Bouwen aan Continuiteit voorbeeld presentatie

Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV is al jarenlang een gevestigde naam in de bouwwereld. Voor onze opdrachtgevers zijn wij altijd op zoek naar ervaren, vakkundig en betrokken personeel.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. Op dit project is veel personeel van Aelbers te vinden.

Uitzendbureau Aelbers Flexibele PersoneelsDiensten BV verzorgt en bemiddelt met succes goed opgeleid personeel voor de verschillende disciplines in de bouw.

Created By
infra Communicatie steinbach
Appreciate

Credits:

Deze foto's zijn eigendom van Infra communicatie en mogen alleen na toestemming voor publicatie gebruikt worden.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.