

Op campus Wetteren hielpen de kinderen van de lagere school GIBO ā€™t Belleken van Bruinbeke. Zij zorgden voor een muur vol opbeurende takeaway-boodschappen, speciaal voor de internationale WMTY-dag! Ook de Kunstacademie Wetteren, afdeling Beeldende Kunsten ging aan de slag. Hun perceptie op wat de patiĆ«nten echt belangrijk vinden prijkte op 6 juni in de inkomhal.

Beter praten met uw dokter

De gratis infosessie "Beter praten met uw dokter" in campus Aalst was een mooie afsluiter van een geslaagde dag. Deze sessie werd gegeven door Annemie Vandermeulen, werkzaam bij het ondersteunings- en expertisecentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen (faculteit sociale wetenschappen KU Leuven).

Patiƫnten ontmoeten verschillende dokters in verschillende omstandigheden. Een bezoek aan de huisarts verloopt anders dan een consultatie bij een specialist. De aanwezigen kregen tal van tips om zo optimaal mogelijk de beschikbare tijd te benutten. Deze interactieve infosessie was ook heel interessant voor de patiƫnt om te leren hoe een goede (vertrouwens)relatie op te bouwen met zijn arts.

Annemie koos voor een interactieve en luchtige aanpak door in te spelen op ervaringen, gebruik te maken van beelden en cartoons en rondde tenslotte af met concrete tools en tips.

PROF. DR. NICO DE LEU BEKROOND MET GROTE EUROPESE PRIJS

ASZ-endocrinoloog Nico De Leu werd op 3 oktober 2018 door de European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) bekroond met de ā€˜Rising Star Awardā€™ voor innovatief diabetesonderzoek en mocht later die maand ook de tweejaarlijkse ā€˜Novo Nordiskā€™-prijs voor diabetologie in ontvangst nemen.

Prof. dr. Nico De Leu voert onderzoek aan de VUB naar de mogelijke rol van bloedvaten in de context van de bescherming, regeneratie en transplantatie van insulineproducerende bĆØtacellen. BĆØtacellen huizen in de alvleesklier en produceren, bij gezonde personen, de juiste hoeveelheid insuline om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Bij de ontwikkeling van diabetes laten deze bĆØtacellen het afweten, omdat ze falen of worden vernietigd. De Leu en zijn medewerkers toonden in proefdieren aan dat de toename van het aantal bloedvaten nabij de bĆØtacellen een gunstig effect kan hebben op de nieuwe vorming van bĆØtacellen en de ontwikkeling van diabetes tegengaan. Ook toonden ze via een nieuwe gentherapie-aanpak dat het inbrengen van de genetische code voor de bloedvatstimulerende factor ā€˜VEGF-Aā€™ in bĆØtacellen de overleving en functie van een bĆØtacel-ent gunstig beĆÆnvloedt. Zo hoopt men in de nabije toekomst de nood aan donormateriaal voor succesvolle bĆØtaceltransplantatie te reduceren en de techniek toegankelijk te maken voor meer diabetespatiĆ«nten.

De ā€˜Rising Star Awardā€™ is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan vier veelbelovende en innovatieve onderzoekers binnen Europa die de voorbije jaren hun onderzoek in ā€˜high-impactā€™ wetenschappelijke tijdschriften hebben gepubliceerd. De ā€˜Novo Nordiskā€™-prijs voor diabetologie wordt 2-jaarlijks toegekend aan een studiewerk over de epidemiologische, etiologische, fysio-pathologische, klinische of therapeutische aspecten van diabetes.

Human Resources

LEAN MANAGEMENT @ ASZ

Meer dan 90 procent van de activiteiten die plaatsvinden op kantoor, zijn verspillingen. En, waar verspillingen zijn, daar komt LEAN Management natuurlijk de hoek om kijken. Zo ook in het ASZ.

Werken aan LEAN is werken aan kwaliteit. Door het invoeren van LEAN probeerden we in 2018 onze personeels- en factureringsdienst efficiĆ«nter in te richten en niet harder, maar slimmer te gaan werken. LEAN (Engels voor ā€˜slankā€™) betekent met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk bereiken. Doel? Verspillingen opsporen en elimineren.

Maar het draait zeker niet alleen om procesoptimalisatie. We zijn vertrokken vanuit onze waarde ā€˜inspraak en betrokkenheidā€™ en formuleerden onderstaande missie:

"We willen beroep doen op de kracht en betrokkenheid van elke medewerker om onze werking in vraag te stellen en te verbeteren. Niet elke verspilling moet eruit maar we willen wel minstens elke verspilling in vraag stellen." vertelt Katleen Van Der Biest, beleidsadviseur.

LEAN-spel: brainstormen en analyseren

De pilootafdelingen trokken alle registers open met een reeks kleine en grote bollen als resultaat. Kleine bollen zijn de dagelijkse knelpunten en ā€˜tijdsverspillersā€™ die ze wilden wegwerken. Aan de hand van een verbeterbord en wekelijkse LEAN-meetings werd gekeken waar ze tegen aan botsten en hoe ze deze hindernissen als team gingen aanpakken.

Daarnaast werden ook grotere projecten (lees: bollen) uitgewerkt, zoals tal van digitaliseringsprojecten op de personeelsdienst (digitale loonbrief, uurrooster via app, fietsvergoeding via prikklok, ā€¦) en enkele initiatieven op de dienst facturering met het oog op meer patiĆ«ntentevredenheid.

Lean rijmt op team

Na de personeels- en factureringsdienst kwam in 2019 de technische dienst aan de beurt. Apotheek volgt, net als de rest van het ziekenhuis. Dit allemaal dankzij een stuurgroep vol LEAN-enthousiastelingen, ambassadeurs, uit alle departementen van het ziekenhuis. Het doel van deze stuurgroep is de LEAN-filosofie geleidelijk aan laten doorsijpelen in de volledige organisatie. We werken volgens een cohortstrategie: we starten met vier diensten en we hopen dat we door een aantal positieve projecten de rest van het ziekenhuis gaan triggeren om mee te doen.

RADIO RESPECT

8 november is sinds enkele jaren ā€˜Dag van Respectā€™ in het ASZ. Een dag waarbij we even stilstaan hoe we respectvol(ler) kunnen zijn naar elkaar. In 2018 gooiden de werkgroep Start to Respect letterlijk en figuurlijk alle registers open. De werkgroep wou samen met patiĆ«nten, bezoekers en collega's een radio-uitzending in elkaar boksen, gevuld met leuke verzoeknummertjes en pakkende verhalen rond respect. Respect onder collegaā€™s. Respect voor de patiĆ«nten (en omgekeerd). Respect voor iedereen.

PatiĆ«nten, bezoekers en medewerkers van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis hadden tijdens 'Dag van Respect' heel even hun eigen radiostation. Ook het thuisfront kon meegenieten want Radio Respect ā€“ met als baseline ā€œDonā€™t worry, be happy!ā€ ā€“ was ook te horen via het internet dankzij Stadsradio Goeiedag Aalst. De aftrap gebeurde in de inkomhal op campus Aalst. Alles was live te volgen via een livestream op de ASZ website en op Stadsradio Goeiedag (105.1 FM). Bovendien kregen de patiĆ«nten de mogelijkheid om ook op de patiĆ«ntenkamer mee te luisteren.

Tijdens deze dag wou het ASZ even stilstaan hoe we respectvol(ler) kunnen zijn naar elkaar. "ā€œEr is verbinding nodig tussen alle betrokkenen, wederzijds respect tussen zorgverleners, artsen, familie en patiĆ«nten.ā€ vertelt communicatieverantwoordelijke Dorien Buyst.

Tot vrijdag 2 november kregen alle medewerkers, patiƫnten en bezoekers de mogelijkheid om een verzoeknummer aan te vragen voor een ASZ-medewerker, een patiƫnt of iemand anders heel speciaal die volgens hem alle respect verdient. "We hebben er enkele verhalen uitgekozen om iets dieper op in te gaan. Ook al vond de live-uitzending plaats in Aalst, campussen Geraardsbergen en Wetteren kwamen ook ruimschoots aan bod. De radiomakers waren eerder al langs geweest om enkele unieke verhalen in te blikken." verduidelijkt Dorien.

Op donderdag 8 november was het resultaat te horen op Stadsradio Goeiedag (105.1 FM). De uitzending was te volgen via www.goeiedagradio.be en werd live gestreamd via de website van het ASZ.

65-PLUSSERS IN THE PICTURE

Eind november stond in ons ziekenhuis traditiegetrouw de Seniorenweek op het programma. Thema dit jaar? 65-plussers in the picture.

En dat bedoelden we letterlijk Ć©n figuurlijkā€¦ Alle 65-plussers die nog werkzaam zijn in het ASZ (als medewerker of vrijwilliger) werden uitgenodigd voor een onvergetelijke fotosessie. We willen hen graag via deze weg nogmaals bedanken voor hun dagelijkse inzet!

CONGRES SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

Een 300-tal genodigden nam deel aan het eerste congres ā€˜Spoedeisende Geneeskundeā€™ in CC De Werf in Aalst. Op donderdag 27/09/2018 bundelden de spoedgevallendiensten van beide Aalsterse ziekenhuizen (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis) hun krachten voor het eerste congres Spoedeisende Geneeskunde in het CC De Werf in Aalst.

ā€œDagelijks wordt de zorgsector geconfronteerd met nieuwe inzichten die een snelle en adequate hulpverlening eisen. Tijdens dit congres komen de mensen uit de sector meer te weten over de hot topics van spoedeisende zorg zoals het PIT-project, Project 1733 en nog veel meerā€¦ ā€, zegt dr. Rimbaut, hoofdarts ASZ. ā€œDit spoedcongres is een primeur in onze regio waarbij we zowel artsen, huisartsen, specialisten, verpleeg-kundigen, ambulanciers als de studenten willen inlichten over veranderingen binnen de spoedeisende geneeskunde.ā€

Dr. Lieven Vergote, medisch diensthoofd spoedopname is alvast enthousiast over het congres. ā€œDe burgemeester zei in zijn toespraak dat Aalst een veilige stad is en dat is het zeker. Het is ook een ā€˜hartveiligeā€™ stad, met veel aandacht voor de aanwezigheid van defibrillatoren, en we hebben natuurlijk twee goede ziekenhuizen. De urgentiediensten van het ASZ en OLV hebben een goede verstandhoudingā€, zegt hij.

Het ging onder meer over de toekomst van huisartsenwachtposten. Bijvoorbeeld in Nederland is die veelal gesitueerd in het ziekenhuis, naast de spoeddienst. ā€œDaar evolueren we bij ons ook naartoe. Niet dat die huisartsenwachtpost nu in de twee ziekenhuizen zal worden uitgebouwd. Maar per ziekenhuisnetwerk zal er in de toekomst wel een huisartsenwachtpost in een van de ziekenhuizen van dat netwerk aanwezig zijnā€, denkt dokter Vergote.

Kon u er jammer genoeg niet bij zijn? Bekijk dan onderstaande aftermovie om kort de sfeer op te snuiven.

OPRICHTING BELEIDSONDERSTEUNENDE CEL

In 2018 zag ook de beleidsondersteunende cel het levenslicht. Heugelijk nieuws. Zowel voor het verzamelen, analyseren en ter beschikking stellen van data en informatie die nodig zijn voor het vastleggen, als voor de realisatie, de evaluatie en de bijsturing van de beleidsdoelstellingen op verschillende niveaus.

Anderzijds biedt deze cel ondersteuning bij de realisatie van complexe doelstellingen, die ziekenhuisbreed of departementoverschrijdend moeten worden gerealiseerd. Een aantal stafmedewerkers werden bijgeschoold op vlak van projectmanagement, waarna ze een of meerdere doelstellingen toegewezen kregen die zij via een opdrachthouderschap moeten helpen realiseren.

De beleidsondersteunende cel komt maandelijks samen en rapporteert aan het managementteam. Jaarlijks wordt na de goedkeuring van de nieuwe operationele doelstellingen door de raad van bestuur, opnieuw bekeken welke doelstellingen ondersteuning van de beleidsondersteunende cel nodig hebben en aan wie ze kunnen worden toegewezen.

Momenteel zitten o.a. volgende projecten onder de vleugels van de beleidsondersteunende cel:

 • organisatie van vooropnames in het ziekenhuis
 • think patient (wachttijden, signalisatie, empathische communicatie, patiĆ«ntenbevragingen)
 • lean in de administratie

HET ASZ BOUWT ESCAPE ROOM VOOR WEEK VAN DE PATIƋNTVEILIGHEID

Tijdens de ā€˜Week van de patiĆ«ntveiligheidā€™ pakte het ASZ uit met een spectaculaire actie om alle medewerkers te sensibiliseren. Deelnemers kregen opdrachten en raadsels die te maken hebben met reanimatie, handhygiĆ«ne, evacuatie ā€¦ De op maat gemaakte escape room was opgetrokken in het magazijn op campus Aalst. Ontsnappen was alleen maar mogelijk als het team patiĆ«ntveiligheid hoog in het vaandel droeg.

Een escape room is een spel waarbij men in een kamer wordt opgesloten en aan de hand van raadsels, puzzels en opdrachten moet zien te ontsnappen. Het initiatief kaderde in de nationale ā€˜week van de patiĆ«ntveiligheidā€™ van 19 tot 25 november 2018.

ā€œIn de escape room gingen teams van vier of vijf personen allerhande factoren ontdekken die aanleiding gaven tot risicovolle situaties in een ziekenhuisā€, vertelt kwaliteitscoƶrdinator Sanne Van Lierde. ā€œAan de hand van doe- en denkopdrachten baanden ze zich een weg doorheen het parcours. Het team dat het snelst ontsnapte, won. Kennis, vaardigheden en samenwerken waren een must.ā€

In de escape room kon iedereen die verbonden is aan het ASZ een week lang terecht om te ontsnappen. PatiĆ«ntveiligheid is niet alleen voor het zorgend en (para)medisch personeel van belang. Ook bijvoorbeeld het technisch, poets- en administratief personeel dienen op de hoogte te zijn. Voor de bezoekers en patiĆ«nten was de escape room niet toegankelijk. Echter organiseerden we tal van acties aan het onthaal op de drie campussen om deze themaweek in de kijker te plaatsen zoals een ā€˜hand-in-scanā€™. Het fluolicht van dit toestel liet de patiĆ«nten en bezoekers snel en eenvoudig weten of hun handen goed ontsmet waren. Dit toestel beoordeelt objectief de techniek van een correcte handhygiĆ«ne.

PILOOTPROJECT BURN-OUT 'WE CARE FOR YOU'

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft vandaag het startschot gegeven voor drie initiatieven rond de preventie van burn-out op de werkvloer. Het pilootproject 'We Care for You' van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis past binnen haar visie op een geĆÆntegreerde aanpak van burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen, waarbij werkgevers, zorgverleners en overheid de handen in elkaar slaan om de ontwikkeling van een burn-out te voorkomen.

Pilootproject burn-out

Minister De Block koos voor 12 pilootprojecten uit verschillende sectoren die een innovatieve aanpak van burn-out zullen uittesten in de praktijk. ā€œWe Care for Youā€ door het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis is er daar Ć©Ć©n van. De bedoeling is om goede tools te ontwikkelen die werkgevers, overheden, zorgverleners en individuen later kunnen gebruiken om burn-out te voorkomen. Dat kan gaan over behandelmodellen maar evengoed over diagnostische tests of een systeem om alarmsignalen vroegtijdig te herkennen op de werkvloer. Cruciaal is dat burn-out niet eenzijdig wordt benaderd maar dat in elk project verschillende actoren binnen een bredere visie samen-werken: zorgverleners, administraties, academici, zelfstandigenorganisaties, artistieke organisatiesā€¦ Het project 'We Care for You' is geselecteerd uit 77 inzendingen.

We care for you

ā€œWe Care for You staat voor een geĆÆntegreerde zorg voor alle medewerkers. Medewerkers die vragen hebben omtrent het thema burn-out, die een bezorgdheid hebben omtrent het psychische welbevinden van een collega of vragen hebben over hun eigen welbevinden, kunnen contact opnemen met Ć©Ć©n van de leden van het We Care for You-team. Suggesties ter verbetering van de dienst, in het kader van burn-out preventie, kunnen ook gedaan worden bij het team, dat in overleg kan gaan met de directie om eventuele organisatorische aanpassingen door te voeren. Bovendien worden er opleidingen voorzien in het kader van burn-out preventie en zal een online tool ondersteuning bieden naar zelfzorg.ā€ vertelt Karolien Kerckhofs, vertrouwenspersoon en HR-medewerker bij het ASZ.

De leden van het preventieteam krijgen hiervoor een professionele opleiding. Zij zullen de eerste aanspreekpunten zijn op de verschillende campussen. Ze bieden een luisterend oor, geven advies, doch verwijzen ook door naar professionele hulpverlening en naar het Medisch Sociaal Team (MST), bestaande uit de arbeidsgeneesheer, de personeelsdirecteur, een lid van HR, de vertrouwenspersoon en een lid van de werkgroep burn-out preventie.

De trein die gevormd wordt met het MST garandeert dat er tevens beleidsmatige en organisatorische acties kunnen ondernomen worden ter preventie dan wel curatie van werkgerelateerde mentale aandoeningen die het individuele niveau overstijgen. De preventie en curatie vormen hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als van de medewerker, beide partijen dienen een bijdrage te leveren om een efficiƫnt burn-out beleid te leiden. Daarenboven bieden we intervisies aan de leidinggevenden aan. Alle afdelingen krijgen tevens, individueel en op teamniveau, een opleiding, gekoppeld aan een online tool om dit leertraject permanent te continueren.

Bovendien wil het ASZ sterk inzetten om het contact tussen de werknemer en de werkgever tijdens zieke te behouden. Om dit vernieuwende project impact- en succesvol te maken, is een nauwgezette multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk tussen het We Care for You-team, het Medisch Sociaal team en de vertrouwenspersoon. We zijn trots dat dit nieuw project geselecteerd is en dat onze expertise kan ingezet worden bij de aanpak van dit maatschappelijk probleem. Met dit project willen we op de werkvloer uittesten hoe we de signalen vroegtijdig kunnen detecteren en hoe we kunnen vermijden dat iemand daadwerkelijk een burn-out ontwikkelt. Want voorkomen is altijd beter dan genezen.

WEEK VAN VEILIGHEID EN GEZONDHEID @ ASZ

Oktober is de jaarlijkse afspraak voor de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Van 22 tot 26 oktober werd er in het ASZ tal van evenementen en activiteiten georganiseerd om een gezonde werkplek te promoten.

In het ASZ ligt de focus dit jaar op de preventie van burn-out. Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk. Mensen met een burn-out hebben het gevoel opgebrand te zijn en kunnen geen energie of motivatie meer vinden in hun werk. Vaak is dit het gevolg van langdurig aanhoudende werkstress, waar te weinig ontspanning tegenover staat. En daar willen we dus intern wat aan doenā€¦

Volgende activiteiten werden op de drie campussen georganiseerd:

 • Kookworkshop
 • Initiatieles yoga
 • Lachcursus
 • Opleiding burn-out: ā€œPreventie van burn-out, de differentiaal diagnose en behandeling van burn-out"
 • Ademhalingsoefenigen
 • Infokiosk door de werkgroep burn-out preventie
 • Persoonlijk bezoek door de ergonomen van Liantis

ASZ PERSONEELSFEEST

Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan, organiseerde het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis een groot personeelsfeest voor al haar artsen en medewerkers. Vrijdag 14 december was het weer zover. Honderden personeelsleden maakten er een uitbundig feest van in het schitterende decor van De Filatuur in Aalst. Bedankt aan alle aanwezigen en helpers om er een TOP feest van te maken!

#SAMENSTERK

ā€˜KERSTMARKT FOR LIFE' ZORGT VOOR EEN RECORDOPBRENGST VOOR DE WARMSTE WEEK

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis organiseerde op dinsdag 18 december een ā€™Kerstmarkt for Lifeā€™ op de drie campussen. Verschillende afdelingen sloegen hun handen in elkaar om een gezellige kerstmarkt in te richten voor het goede doel. De integrale winst gaat naar twee organisaties die het ASZ nauw aan het hart liggen namelijk Foundation Jana De Koker en Renaissance. Dankzij de steun van talloze ASZ-medewerkers, bezoekers en directie kunnen we afklokken op een recordopbrengst van 10.000 euro!

De ASZ-medewerkers waren meteen heel enthousiast om deel te nemen aan De Warmste Week. Op eigen initiatief gingen verschillende medewerkers aan het knutselen en bakken met als resultaat veel originele kerstcadeautjes en allerlei lekkers om te verkopen tijdens onze ā€˜Kerstmarkt for Lifeā€™. Op de drie campussen (Aalst, Geraardsbergen en Wetteren) werden er tal van acties georganiseerd, je kon er onder meer genieten van heerlijke verse soep, croque monsieur, pannenkoeken of gezellig snuisteren tussen leuke kerstcadeautjes zoals juwelen, kerstkaartjes, kerstrozen, gehaakte kunstwerkjes, enz.

ā€œWe kunnen zeggen dat ons evenement opnieuw een schot in de roos is gewordenā€, aldus communicatieverantwoordelijke Dorien Buyst. ā€œMet de steun van de directie, medewerkers en de talloze bezoekers kunnen we weer afklokken op een mooi resultaat. Dankzij hen is het opnieuw een bijzonder warme kerstmarkt in een magische sfeer geworden. Het was fantastisch om te zien hoe de drie campussen zich inzetten en samenwerkten voor het goede doel.ā€

Dit jaar gaat de opbrengst van onze ā€˜Kerstmarkt for Lifeā€™ naar Foundation Jana De Koker en Renaissance. Foundation Jana De Koker wil een aangename ziekenhuisomgeving creĆ«ren voor zieke kinderen. Zij hebben reeds meerdere giften gedaan aan het ASZ om een aangenamer klimaat aan te bieden voor kinderen in het ziekenhuis, via deze weg willen wij hen graag bedanken. Meer informatie over deze vzw vindt u terug op de website: www.foundationjanadekoker.be.

Renaissance is een privƩ-initiatief dat de verloskunde in Bukavu (Oost-Congo) wil verbeteren. De omstandigheden waarin vrouwen moeten bevallen zijn erbarmelijk, jammer genoeg sterven er nog heel wat moeders en baby's. Deze organisatie heeft als doel vrouwen te helpen op niveau van prenatale opvolging en hun zwangerschap. Dr. Guy Verhulst, medisch diensthoofd Gynaecologie bij het ASZ, is de oprichter van dit fonds. Meer informatie vindt u online terug op de website: www.renaissance-bukavu.be.

LEVENSLOOP AALST

De twee Aalsterse ziekenhuizen ASZ en OLV bundelden opnieuw hun krachten om van de derde editie van Levensloop Aalst een groot succes te maken! Levensloop Aalst haalde in 2018 bijna 200 000 euro binnen voor kankeronderzoek.

De 24 uur symboliseren het voortdurende gevecht van patiƫnten en hun naasten tegen de ziekte. De zowat honderd deelnemende teams losten elkaar af tijdens een estafette, en daar lieten zij zich voor sponsoren. Levensloop Aalst is ƩƩn van de drie grootste acties in het land. En ook de opbrengst van 2018 bewijst dat opnieuw.

Created By
Dorien Buyst
Appreciate

Credits:

Ā© dienst communicatie, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.