Reiderland protestantse gemeente

Garnizoenskerk Bad Nieuweschans

We beleven en delen
Samen eten
Samen op reis
Onze cantorij: klein in getal, groot van stem
Aandacht voor zending en eerlijke handel. De Wereld Ontmoetings Winkel (WOW) uit Vriescheloo is ieder jaar wel een keer aanwezig in de dienst

Muziek en zang, in de diensten of tijdens culturele activiteiten met solisten, koor of jongeren

Op gezette tijden kindernevendienst

Als we het over Protestantse gemeente Reiderland hebben, moet zeker ook de ds. Aderstichting genoemd worden:

Ds. Ader verborg in de oorlog onderduikers in de pastorie te Nieuw-Beerta en werd gefusilleerd. Over deze oorlogsperiode schreef mw. Ader-Appels het boek “Een Groninger pastorie in de storm”.

Na de oorlog heeft zij het werk van haar man voortgezet. Zij bouwde in 1947 in Drieborg een pastorie en zaal voor het gemeentewerk en heeft 50 jaar in Drieborg en wijde omgeving gewerkt.

De Ds. Aderstichting draagt tot op de dag van vandaag substantieel bij aan de kosten van de predikantsplaats.

In de kerk van Nieuw-Beerta is een hoek ingericht over dit bijzondere echtpaar

Zo hebben en houden we in onze kleine gemeente oog voor jong en oud;

onlangs nog werd door 2 jongeren hun doop bevestigd in een belijdenisdienst

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.