Loading

Ontmoetingskerk Ontmoet het ont-moeten als basis voor samen zijn

Wat begon als een initiatief in november om jongvolwassenen en "jonge" gezinnen weer samen te brengen in de Ontmoetingskerk Vriezenveen krijgt een vervolg. Zoals een windmolen energie opwekt door de wind, gaan wij energie opwekken door bijeenkomsten te organiseren die een bijdrage leveren aan een goed gevoel van samenzijn. Het goede gevoel van vertrouwen, lachen, omzien naar elkaar, verbinden van talenten en samen op zoek naar spirituele inspiratie.

Op 3 februari was er een gemeente bijeenkomst waarin ruim 100 gemeenteleden hebben nagedacht over de kenmerken van een nieuwe voorganger van Ontmoetingskerk Vriezenveen. Welke kennis, kunde en karakter moet hij of zij hebben?

Maar minstens zo belangrijk was de vraag : "Wat kunnen de gemeenteleden zelf doen? Welke talenten hebben we in huis? En hoe zorgen we ervoor dat die talenten de energie hebben om zich in te zetten.

Vaker genoemd wordt dat we eerder moeten werken vanuit een stip op de horizon, dan vanuit het beschrijven van de huidige situatie.

In de middag van 3 februari kwamen 50 jongvolwassenen en jonge gezinnen bij elkaar. Met als enige doel om elkaar te ontmoeten. Een gesprek met elkaar aan te gaan tijdens een maaltijd. Elkaar vragen te stellen om elkaar beter te leren kennen. De reden hiervoor was dat de groep 20-ers, 30-ers en 40-ers elkaar nauwelijks kennen en vaak ook niet weten welke rol ze in de Ontmoetingskerk Community spelen.

Aan het eind van de maaltijd kwam het idee op om een vervolg te organiseren, maar wat? Op verschillende tafels werden ontzettend mooie ideeën gedeeld. Die hebben we samengebracht in 4 thema's.

 1. Verbinden van gezinnen
 2. Verbinden van generaties
 3. Ont-moeten
 4. De kerk en de dienst

Op de volgende slides kun je de ideeën en uitwerkingen zien.

Verbinden van gezinnen

 • Dauwtrappen met Hemelvaart
 • Een wandeling organiseren
 • Creatieve workshops
 • Community Cinema
 • Wandelgroepje
 • Samenzijn met de kinderen bij 'de Keijzer'
 • Wens : het zoeken van herkenning en het elkaar leren kennen

Verbinden van generaties

 • De wens om elkaar beter te leren
 • Eenvoudige soepmaaltijd voor jong en oud organiseren
 • Running diner
 • Multigeneratie ontbijt
 • Wees milder naar elkaar #doeslief

Ontmoeten

 • Speeddaten met de kletspot
 • De wens is om elkaar beter leren kennen door een spel
 • Op bezoek gaan bij gezinnen die het nodig hebben
 • Elk gezin nodigt een gezin uit, om zo de community te laten groeien

Kerk en de dienst

 • Wij gaan zo vaak mogelijk naar kidstime
 • Ontmoeting na kidstime met koffie en lekkers
 • Vaker jonge muzikanten in de dienst
 • Samen lunchen na kidstime
 • Vaker andere liederen in de ochtenddienst
 • ....maar ook de wens om de versnippering van diensten eruit te halen en te werken aan een dienst die voor iedereen prettig voelt.

Vervolg

Deze week is er in een kleine groep nagedacht over een vervolg. Daarin hebben we we de conclusie getrokken dat nog lang niet alle jonge gezinnen en/of jongvolwassenen zijn aangesloten. We willen er voor zorgen dat iedereen in de leeftijd tussen (ongeveer) 23-50 is geïnformeerd en zich uitgenodigd voelt om mee te denken en mee te werken. Dat wil niet zeggen dat iedereen overal bij moet zijn. We beseffen dat niet iedereen zich wil of kan inzetten, al het begrip daarvoor. We zoeken dan ook naar makkelijke en snelle vormen van communicatie. De eerste is een informatiekanaal via What's Appgroep per wijk.

Een tweede actie is een activiteit kiezen in mei/juni om voor de zomer samen af te sluiten, na te denken over nieuwe ontmoetingen in het seizoen 19-20 en gewoon weer om elkaar beter te leren kennen. Daarom organiseren we een korte meetup van een uur om samen te kijken wat we gaan organiseren en wanneer.

Vervolgbijeenkomst do 28 maart '19 19.30-20.30 Ontmoetingskerk

We zullen hiervoor geen aparte uitnodiging sturen. Iedereen is welkom om mee te denken. In de What's Appgroep(en) zullen we hier nog aandacht aan besteden om te kijken hoeveel er komen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.