Purpose Recruitment betekenisvol ondernemen

Purpose Recruitment is maar met een enkele reden opgezet: wat nou als mensen echt in hun kracht komen te staan binnen hun werk? Als ze vanuit hun eigen betekenis kunnen werken?

Purpose Recruitment staat voor betekenisvol werken. Voor ons is dat een werkplek waar medewerkers vrijheid voelen in het werk, werken vanuit hun drijfveren, hier plezier en vertrouwen in ervaren en een positieve energie op de de werkvloer bewerkstelligen.

30% van de young professionals zoekt werk met een duidelijke purpose.

Organisaties die dit inzien maken een omgeving mogelijk waar werkgever en werknemer elkaar versterken. Dit zijn de werkgevers die zich realiseren dat juist deze mensen de organisaties doen groeien, innovatie mogelijk maken en van organisaties een succesvolle organisatie maken.

"Echt succesvolle bedrijven nemen geen bekwame mensen aan om ze vervolgens te motiveren, ze nemen gemotiveerde mensen aan om te inspireren." Simon Sinek

Deze organisaties lopen dan ook voorop in het creƫeren van ruimte voor nieuwe werktrends en culturele veranderingen en uiten dit transparant en met trots richting de buitenwereld. Dit met als doel om van elkaar te leren en ontwikkeling mogelijk te maken.

Hoe wil Purpose Recruitment deze verandering realiseren? Wij gaan voor Triple Purpose.
  1. Purpose Recruitment heeft een Purpose Scan ontwikkeld waar het verbinden van mensen rondom betekenisvol werken centraal staat.
  2. Purpose Recruitment staat voor het werven, matchen en behouden van young professionals.
  3. Purpose Recruitment doet structureel onderzoek naar young professionals. Wij geloven in young professionals en begrijpen ze ook omdat we met ze praten en sparren. Sterker nog, we filmen ze ook. Maar vooral verbinden wij ons met deze young professionals zodat we de beste kandidaat vinden die zich langdurig wil verbinden aan je organisatie.
Talent en focus zijn essentieel voor succes.

Purpose Recruitment wil dit realiseren door samen op te trekken. Wil jij ook verandering realiseren? Het verschil maken?

Rebecca Roggeveen 06-51273330 of rebeccaroggeveen@purposerecruitment.nl

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.