Planeetat Saturnus ja neptunus

SATURNUS - SATURN

Saturnus on kuudes planeetta auringosta lähtien. Saturnus on jättiläisplaneetta.

Saturnuksella on 62 kuuta. Saturnuksen vuorokausi on 11 tuntia ja vuosi 29,5 maan vuotta.Saturnus koostuu suurimmaksi osaksi vetystä.

Saturnuksella on seitsemän päärengasta. Renkaat koostuvat jäästä ja pii- sekä rauta-oksidista.

NEPTUNUS- NEPTUNE

Neptunus on kaukaisin planeetta auringosta laskien. Neptunus löydettiin vuonna 1846.

Neptunuksella on 14 kuuta. Neptusessa on kovia myrskyjä joiden nopeus voi olla jopa 600m/s ,joka vastaa noin äänen nopeutta.Neptunuksella on ohut rengasjärjestelmä jossa on kuusi rengasta

Neptunuksen keskietäisyys auringosta on n.4490 milj. km. Neptunuksen pintalämpötila on -220 astetta. Neptunuksella kestää 164 vuotta kiertää aurinko. Neptunus on neljänneksi suurin planeetta. Neptunus on saanut nimensä kreikkalaisen jumalan Poseidonin mukaan.

Credits:

Created with images by skeeze - "montage planets jupiter"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.