İSVİÇRE VİZESİ, ÜCRETLERI, SÜRELERI, FORMLARI, EVRAKLARI, FİYATLARI, NE KADAR SÜREDE ÇIKAR GİBİ BİLGİLERİ HERGÜN SİZLER İÇİN GÜNCELLİYORUZ - 0 312 446 37 35

İsviçre’ye seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus (bordo) hamili vatandaşları İsviçre vizesibaşvurusunda bulunmak mecburiyetindedirler.

İsviçre Devleti Schengen Bölgesi’ne üye bir ülkedir. Dolayısıyla, pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunmayan Umuma Mahsus (bordo) pasaport hamili kişiler bu ülkeye gerçekleştirecekleri kısa süreli (90 güne kadar olan) seyahatler öncesinde İsviçre Schengen vizesine başvurmalıdır.

Hususi, Diplomatik veya Hizmet Pasaportu hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatler için İsviçre vizesi başvurusu yapma mecburiyeti yoktur.

İsviçre’ye seyahat etmeyi planlayan kişiler vize başvurularını İsviçre Konsolosluğu’na, İsviçre Büyükelçiliği’ne ve İsviçre Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurum (TLS Contact) ve Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm/ Seyahat Acentelerine yapabilirler.

İsviçre’ye uzun süreli( aile birleşimi, oturum, çalışma gibi…..) sebeplerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan üçüncü ülke vatandaşları başvurularını direkt olarak İsviçre Ankara Büyükelçiliği’ne ve İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu’na yapmalıdır.

Ancak İsviçre Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Departmanı kapandığı için Türkiye’de yaşayan İsviçre vatandaşlarının konsolosluk hizmetleri ve vize ile ilgili bütün işlemler 15 Nisan 2013 tarihinden itibaren İstanbul’da bulunan İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yürütülmektedir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.