PORTRETY Na zamówienie

Św. Jan Paweł II

Portret papieża wykonany został z czystych nudów

Moja eks...

To miał być prezent dla niej... No cóż

Portret dziewczynki wykonany został na prośbę mej przyjaciółki

Wykonane na telefonie

Najlepiej rysuje się piękne kobiety

oraz zwierzęta

Większość portretów wykonuje ołówkiem, gdyż jest to dla mnie najwygodniejsze

Wszystkie zamówienia przyjmuje telefonicznie, lub poprzez adres mailowy, co jest najwygodniejszą formą, ze względu na możliwość dołączenia plików

nazarewicz78@o2.pl

573 216 602

Andrzej Nazarewicz
Created By
Andrzej Nazarewicz
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.