ASE International conference Studiereis 4 t/m 6 januari 2016

Science throughout a global lens

Elena Lengthorn en Kevin Bailey

Praktische ideeen voor het gebruik van global learning in het science curriculum.

Uitgewerkt schema Global Learning

Wat kunnen we er in de les mee?

Bij bepaalde programma's kunnen we laten aangeven in hun blog wat de maatschappelijke gevolgen van het programma zijn en hoe het gebruik van deze programma's mensen beïnvloed, bijvoorbeeld bij photoshop.

Een ander manier om het Global Learning Programme te gebruiken is om de leerlingen de doelen om te laten zetten in animatiefilmpjes.

Bij het project van klas 3 ak/ec/lb zouden we een aantal van de getoonde proeven kunnen gebruiken, zoals het maken van een krot waarbij de fles met water als lichtverpreider werkt. Ook kunnen we gebruik maken van de VN doelen voor 2030.

Impressies

Does developed mean more advanced: STEM teacher education in Uruguay?

John Oversby

Wat moeten STEM docenten weten en kunnen. Meer onderwerpkennis? Effectief gebruik van ICT? Of hoe te handelen bij praktisch werk, om systematisch denken te begeleiden en het geven van manieren om creatieve oplossingen te bedenken.

Ervaringen van de spreker bij opleiden van docenten in Uruguay.

Wat kunnen we er in de les mee?

Een vorm van werken waar John mee werkt is het geven van het antwoord en dan laten bedenken wat de vragen zouden kunnen zijn. Deze vorm komt bij ons terug in de meer praktische opdrachten, waarbij we het einddoel stellen en de weg er naartoe open laten, waardoor de leerlingen zich de vraag moeten stellen hoe dit te bereiken is en onderzoek moeten doen, om antwoord te krijgen op die vragen.

Modeling evidence circles and formative assessment

Jim McDonald Central Michigan University

Door gebruik van de fasen van de maan leren de leerlingen bewijzen te verkrijgen en kritisch over deze bewijzen na te denken en te reflecteren. Groepjes die naar een bewijs toewerken. Helaas maar 3 deelnemers aan deze workshop.

Wat kunnen we er in de les mee?

Leerlingen begrip bijbrengen dat niet alles is zoals ze denken of wat algemeen gedacht wordt. Dit kan door denkbeelden te laten bekijken en beargumenteren. In kleine schaal kunnen we bespreken wat de uitkomsten zijn van bijvoorbeeld gamemaker en dan veranderingen in hun games te bespreken.

Ipad and netwerk data logging

Barry Hawkins, Data Harvest

Wat kunnen we er mee in de klas?

Helaas ging deze workshop niet precies waar ik voor gekomen was. Wel een mooi programma voor dataloging gezien, maar de verwerking van die data, waar ik voor kwam, zat niet in de workshop.

Physics for the 21st century

Samir Moezzi, Cleapss

Physics kit maken voor een lage prijs, hulp van techniek bij natuurkunde

Wat kunnen we er mee in de klas?

Heel concreet kan ik nog niet aangeven wat we zouden kunnen doen, maar een ondersteunende functie bij naskbi praktica, bijvoorbeeld op het gebied van de verwerking van gegevens zou kunnen.

THE maths of art and the art of maths

Marcus' du Sautoy

Wat kunnen we er mee in de klas?

Leuke en interessante lezing over kunst en wiskunde en vice versa. Waarbij de directe toepassing niet zo duidelijk is, maar waar we op verschillende manieren al rekening mee houden, bijvoorbeeld bij grafisch ontwerpen of de compositie van foto's.

THE flying circus of micro:bits

Mevrouw en meneer Downie

Wat is engeneering? Het gebruik van huis-, tuin- en keukenspullen om 'machines' in elkaar te zetten.

Enkele voorbeelden van zijn 'machines'

Een heleboel rare proefjes, waarvan vele redelijk gevaarlijk, meer voor techniek dan voor ons, maar de Microbits zijn ook voor ons interessant.

Wat kunnen we er mee in de klas?

Microbits met scratch programmeren en verder verwerken in bijvoorbeeld de rups in de onderstaande video, lijkt ons wel een onderwerp waar we wat aan gaan hebben. Zeker ook in de LAB/Atelier-lessen.

Discovering our wonderful wildlife

Lynette Merrick

Workshop biologie voor primair onderwijs over sorteren, identificeren, classificeren met ict en kunst.

Wat kunnen we er mee in de klas?

Weinig bruikbaars voor onze lessen, omdat het woord ICT er alleen voor de sier stond. Hoogstens de aanbeveling om grafieken met metingen zo te verdelen dat ze op een schaal van 1 tot 10 vallen, om zaken makkelijker te verduidelijken. Dit is misschien iets voor infografics.

Tweede mogelijkheid is misschien modellen maken van insecten ea maar dan dan biologisch juist. Van tekening naar illustrator scannen en dan naar 3D.

Games of thrones, conflict resolution, form fish to finance

Rupert C Marshall
proefpersonen

Maynard Smith evolutionair and the theorie of game.

Interessante lezing over evolutionaire noodzaak om samen te werken en het verschil tussen de 'havik' en 'duif' aanpak.

Wat kunnen we er mee in de klas?

Geen idee, maar wel interessant.

Touching the virtual world - 3D learning in a rich, cooperative, haptic environment

William Harwin (r)
Faustana Hwang

Een praatje over een onderzoek dat nog bezig is. Wel als onderwerp interessant, maar, vooral door de eerste spreker, niet echt aantrekkelijk gepresenteerd, met weinig suggesties naar het onderwijs toe.

Wat kunnen we er mee in de klas?

Je hebt een bril, arm nodig en een programma en dan ook nog goede opdrachten. Lijkt mij voorlopig niet haalbaar.

OneNote in science practicals

Niel Ingram

Een reclamepraatje voor OneNote blog, met een verhaal dat nogal van de hak op de tak gaat. Maar wel een aantal goede ideeën en voordelen in gebruik.

Notebooks meenemen door de jaren, misschien iets voor rekenen.

Wat kunnen we er mee in de klas?

Bij onze projecten gebruiken we nu Wordpress om de voortgang in aan te geven, maar dit blijft te veel in productshowen zitten, zeker bij grotere onderdelen. OneNote zou zeker een goede aanvulling kunnen zijn binnen ons verslagleggingssysteem. Wordpress als etalage naar buiten, ouders, medeleerlingen, etc. en OneNote als voortgangsdocument, als contact met de docent en groepsleden, waarop ook het commentaar aangegeven kan worden.

Exhibition Marquee

We hebben op de markt nog informatie kunnen vinden over de Microbits en de site waar we direct mee aan de slag kunnen.

Wat kunnen we er mee in de klas?

Omdat we al met Scratch werken is er via de Microbits een mooie aanvulling op het programma te maken. Hier gaan we zeker lesprojecten mee schrijven.

Easy, high-impact demonstrations

college over hoe je demonstraties opzet, met een aantal voorbeelden.

Hoe kunnen we dit gebruiken in de klas?

We doen geen demonstratiepractica in de klas, maar voor een open-dag of een voorlichting is hier zeker mee te werken; opbouw, gebruik ruimte, enz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.