Khalid Benhaddou nisrine ramdani

Khalid Benhaddou is een imam van 28 jaar. Hij is geborenen en opgegroeid in Gent. Voor was hij een islamleerkracht en nu hij is imam van de Al-Fath moskee in Gent. Hij is ook moslimtheologen en de voorzitter van het platform van vlaamse imams. De minister Crevits heeft khalid Benhaddou benoemt als coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten. Khalid werkt met een team op dossiers rond preventie en deradicalisering. In het onderwijs geeft hij een vorming aan eerstelijnsmedewerkers. "Is dit nu de Islam" is zijn nieuw boek, het spreek over een rationele islam.

TWEE ARTIKELEN OP HET INTERNET :

TWEE ARTIKELEN IN DE GESCHREVEN PERS :

FILPJES :

  • Khalid Bnehaddou spreekt over het radicalisme:
  • het is de koppeling van een vidéo die voorstellen khalid : http://www.standaard.be/cnt/dmf20160714_02384805

EEN EMAIL NAAR KHALID BENHADDOU :

Meneer Khalid Benhaddou heeft mijn boodschap op facebook gezien, maar ik weet niet om welke reden heeft hij niet beantwoord. Dus ik heb het Initiatief genomen om khalid benhaddou via telefoon te contacteren.

hij eindelijk gereageerd op mijn bericht. En toen heeft hij zijn email adres gecommuniceerd, ik heb mijn vragen kunnen stellen.

het mijn niet zo gereageerd, dus heb ik besloten om hem een sms Eindelijk te sturen. :

Info Contactgegevens :

zijn e-mail : Khalid-benhaddou@outlook.com

zijn telefoonnummer : 0489877127

zijn facebook : Khalid Benhaddou

zijn twitter : khalid benhaddou @BenKhalud

Created By
Nisrine Ramdani
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.