Surevan lapsen tukeminen Koulutuksia Tampereella, TUrussa ja hämeenlinnassa

Tiedätkö sinä, mitä on tärkeää huomioida kun kohtaat surevan lapsen? Tiedätkö, miten lasta voisi auttaa ilmaisemaan ja käsittelemään tunteitaan?

Entä mitä päiväkodissa tai koulussa on tärkeää huomioida, kun lapsi on menettänyt läheisensä tai hänellä on jokin muu surukokemus?

Tervetuloa koulutukseen, jossa saat tietoa siitä, miten lasta voi tukea toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Saat tietoa käytännönläheisistä, arjessa sovellettavista toimintatavoista.

Koulutuksissa aihetta käsitellään kuolemansurun kautta, mutta tietoa voi osittain soveltaa myös muuhun suruun, esimerkiksi avioeron kokeneen lapsen tukemiseen.

Kouluttajana toimii Susanna Uittomäki, sosionomi YAMK, AmO, toiminnanjohtaja KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry

Tiedustelut ja koulutuspyynnöt: susanna.uittomaki(a)gmail.com

- - - - - - - - - - - -

Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna 21.3.2017

Tampereen seudun työväenopisto 25.3.2017

Tampereen kesäyliopisto 30.3.2017

Turun kesäyliopisto 3.4.2017

Surukonferenssi, Tampere 27.-28.4.2017

- - - - - - - - - - - -

Palautetta aiemmista koulutuksista:

Lämmin kiitos hyvästä koulutuksesta. Hyvää oli juurikin tässä toiminnallisuus, tekeminen eikä pelkkä kuuleminen. Hyviä vinkkejä, konkreettisia esimerkkejä.

Oli mukava kuunnella selkeää, rauhallista, asiantuntevaa esitystä. Eteenpäin mentiin sopivalla tahdilla. Todella hyviä käytännön vinkkejä =)

Kouluttaja osasi asiansa erittäin hyvin. Oli tarpeeksi käytännön läheinen ja piti kurssin mielenkiintoisena. Toiminnalliset vinkit, paljon uutta asiaa.

Oli koottu loistavasti asiantuntemuksella ydinasiat ja olennainen. Sinulla on valoisa ja innostava ote kouluttamiseen vakavasta aiheesta huolimatta.

Aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus. Välineitä tunnetyöskentelyyn lasten kanssa. Hyvää keskustelua.

Credits:

Created with images by Greyerbaby - "boy walking teddy bear"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.