Loading

Meandert(h)aal 5 februari 2021

Sallandse Heuvelrug

Hanneke Timmer - persoonlijk

Na ruim 20 jaar met veel plezier te hebben gewerkt op de Meander (voorheen Prinses Margriet- en Prins Clausschool) heb ik om gezondheidsredenen besloten aan het eind van dit schooljaar met prepensioen te gaan. Het is een voorrecht dat ik in deze fijne schoolorganisatie mag samenwerken met enthousiaste onderwijsmensen. Ik voel me op de Meander altijd gesteund door een deskundig team leerkrachten met veel passie voor hun leerlingen en het onderwijs-vak. We hebben in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de modernisering en de optimalisering van de kwalitatieve inhoud van ons onderwijs. Samen met u als betrokken ouders en een actieve Ouder- en Medezeggenschapsraad vormen we een mooie schoolgemeenschap waar ik trots op ben. De komende maanden zal ik daarom nog wel nodig hebben om naar dit afscheid toe te groeien.

Kind op maandag.

Thema van de week: Goed geregeld!

Lucas 6: 1-19

Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? Door het te doen, laat hij het zien. Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die eropuit gestuurd worden.

Onze stichting ‘Ieder kind telt’ heeft voor al haar scholen subsidie aangevraagd die is toegekend om in te zetten voor programma’s die leerlingen kunnen helpen om achterstanden in te halen of te beperken. Besloten is om voor alle scholen de programma’s ‘Bouw’ en ‘Letterster’ aan te schaffen. Dit zijn ondersteunende leesprogramma’s want door goed te leren lezen wordt in onze samenleving de wereld voor je ontsloten.

‘Bouw’ is een digitaal ondersteuningsprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief extra hulp te geven om leesproblemen en leesachterstanden te voorkomen. Het programma heeft een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing en is een effectief middel gebleken in de praktijk. Het programma wordt ingezet voor leerlingen in de groepen 2 t/m 4. Het heeft al veel kinderen geholpen om onnodige leesproblemen te voorkomen en dus ook onnodige frustraties.Wanneer u meer wilt weten over dit programma vindt u de informatie door onderstaand filmpje te bekijken. ( klik op de knop)

Om een totaalaanpak te kunnen bieden hebben we als vervolg op genoemd programma ‘Letterster’ aangeschaft voor de leerlingen in de groepen 4 t/m 8. Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Hiermee kunnen we als school eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning bieden op het gebied van lezen en spellen voor alle leerlingen.

We willen met de programma’s gaan beginnen als het weer mogelijk is om leerlingen uit verschillende groepen te laten samenwerken. Dat is in de komende weken nog niet het geval. Achter de schermen zijn we echter volop bezig om alle voorbereidingen te treffen, waardoor we kunnen starten zodra dat weer mogelijk wordt. De ouders van de leerlingen die met de programma’s gaan werken krijgen daarover van ons t.z.t. een bericht.

Open Huis.

Ondanks Corona hebben we de afgelopen twee weken verschillende nieuwe ouders mogen ontvangen en informeren over onze prachtige school. Daar zijn we heel blij mee. Zeker nu er geen mogelijkheid is om een gezellig open huis te organiseren. Misschien kent u nog meer ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden bij de Meander? Vertel hen dat ze rustig mogen bellen of mailen en dat er dan tijd wordt vrijgemaakt voor een rondleiding.

Korte agenda.

  • 8 februari - opening van de scholen
  • 20 t/m 28 februari - voorjaarsvakantie

Letterfeest.

De kinderen van groep 3 hebben afgelopen week een feestje gevierd. Een tijdje geleden hebben ze al mooie taarten gemaakt voor het thema feest en nu mochten ze een heuse speurtocht lopen door de wijk, omdat ze alle letters hebben geleerd. De kinderen speelden het letterzoekspel en gingen op zoek naar letters en woorden. De oplossing was: ik vier het letterfeest. Onderweg ontvingen ze enkele versnaperingen. Het raam bij groep 3 was het eindpunt. Alle kinderen kregen een letterdiploma én een feestzakje om thuis nog een klein feestje te vieren. Super goed gedaan allemaal en dank aan alle ouders die een bijdrage hieraan hebben geleverd!

Groep 2.

Na elke dag online lessen te hebben gevolgd, mochten de kinderen van groep 2 een buitenopdracht doen. Woensdag, donderdag of vrijdag gingen de kinderen van groep 2 een speurtocht beroepen zoeken /huisnummer bingo/ woorden zoeken doen. Bij verschillende kinderen uit onze groep hing een afbeelding van een beroep voor het raam met een woord eronder. Hierna werd er een foto naar juf gestuurd. Lekker buiten op zoek naar beroepen, huisnummers en woorden. Als laatste kwamen ze bij school waar 3 beroepen voor het raam van groep 2 hingen met de laatste woorden erop. Uiteindelijk kwam er het volgende uit: Hoera, wij zijn blij dat wij weer naar school mogen en onze vriendjes, vriendinnetjes en juffen weer zien! Fijn dat de kinderen iedere dag online waren met hun vader, moeder, opa of oma. Ook voor jullie een dikke pluim om het altijd maar weer voor elkaar te krijgen! Nu mogen we weer de lessen op school volgen, wat zal dat toch een feestje zijn om elkaar weer live te zien.

Gefeliciteerd.

Diversen.

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Sonyuser - "snow winter forest"