Loading

JAARVERSLAG 2018 STICHTING LEFTEAM

“We hebben een droom dat op een dag, jongeren in Zuid-Limburg, niet tussen het wal en schip komen te zitten. Een Zuid-Limburg waar jongeren niet thuis op de bank hangen; want thuiszitten, hoe kort dan ook, is géén optie. Een Zuid-Limburg waar gepraat kan worden, maar waar vooral gedaan wordt. Een Zuid- Limburg waar niet alleen de aandacht uitgaat naar jongeren mét een startkwalificatie. Maar waar jongeren, die een startkwalificatie ‘tijdelijk’ niet halen, of simpelweg nooit zullen halen, wél als volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar wat jongeren WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen. Een Zuid-Limburg waar je met talent en wilskracht ook heel wat kunt bereiken. We have a dream….”

Met zorg, liefde en aandacht talent ontdekken in onze sociale bakkerij: Stadsbakkerij LEF.

Buurzaam koken KIDS, kinderen uit de buurt komen koken, onze LEFjongeren begeleiden en faciliteren.

LEFjongeren begeleiden, faciliteren én samen organiseren bijvoorbeeld met Winter in Blue; het zintuiglijk winterevenement voor de allerkleinsten.

Meedraaien in een échte werkomgeving. Je kunt niets 'fout' doen!

Jezelf presenteren hoort daar óók bij ...

Trots op wat jezelf hebt gemaakt. Jongeren zijn tot veel in staat.

Diploma halen door motivatie, doorzettingsvermogen en vooral LEF.

Heerlijk in de bakkerij staan. En leren door het gewoon te doen. Hoe simpel is dat?

Thuiszitten is géén optie. Aan de slag in een inspirerende en 'veilige' omgeving.

Focus (indien mogelijk) op het behalen van het diploma.

Samenwerking = samen werken.

Ook daar waar communicatie soms een uitdaging is.

De coördinatoren van 21 projecten van MKvJ van het Oranje Fonds, waaronder Kim van Arensbergen, samen met Hare Majesteit Koningin Máxima op de foto.

Meer Kansen Voor Jongeren >> Ook in 2018 werkte Stichting LEFteam in Maastricht vol enthousiasme aan het verwezenlijken van deze droom (die de lezers die het vorig jaarverslag hebben gezien ongetwijfeld herkennen). Bijzonder stimulerend was dan ook dat ons team in maart 2018 het bericht ontving (van Hare Majesteit Koningin Máxima persoonlijk) dat LEF mee mocht gaan doen met een driejarig programma van het Oranje Fonds. In dit programma, Meer Kansen Voor Jongeren, verzorgt het LEFteam het project: Buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren.

Voortijdig schoolverlaten >> 2018 was het tweede jaar dat we met financiële steun van de Gemeente Maastricht een deel van de basiskosten van onze stichting konden dekken: huisvestingskosten, personeels- en kantoorkosten. Deze basissubsidie, werd aangevuld met een financiële injectie van het Oranje Fonds voor schooljaar 2018-2019 om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Een project dat de verspilling van jong talent wil tegengaan en de vergroting van maatschappelijke ongelijkheid in Maastricht en omgeving wil bestrijden. Voortijdig schoolverlaten komt overal voor, maar in Zuid-Limburg - en vooral in Maastricht en Heerlen - is het aantal jongeren dat zonder diploma school verlaat, groter dan in vergelijkbare steden in Nederland.

Winter in Blue, december 2018: LEFjongeren, MAS-stagiaires, vrijwilligers en buurtkinderen samen aan de slag.

Talent-ontdekplek >> LEFteam heeft ook in 2018 heel wat jongeren zien komen en (gelukkig!) ook weer zien gaan. Jongeren die een verkeerde schoolkeuze maakten, tijdelijk door omstandigheden niet goed in hun vel zaten, foute vriendjes/en of vriendinnetjes hadden en/of gehecht waren aan bepaalde middelen die niet standaard in het medicijnkastje staan. Maar ook jongeren die de schooldruk niet goed aankonden of op school niet alledaags gedrag vertoonden. Voor deze jongeren wil LEF er simpelweg zijn, en een talent-ontdekplek aanbieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat in iedere jongere een talent schuilt, al is dat talent soms (nog) latent. In schooljaar 2018-2019 vonden veel jongeren, die het LEF hadden om aan hun toekomst te werken, hun weg weer naar het beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs, en zo kwamen ook zij weer dichter bij hun droom. De actuele cijfers zijn te zien in de infographic.

Dankbetuiging >> Natuurlijk past in dit online jaarverslag een dankbetuiging aan de Gemeente Maastricht, het Oranje Fonds, de andere subsidiënten, sponsoren en zakelijke partners voor de financiële steun die we mochten ontvangen. Maar ik sluit graag af met vooral veel dankbaarheid te uiten voor al onze vrijwilligers. Hun belangeloze en grote inzet is het stevige fundament waarop LEF is gebouwd.

Dr. Jeroen Winkels, voorzitter bestuur Stichting LEFteam

2018 in film >> Een kort filmpje, waarmee we Oranje Fonds overtuigde van het LEF dat Zuid-Limburg nodig heeft.