Koor Zeur niet! Demi Terpstra

1. Vooronderzoek. Ik ben begonnen met het onderzoeken van het koor Zeur niet! Het viel me op dat het koor vooral uit oudere bestaat, die gekleed zijn in witte kleding met rode accenten. Ook is de naam van het koor gebasseerd op een musical van Annie M.G. Schmidt, dus daar ben ik vervolgens op gaan doorzoeken. Ook heb ik voorbeeld logo's bekeken en annimaties van Annie M.G. Schmidt.

2. Schetsen. Na het voorzonderzoek ben ik begonnen met het schetsen van logo's, als voorbeeld voor wat ik misschien wil gaan maken. Ik heb gekozen voor het ''pauze'' teken naar aanleiding van de naam van het koor, en muzieknoot spreekt voor zich.

3. Typografisch schema.Voor het schema ben ik wat rondkijken op google voor verschillende lettertype. Toen ben ik hard opzoek gegaan naar het type wat ik toepasselijk vind voor het koor Zeur niet! Hier zijn de lettertype die ik interessant vond.

4. Het kleurenschema.Aangezien het koor altijd in de het wit met rood gekleed is leek met handig om dit te gebruiken in de mogelijke kleurenschema's.

5. Het uitgewerkte logo

Ik hoop dat u er wat aan heeft

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.