Ranuan kansalaisopiston suurkuoron kevätharjoitukset 8.4 ja 6.5 klo.10-17

Kuoro esiintyy kuorokavalkaadissa Ranuan kirkossa neljän muun kuoron kanssa lauantaina 27.5

Kuoro esiintyy Ranuan kirkossa 27.5

Lisäksi esitämme laajempaa ohjelmistoa Hillamarkkinoiden etkoilla perjantai-illassa 4.8

Kuoron ohjelmisto:
Created By
Cecilia
Appreciate

Credits:

Created with images by IK3 - "cloudberry bush produces berries berry"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.