Leeds En fotballtur i mars

10. mars dro vi til Leeds for å se kamp på Elland Road mot QPR

På plass i Taxi med en øl på vei fra Manchester til Leeds

Fremme på hotellrommet

Tom og Mick

The Old Peacock ved Elland Road

Ølkø på Old Peacock før kamp

Kampdag, Elland Road

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.