Loading

Case Study: Gemeentehuis Wijk bij Duurstede Op naar een 100% energieneutrale gemeente!

Gemeente Wijk bij Duurstede gebruikt al ruim 3 jaar onze innovatieve kunstmatige intelligentie en haalt zo op efficiënte wijze het maximale rendement uit de technische installatie van het Huis der Gemeente. Jurgen de Bruin is er specialist vastgoed en deelt graag zijn ervaringen.

De gemeente Wijk bij Duurstede wil op termijn 100% energieneutraal zijn. Daarom besparen ze zoveel mogelijk energie én kijken ze waar en hoe er groene energie kan worden opgewekt. In deze klantcase zoomen we in op het gemeentehuis zelf, Cloud Energy Optimizer is daar nu ruim drie jaar live. Hoog tijd om het net op te halen! Want hoe bevalt het en op welke vlakken wordt er allemaal bespaard?

We spreken met Jurgen de Bruin, sinds maart 2020 werkt hij als Specialist Vastgoed bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Jurgen is verantwoordelijk voor het volledige beheer, zowel op technisch- als contractueel gebied. “De gemeente bezit zowel monumentale panden zoals een stadstoren maar ook bijvoorbeeld scholen vallen onder mijn beheer, dit zijn 37 gebouwen in totaal,” legt Jurgen uit tijdens een Teams call.

Wat eraan vooraf ging

Sinds de grote verbouwing van 2003 heeft het gemeentehuis al een Warmte Koude Opslag (WKO) en ruim drie jaar geleden zijn er nog warmtepompen geïnstalleerd. Op het dak liggen zonnepanelen en het dak is volledig bekleed met sedum, wat voor extra isolatie zorgt. Het is ook een letterlijk een groen gemeentehuis dus! Verder heeft het gemeentehuis een bedrijfsvloeroppervlakte van 6.500 m2 en zijn er meer dan 200 werkplekken. Het werkcomfort was dan ook de voornaamste reden om in zee te gaan met Cloud Energy Optimizer vertelt Jurgen. “Een goed comfort voor alle medewerkers is voor ons van groot belang. En aangezien we in dit gebouw de temperatuur niet snel kunnen bijstellen, was een duurzame oplossing die vooruitdenkt erg welkom!”

Een inregeltijd?

Bij de implementatie waren er nog een aantal obstakels, de meters klopte niet waardoor het op koude dagen te warm werd en andersom. “Maar in goed overleg met Cloud Energy Optimizer en de installateur Croonwolter&dros, is dit allemaal helemaal goed gekomen.” Wat Jurgen erg prettig vindt zijn de korte lijntjes. “Er wordt onderling goed gecommuniceerd, zowel met Cloud Energy Optimizer als met Croonwolter&dros. Het is absoluut geen ‘van het kastje naar de muur’, mocht zich een probleem voordoen.”

Een actieve Portal-gebruiker

De Portal van Cloud Energy Optimizer is een persoonlijk dashboard waar resultaten kunnen worden ingezien en waar gegevens als energie- gasverbruik kunnen worden bijgehouden. “Daar kijk ik zeer regelmatig op, natuurlijk om de gegevens in te vullen maar ook om een vergelijking te maken van het huidig gebruik en dat van het afgelopen jaar bijvoorbeeld.”

Cloud Energy Optimizer geeft inzicht in de bestaande installatie

Een andere belangrijke reden voor de contractverlenging is ook de besparing vertelt Jurgen. “De besparing in elektra is gemiddeld ruim 18 % en de besparing in gas is ruim 41 %, dat zijn mooie resultaten. Ook signaleert Cloud Energy Optimizer het als een onderdeel in de installatie niet goed functioneert, wat uiteindelijk weer tijd en daarmee kosten bespaart.”

Plannen voor de toekomst

Jurgen wil Cloud Energy Optimizer ook graag inzetten binnen andere gebouwen van de gemeente. “Zo broeden we op een plan om deze dienst te implementeren in de brandweerkazerne, deze locatie staat ook op de lijst om te verduurzamen. Maar eerst moet er een WKO worden geplaatst!” Deze plannen sluiten naadloos aan op de duurzaamheidsstrategie van de gemeente Wijk bij Duurstede. “Want als gemeente heb je hier natuurlijk ook een voorbeeldfunctie in,” vult Jurgen aan.

Waarom Jurgen Cloud Energy Optimizer aanraadt?

“Vanwege de comfortverhoging en de vermindering van het energieverbruik. Maar ook de vermindering van het onderhoud, waardoor er minder tijd in het beheer gaat zitten, vind ik erg fijn. Zo kan ik de overgebleven uren weer in andere panden steken. En als laatste: de fijne samenwerking tussen Cloud Energy Optimizer, het installatiebedrijf en mij natuurlijk.”

Michel Tap over Cloud Energy Optimizer

Bij het eerste contact met onze klanten zijn de uitgangspunten altijd hetzelfde:

  • Zo aangenaam mogelijke werkomstandigheden in een gebouw creëren
  • Energie besparen en zoveel mogelijk duurzame energiebronnen inzetten
  • Zo min mogelijk handmatige werkzaamheden aan de complexe technische installatie
  • Terugverdientijd korter dan 5 jaar
  • Besparingsgarantie

Wij analyseren alle energiestromen die invloed hebben op het gewenste comfort. Op basis hiervan bepalen we het energetisch DNA van een gebouw. Dan weten we hoe het gebouw zich thermisch gedraagt. Op basis hiervan bepalen we 24 uur vooruit hoeveel energie we nodig hebben om de installatie zo efficiënt mogelijk aan te sturen. We doen dit met behulp van zelflerende software die vooruit 'denkt'.

Human Comfort Experience

We sturen niet op temperatuur maar op de Human Comfort Experience. Hoe mensen het binnenklimaat ervaren, wordt niet zozeer bepaald door de temperatuur maar of de energie wordt overgedragen door straling, stroming of geleiding. Een beetje technisch verhaal maar als je bijvoorbeeld in de zon zit bij 17˚C ervaar je dit anders dan als je in een kantoor zit bij deze temperatuur. Bewegende lucht, ook wel tocht genoemd, wordt heel anders ervaren als stilstaande lucht. Je koelt dan eenvoudigweg harder af. Daarom sturen wij op de Human Comfort Experience en niet op temperatuur. Via onze portal is die eenvoudig op afstand in te stellen.

Continu optimaliseren

Onderdeel van onze dienstverlening is dat we de performance continu blijven optimaliseren. Niet alleen om het comfort maar juist ook om zoveel mogelijk de benodigde handmatige werkzaamheden aan de technische installatie te verminderen. De installaties worden steeds complexer en er zijn steeds minder technisch geschoolde mensen beschikbaar.

Benieuwd geworden?

Neem gerust contact met mij op. We analyseren met alle plezier de situatie in uw gebouw en werken hiervoor kosteloos een voorstel uit.

Michel Tap, +31 (0) 651 509 474, michel.tap@cloudenergyoptimizer.com

www.cloudenergyoptimizer.com

©2021